Otsituimad TOP 5

Nurofen 200mg coated tablet N12 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: Nurofen 200mg coated tablet N12
Toimeained: Ibuprofen(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Reckitt Benckiser
ATC kood M01AE01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Nurofen on valuvaigistava, põletikuvastase ja palavikku alandava toimega ravim.

Näidustused

Nõrk kuni mõõdukas valu.

Düsmenorröa (valulik menstruatsioon).

Palavik.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Nurofen`i:

kui te olete ülitundlik (allergiline) ibuprofeeni või Nurofen`i mõne koostisosa, suhtes

kui teil on varem esinenud bronhospasmi, astmahoogu, allergilist nohu või nõgestõbe, mis on tekkinud pärast atsetüülsalitsüülhappe või muu mittesteroidse põletikuvastase ravimi kasutamist

kui teil on maksatsirroos, raske südamepuudulikkus või raske neeruhaigus

kui teil on peptiline maohaavand või seedetrakti verejooks o kui teil on varem mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamise tagajärjel tekkinud seedetrakti verejooks või perforatsioon; o kui teil on esinenud äge või korduv seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu);

kui teil on pahaloomuline hüpertensioon

kui teil on silmanärvipõletik

kui teil on väljendunud trombotsütopeenia.

Nurofen on vastunäidustatud alates 20. rasedusnädalast.

Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil esineb mõni eelnimetatud haigustest või seisunditest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nurofen:

kui teil on neeru-, südame- või maksapuudulikkus.

kui teil on või on olnud bronhiaalastma või allergia, võib tekkida bronhospasm.

kui teil on varem olnud mao- või kaksteistsõrmiksoolehaavand

Ettevaatus on vajalik süsteemse sidekoe haiguse (erütematoosse luupuse ja segakollagenooside) korral.

Nägemishäirete tekkimisel tuleb ravi lõpetada.

Vanuritel esineb kõrgenenud risk tõsiste kõrvaltoimete tekkimiseks.

Nurofen´i kasutamise ajal peab vältima teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) kasutamist.

On mõningad tõendid, et põletikuvastased ja valuvaigistavad ravimid (sh ka ibuprofeen) võivad põhjustada naistel viljakuse langust. Häire on pöörduv ning möödub ravimi kasutamise lõpetamisel.

Ravimid nagu Nurofen võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile.

Seedetrakti verejooksu, haavandumise ja perforatsiooni (mulgustumise) risk on teil kõrgem siis, kui teil on MSPVA-de annust suurendatud, kui teil on varasemalt olnud seedetrakti haavand, eriti kui haavand on komplitseerunud verejooksu või mulgustusega, ning ka siis, kui te olete eakas. Teil peab ravi alustatama võimalusel väikseima annusega.

Palun teatage oma raviarstile mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.

Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

MSPVA-sid peavad ettevaatusega ja arsti järelevalve all kasutama eelnevalt seedetrakti haigusi (haavandiline koliit e jämesoolepõletik, Crohni tõbi) põdenud patsiendid.

Ettevaatus on vajalik, kui te kasutate samaaegselt seedetrakti haavandi ja verejooksu riski suurendavaid ravimeid nagu suukaudsed kortikosteroidid, vere hüübimist vähendavad ravimid (antikoagulandid, nt varfariin), selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (teatud antidepressandid) või trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid nagu atsetüülsalitsüülhape.

MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused, millest mõned võivad lõppeda surmaga (sh eksfoliatiivne dermatiit, Stevens-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs). Suurim risk nahareaktsioonide tekkeks on ravi alguses (eriti ravi esimesel kuul). Katkestage ibuprofeeni manustamine otsekohe ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Vajalikuks võib osutuda juba kasutatavate ravimite annuste kohandamine või mõne ravimi manustamise katkestamine.

Eeskätt võib ibuprofeenii kasutamine mõjutada järgmiste ravimite toimeid:

liitium (psühhiaatrias kasutatav ravim), digoksiin (südamepuudulikkuse ravim),

metotreksaat, tsüklosporiin (vähivastased ja reumatoloogias kasutatavad ravimid)

trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid

(SSRI-d - teatud depressiooniravimid): suureneb risk seedetrakti verejooksu tekkeks

uriinihulka suurendavad ravimid (diureetikumid)

verehüüvete teket takistavad ravimid e antikoagulandid, näiteks varfariin: MSPVA-d võivad tugevdada nende toimet

teised MSPVA-d, näiteks atsetüülsalitsüülhape (aspiriin) või diklofenak

mõned infektsioonide raviks kasutatavad preparaadid (kinolooni tüüpi antibakteriaalsed preparaadid)

kortikosteroidid: suureneb risk seedetrakti verejooksu või haavandi tekkeks

kõrge vererõhu ravimid

mifepristoon (günekoloogias kasutatav ravim).

samaaegne alkoholi tarvitamine võib tugevdada ibuprofeeni seedetrakti kõrvaltoimeid.

probenetsiid (podagraravim).

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Kuni raseduse 20. nädalani ei ole ibuprofeeni kasutamine soovitatav. Vastunäidustatud alates raseduse 20. nädalast.

Ibuprofeen eritub rinnapiima väga väikeses koguses. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Nurofen võib põhjustada pearinglust või teisi kesknärvisüsteemi häireid (nt uimasus, närvilisus). Kui teil esineb nimetatud sümptomeid, peaksite te vältima autojuhtimist ja mehhanismide käsitsemist.

Oluline teave mõningate Nurofen`i koostisainete suhtes:

Ravim sisaldab abiainena sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Nurofen´i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Lühiajaline valu ja palavik: 200...400 mg (1...2 tabletti) seejärel vajaduse korral 1 või 2 tabletti iga 4 tunni järel. Mitte võtta üle 6 tableti (1200 mg) ööpäevas.

Postoperatiivne, posttraumaatiline või hamba valu, äge lihasvalu, lihaste nihestused ja nikastused: 400…600 mg kolm kuni neli korda päevas, akuutse ravi korral 800 mg kolm korda päevas

Teiste sidekoe haiguste korral on põletikuvastane valuvaigistav annus 600 kuni 2400 mg päevas.

Düsmenorröa (valulik menstruatsioon) ravi: 400...600 mg (võib korrata 6…8-tunniste vaheaegadega). Migreen: profülaktiline annus on 400 mg kolm korda päevas ja esimeste sümptomite ilmnemisel 400…800 mg päevas.

Lapsed: 20…40 mg/kg ööpäevas, jagatuna 3…4 annuseks. Lastele kehakaaluga üle 20 kg manustatakse 200 mg 3 korda ööpäevas; kehakaaluga üle 30 kg 200…400 mg 3 korda ööpäevas ja üle 40 kg kaaluvatele lastele 400 mg 3 korda ööpäevas.

Maksimaalne lubatud annus täiskasvanutele ööpäeva jooksul on 2400 mg.

Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti ettekirjutusi. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga.

Nurofen’i ei tohi ilma arsti korralduseta kasutada valu korral kauem kui 6 päeva jooksul, teadmata põhjusega palaviku korral kauem kui 3 päeva jooksul ega ületada soovituslikku annust.

Kui te kasutate Nurofen`i rohkem, kui ette nähtud:

Üleannustamise nähtudeks on iiveldus, oksendamine, uimasus, vererõhu langus ja harva teadvuse kaotus. Üleannustamise korral võtke ühendust arstiga.

Kui te unustasite Nurofen`i kasutada:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Nurofen põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ibuprofeeni kasutamisel on esinenud allergilisi reaktsioone. Need võivad olla hingamisteedega seotud reaktsioonid, nagu astma, bronhospasm, või düspnoe (hingeldus); mitmesugused naha ülitundlikkusreaktsioonid erineva lööbe tüüpidega; sügelus, urtikaaria (nõgeslööve), purpur, angiödeem (hooti esinev paikne nahaturse) ja harva villilised nahahaigused.

Seedetrakt: kõhuvalu, kõhupuhitus, kõhukinnisus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, düspepsia (seedehäire). Harva seedetrakti haavand ja seedetrakti verejooks ja mulgustumine.

Neerud: papillaarne nekroos, mis võib viia neerukahjustuseni.

Muud kõrvaltoimed: maksatalitluse häire, peavalu, pearinglus, kuulmishäired, nägemishäired, uimasus, närvilisus, depressioon, unetus, valgustundlikkus, palavik, tursed.

Harva võib tekkida trombotsütopeenia (vereliistakute vähesus), väga harva agranulotsütoos (granulotsüütide vähesus veres) ja aneemia.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke temperatuuril kuni 25°C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Nurofen sisaldab:

Toimeaine on ibuprofeen. Üks tablett sisaldab 200 mg ibuprofeeni.

Abiained on naatriumkroskarmelloos, naatriumlaurüülsulfaat, naatriumtsitraat, steariinhape, veevaba kolloidne ränidioksiid, karamelloosnaatrium, talk, kuivatatud akaatsia, sukroos, titaandioksiid, makrogool 6000, Opacode S-1-277001 must (šellak, must raudoksiid, propüleenglükool).

Kuidas Nurofen välja näeb ja pakendi sisu:

Pakend: 12 tabletti blistris. Blistrid on pakitud pappkarpi.

Müügiloa hoidja:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Ul.Okunin 1

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Poola

Tootjad:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham site

Thane Road

Nottingham NG90 2DB

Ühendkuningriik

SIA ELVIM

Kurzemes prospekts 3-513

RIIA, LV-1067

LÄTI

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Kärberi 34-30 Tallinn 13919

Tel: 5151555

Infoleht on vimati kooskõlastatud veebruaris 2013Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Liivaku apteegi haruapteek (Meelespea apteek)

Õismäe tee 88, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6555820
A016@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Nõmme Tee apteegi haruapteek (Vilde apteek)

Vilde tee 77, Mustamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6520844
A015@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating