Otsituimad TOP 5

Nurofen Forte 400mg coated tablet N12 (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Põletiku- ja reumavastased ained
Nimetus: Nurofen Forte 400mg coated tablet N12
Toimeained: Ibuprofen(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: Reckitt Benckiser
ATC kood M01AE01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Mida on vaja teada enne Nurofen Forte kasutamist

Kuidas Nurofen Forte´t kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Nurofen Forte´t säilitada

Lisainfo

MIS RAVIM ON NUROFEN FORTE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE?

Nurofen Forte sisaldab ibuprofeeni, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) gruppi.

Nurofen Forte on valuvaigistava, põletikuvastase ja palavikku alandava toimega ravim.

Näidustused

Nõrk kuni mõõdukas valu.

Reumaatilised haigused.

Düsmenorröa (valulik menstruatsioon).

Palavik.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE NUROFEN FORTE KASUTAMIST:

Ärge kasutage Nurofen Forte´t :

kui te olete ülitundlik (allergiline) ibuprofeeni või Nurofen Forte mõne koostisosa suhtes.

kui teil on varem esinenud bronhospasmi, astmahoogu, allergilist nohu või nõgestõbe, mis on tekkinud pärast atsetüülsalitsüülhappe või muu mittesteroidse põletikuvastase ravimi kasutamist;

kui teil on või on olnud äge seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu) või mulgustus

kui teil on varem mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamise tagajärjel tekkinud seedetrakti verejooks või mulgustus;

kui teil on seedetrakti verejooksu põhjustada/ soodustada võivad seisundid

kui teil on raske maksa-, neeru- või südamepuudulikkus.

Alates raseduse 20.nädalast

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nurofen Forte:

kui teil on astma või teil on kunagi olnud astma

kui teil on neeru- või maksahaigus

kui teil on südamepuudulikkus või kõrgvererõhutõbi (vedeliku kogunemise, vererõhu tõusu ja tursete oht)

kui teil on põletikuline seedetrakti haiguskui teil on süsteemne erütematoosne luupus – haigus , mis mõjutab teie immuunsüsteemi. See põhjustab liigeste valusid, nahamuutusi ja probleeme teiste kehaosadega.

kui te kasutate samaaegselt verehüübimist pärssivaid ravimeid, kortikosteroide või teatud depressioonivastaseid ravimeid (vt lõik „Kasutamine koos teiste ravimitega“).

kui olete rase või toidate rinnaga.

Nurofen Forte kuulub ravimite gruppi, mis võivad kahjustada naiste viljakust. See toime on pöörduv, kui lõpetate ravimi võtmise. On ebatõenäoline, et Nurofen Forte tabletid, kui neid kasutada aeg-ajalt, võiksid mõjutada teie rasestumist. Siiski konsulteerige arstiga enne selle ravimi võtmist, kui teil on probleeme rasestumisega.

Lõpetage Nurofen Forte võtmine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil tekib mingi turse näiteks näo-, keele- ja/või kurguturse või nõgestõbi, hingamis- ja neelamisraskused (angioödeem).

Ravimid nagu Nurofen Forte võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile.

Väga harva on täheldatud raskeid nahareaktsioone (nagu Steven-Johnsoni sündroom), mida seostatakse MSPVA-de kasutamisega. Kui tekib nahalööve, haiguskolded limaskestal või teised allergilised reaktsioonid, tuleb ibuprofeeni kasutamine kohe lõpetada.

Palun teatage oma raviarstile mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.

Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

Eakatel esineb kõrgenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, eriti seedetrakti verejooksuks ja perforatsiooniks, mis võib lõppeda surmaga.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eeskätt tuleb arsti informeerida järgmistest ravimitest enne Nurofen Forte kasutamist:

atsetüülsalitsüülhape (valu- ja palavikuvastane ravim, väikestes annustes trombide tekke vältimiseks veres);

liitium (maniakaal-depressiivse psühhoosi ravimid);

depressiooni ravimid (nt paroksetiin, sertraliin, tsitalopraam);

metotreksaat(vähivastaneravim)

trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid

verehüüvete teket takistavad ravimid e antikoagulandid (varfariin, tiklopidiin)

kortikosteroidid (nagu prednisoloon ja deksametasoon)

vererõhku alandavad ravimid ja diureetikumid

tsüklosporiin, takroliimus (ravimid transplantaadi äratõukereaktsiooni vältimiseks)

kinoliinirea antibiootikumid

sulfonüüluurea grupi ravimid

fenütoiin

Tuleb vältida Nurofen Forte kasutamist koos teiste MSPVA-dega, kaasa arvatud COX-2 inhibiitorid.

Rasedus ja imetamine

Kuni raseduse 20nda nädalani ei ole ibuprofeeni kasutamine soovitatav. Vastunäidustatud alates 20ndast rasedusnädalast.

Ibuprofeen eritub rinnapiima, kuid ibuprofeeni kasutamisel terapeutilistes annustes on rinnapiima eritunud ravimi hulk väga väike ja on vähe tõenäoline, et see tekitab kõrvaltoimeid rinnaga toidetavale lapsele. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Kuna ibuprofeen võib põhjustada nägemishäireid, uimasust, pearinglust ja väsimust, tuleb enne autojuhtimist või masinatega töötamist veenduda, et ei esineks nimetatud sümptomeid.

Oluline teave mõningate Nurofen Forte koostisainete suhtes:

Ravim sisaldab abiainena sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Kuidas Nurofen Forte´t kasutada

Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Nurofen Forte´t säilitada

Lisainfo

MIS RAVIM ON NUROFEN FORTE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE?

Nurofen Forte sisaldab ibuprofeeni, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) gruppi.

Nurofen Forte on valuvaigistava, põletikuvastase ja palavikku alandava toimega ravim.

Näidustused

Nõrk kuni mõõdukas valu.

Reumaatilised haigused.

Düsmenorröa (valulik menstruatsioon).

Palavik.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE NUROFEN FORTE KASUTAMIST:

Ärge kasutage Nurofen Forte´t :

kui te olete ülitundlik (allergiline) ibuprofeeni või Nurofen Forte mõne koostisosa suhtes.

kui teil on varem esinenud bronhospasmi, astmahoogu, allergilist nohu või nõgestõbe, mis on tekkinud pärast atsetüülsalitsüülhappe või muu mittesteroidse põletikuvastase ravimi kasutamist;

kui teil on või on olnud äge seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu) või mulgustus

kui teil on varem mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamise tagajärjel tekkinud seedetrakti verejooks või mulgustus;

kui teil on seedetrakti verejooksu põhjustada/ soodustada võivad seisundid

kui teil on raske maksa-, neeru- või südamepuudulikkus.

Alates raseduse 20.nädalast

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nurofen Forte:

kui teil on astma või teil on kunagi olnud astma

kui teil on neeru- või maksahaigus

kui teil on südamepuudulikkus või kõrgvererõhutõbi (vedeliku kogunemise, vererõhu tõusu ja tursete oht)

kui teil on põletikuline seedetrakti haiguskui teil on süsteemne erütematoosne luupus – haigus , mis mõjutab teie immuunsüsteemi. See põhjustab liigeste valusid, nahamuutusi ja probleeme teiste kehaosadega.

kui te kasutate samaaegselt verehüübimist pärssivaid ravimeid, kortikosteroide või teatud depressioonivastaseid ravimeid (vt lõik „Kasutamine koos teiste ravimitega“).

kui olete rase või toidate rinnaga.

Nurofen Forte kuulub ravimite gruppi, mis võivad kahjustada naiste viljakust. See toime on pöörduv, kui lõpetate ravimi võtmise. On ebatõenäoline, et Nurofen Forte tabletid, kui neid kasutada aeg-ajalt, võiksid mõjutada teie rasestumist. Siiski konsulteerige arstiga enne selle ravimi võtmist, kui teil on probleeme rasestumisega.

Lõpetage Nurofen Forte võtmine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil tekib mingi turse näiteks näo-, keele- ja/või kurguturse või nõgestõbi, hingamis- ja neelamisraskused (angioödeem).

Ravimid nagu Nurofen Forte võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile.

Väga harva on täheldatud raskeid nahareaktsioone (nagu Steven-Johnsoni sündroom), mida seostatakse MSPVA-de kasutamisega. Kui tekib nahalööve, haiguskolded limaskestal või teised allergilised reaktsioonid, tuleb ibuprofeeni kasutamine kohe lõpetada.

Palun teatage oma raviarstile mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.

Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

Eakatel esineb kõrgenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, eriti seedetrakti verejooksuks ja perforatsiooniks, mis võib lõppeda surmaga.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eeskätt tuleb arsti informeerida järgmistest ravimitest enne Nurofen Forte kasutamist:

atsetüülsalitsüülhape (valu- ja palavikuvastane ravim, väikestes annustes trombide tekke vältimiseks veres);

liitium (maniakaal-depressiivse psühhoosi ravimid);

depressiooni ravimid (nt paroksetiin, sertraliin, tsitalopraam);

metotreksaat(vähivastaneravim)

trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid

verehüüvete teket takistavad ravimid e antikoagulandid (varfariin, tiklopidiin)

kortikosteroidid (nagu prednisoloon ja deksametasoon)

vererõhku alandavad ravimid ja diureetikumid

tsüklosporiin, takroliimus (ravimid transplantaadi äratõukereaktsiooni vältimiseks)

kinoliinirea antibiootikumid

sulfonüüluurea grupi ravimid

fenütoiin

Tuleb vältida Nurofen Forte kasutamist koos teiste MSPVA-dega, kaasa arvatud COX-2 inhibiitorid.

Rasedus ja imetamine

Kuni raseduse 20nda nädalani ei ole ibuprofeeni kasutamine soovitatav. Vastunäidustatud alates 20ndast rasedusnädalast.

Ibuprofeen eritub rinnapiima, kuid ibuprofeeni kasutamisel terapeutilistes annustes on rinnapiima eritunud ravimi hulk väga väike ja on vähe tõenäoline, et see tekitab kõrvaltoimeid rinnaga toidetavale lapsele. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Kuna ibuprofeen võib põhjustada nägemishäireid, uimasust, pearinglust ja väsimust, tuleb enne autojuhtimist või masinatega töötamist veenduda, et ei esineks nimetatud sümptomeid.

Oluline teave mõningate Nurofen Forte koostisainete suhtes:

Ravim sisaldab abiainena sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Nurofen Forte´t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. °Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Suukaudseks ja ainult lühiajaliseks kasutamiseks.

Tabletid tuleb neelata alla piisava koguse vedelikuga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Lühiajaline valu ja palavik: 400 mg (1 tablett) seejärel vajaduse korral 1 tablett iga 4 tunni järel. Mitte võtta üle 3 tableti (1200 mg) ööpäevas.

Postoperatiivne, posttraumaatiline või odontogeenne valu, akuutne lihasvalu, lihaste nihestused ja nikastused: 400…800 mg kolm korda päevas

Teiste sidekoe haiguste korral on põletikuvastane valuvaigistav annus 600 kuni 2400 mg päevas.

Primaarse düsmenorröa sümptomaatiline ravi: 400 mg (võib korrata 6…8-tunniste vaheaegadega).

Migreen: esimeste sümptomite ilmnemisel 400 mg (päevas maksimaalselt 1200 mg).

Reumaatilised haigused:1200...1800 mg ööpäevas, jagatuna 3...4 annuseks. Annust võib suurendada kuni 2400 mg-ni ööpäevas (mitte rohkem kui 4...6 nädala vältel).

Nurofen Forte ei sobi alla 12-aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu.

Kõrvaltoimeid saab vähendada kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik.

Kui te kasutate Nurofen Forte´t rohkem, kui ette nähtud:

Kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette, konsulteerige kohe arst või apteekriga. Kui sümptomid püsivad või kui valu ja palavik suurenevad või kui tekivad uued sümptomid, konsulteerige arsti või apteekriga. See ravim on ettenähtud lühiajaliseks kasutamiseks.

Kui te unustate Nurofen Forte´t võtta:

Kui olete unustanud ravimi õigel ajal võtmata, võtke see kohe, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Nurofen Forte põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Nurofen Forte tablette talutakse üldiselt enamiku inimeste poolt hästi, siiski võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

Immuunsüsteemi häired:

Aeg-ajalt: Ülitundlikkusreaktsioonid koos nõgestõve ja sügelusega.

Väga harv: Rasked ülitundlikkusreaktsioonid. Sümptomiteks võivad olla näo, keele ja kõri turse, hingamisraskused, tahhükardia, vererõhu langus. Astma ja bronhospasmi süvenemine.

Autoimmuunhäirega (nagu süsteemne erütematoosne luupus, süsteemne sidekoe haigus) patsientide ravil ibuprofeeniga on esinenud üksikuid aseptilise meningiidi sümptomeid nagu kaela kangus, peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik, ja düsorientatsioon.

Südame häired:

Väga harva: südamepekslemine, südamepuudulikkus, südameatakk

Seedetrakti häired:

Aeg-ajalt: Kõhuvalu, seedehäired ja iiveldus.

Harv: Kõhulahtisus, puhitus, kõhukinnisus ja oksendamine

Väga harv: Peptiline haavand, mulgustus, seedetrakti verejooks, mis võib lõppeda surmaga, eriti eakatel. Haavandilise koliidi ja Crohni tõve süvenemine.

Närvisüsteemi häired:

Aeg-ajalt: Peavalu.

Neerude häred:

Väga harv: Äge neerupuudulikkus, papillaarne nekroos, eriti pikaajalisel kasutamisel.

Maksa häired:

Väga harv: Maksahäired.

Vere ja lümfisüsteemi häired:

Väga harv: Vereloome häired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, agranulotsütoos). Esmased märgid: palavik, kurguvalu, pindmised suuhaavandid, gripi-laadsed sümptomid, raske kurnatus, seletamatu veritsus ja sinikad.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Aeg-ajalt: Erinevad nahalööbed.

Väga harv: Rasked nahareaktsioonid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Lisainfo

MIS RAVIM ON NUROFEN FORTE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE?

Nurofen Forte sisaldab ibuprofeeni, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) gruppi.

Nurofen Forte on valuvaigistava, põletikuvastase ja palavikku alandava toimega ravim.

Näidustused

Nõrk kuni mõõdukas valu.

Reumaatilised haigused.

Düsmenorröa (valulik menstruatsioon).

Palavik.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE NUROFEN FORTE KASUTAMIST:

Ärge kasutage Nurofen Forte´t :

kui te olete ülitundlik (allergiline) ibuprofeeni või Nurofen Forte mõne koostisosa suhtes.

kui teil on varem esinenud bronhospasmi, astmahoogu, allergilist nohu või nõgestõbe, mis on tekkinud pärast atsetüülsalitsüülhappe või muu mittesteroidse põletikuvastase ravimi kasutamist;

kui teil on või on olnud äge seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu) või mulgustus

kui teil on varem mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamise tagajärjel tekkinud seedetrakti verejooks või mulgustus;

kui teil on seedetrakti verejooksu põhjustada/ soodustada võivad seisundid

kui teil on raske maksa-, neeru- või südamepuudulikkus.

Alates raseduse 20.nädalast

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nurofen Forte:

kui teil on astma või teil on kunagi olnud astma

kui teil on neeru- või maksahaigus

kui teil on südamepuudulikkus või kõrgvererõhutõbi (vedeliku kogunemise, vererõhu tõusu ja tursete oht)

kui teil on põletikuline seedetrakti haiguskui teil on süsteemne erütematoosne luupus – haigus , mis mõjutab teie immuunsüsteemi. See põhjustab liigeste valusid, nahamuutusi ja probleeme teiste kehaosadega.

kui te kasutate samaaegselt verehüübimist pärssivaid ravimeid, kortikosteroide või teatud depressioonivastaseid ravimeid (vt lõik „Kasutamine koos teiste ravimitega“).

kui olete rase või toidate rinnaga.

Nurofen Forte kuulub ravimite gruppi, mis võivad kahjustada naiste viljakust. See toime on pöörduv, kui lõpetate ravimi võtmise. On ebatõenäoline, et Nurofen Forte tabletid, kui neid kasutada aeg-ajalt, võiksid mõjutada teie rasestumist. Siiski konsulteerige arstiga enne selle ravimi võtmist, kui teil on probleeme rasestumisega.

Lõpetage Nurofen Forte võtmine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil tekib mingi turse näiteks näo-, keele- ja/või kurguturse või nõgestõbi, hingamis- ja neelamisraskused (angioödeem).

Ravimid nagu Nurofen Forte võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile.

Väga harva on täheldatud raskeid nahareaktsioone (nagu Steven-Johnsoni sündroom), mida seostatakse MSPVA-de kasutamisega. Kui tekib nahalööve, haiguskolded limaskestal või teised allergilised reaktsioonid, tuleb ibuprofeeni kasutamine kohe lõpetada.

Palun teatage oma raviarstile mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.

Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

Eakatel esineb kõrgenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, eriti seedetrakti verejooksuks ja perforatsiooniks, mis võib lõppeda surmaga.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eeskätt tuleb arsti informeerida järgmistest ravimitest enne Nurofen Forte kasutamist:

atsetüülsalitsüülhape (valu- ja palavikuvastane ravim, väikestes annustes trombide tekke vältimiseks veres);

liitium (maniakaal-depressiivse psühhoosi ravimid);

depressiooni ravimid (nt paroksetiin, sertraliin, tsitalopraam);

metotreksaat(vähivastaneravim)

trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid

verehüüvete teket takistavad ravimid e antikoagulandid (varfariin, tiklopidiin)

kortikosteroidid (nagu prednisoloon ja deksametasoon)

vererõhku alandavad ravimid ja diureetikumid

tsüklosporiin, takroliimus (ravimid transplantaadi äratõukereaktsiooni vältimiseks)

kinoliinirea antibiootikumid

sulfonüüluurea grupi ravimid

fenütoiin

Tuleb vältida Nurofen Forte kasutamist koos teiste MSPVA-dega, kaasa arvatud COX-2 inhibiitorid.

Rasedus ja imetamine

Kuni raseduse 20nda nädalani ei ole ibuprofeeni kasutamine soovitatav. Vastunäidustatud alates 20ndast rasedusnädalast.

Ibuprofeen eritub rinnapiima, kuid ibuprofeeni kasutamisel terapeutilistes annustes on rinnapiima eritunud ravimi hulk väga väike ja on vähe tõenäoline, et see tekitab kõrvaltoimeid rinnaga toidetavale lapsele. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Kuna ibuprofeen võib põhjustada nägemishäireid, uimasust, pearinglust ja väsimust, tuleb enne autojuhtimist või masinatega töötamist veenduda, et ei esineks nimetatud sümptomeid.

Oluline teave mõningate Nurofen Forte koostisainete suhtes:

Ravim sisaldab abiainena sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS NUROFEN FORTE´t KASUTADA:

Kasutage Nurofen Forte´t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. °Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Suukaudseks ja ainult lühiajaliseks kasutamiseks.

Tabletid tuleb neelata alla piisava koguse vedelikuga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Lühiajaline valu ja palavik: 400 mg (1 tablett) seejärel vajaduse korral 1 tablett iga 4 tunni järel. Mitte võtta üle 3 tableti (1200 mg) ööpäevas.

Postoperatiivne, posttraumaatiline või odontogeenne valu, akuutne lihasvalu, lihaste nihestused ja nikastused: 400…800 mg kolm korda päevas

Teiste sidekoe haiguste korral on põletikuvastane valuvaigistav annus 600 kuni 2400 mg päevas.

Primaarse düsmenorröa sümptomaatiline ravi: 400 mg (võib korrata 6…8-tunniste vaheaegadega).

Migreen: esimeste sümptomite ilmnemisel 400 mg (päevas maksimaalselt 1200 mg).

Reumaatilised haigused:1200...1800 mg ööpäevas, jagatuna 3...4 annuseks. Annust võib suurendada kuni 2400 mg-ni ööpäevas (mitte rohkem kui 4...6 nädala vältel).

Nurofen Forte ei sobi alla 12-aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu.

Kõrvaltoimeid saab vähendada kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik.

Kui te kasutate Nurofen Forte´t rohkem, kui ette nähtud:

Kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette, konsulteerige kohe arst või apteekriga. Kui sümptomid püsivad või kui valu ja palavik suurenevad või kui tekivad uued sümptomid, konsulteerige arsti või apteekriga. See ravim on ettenähtud lühiajaliseks kasutamiseks.

Kui te unustate Nurofen Forte´t võtta:

Kui olete unustanud ravimi õigel ajal võtmata, võtke see kohe, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED:

Nagu kõik ravimid, võib ka Nurofen Forte põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Nurofen Forte tablette talutakse üldiselt enamiku inimeste poolt hästi, siiski võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

Immuunsüsteemi häired:

Aeg-ajalt: Ülitundlikkusreaktsioonid koos nõgestõve ja sügelusega.

Väga harv: Rasked ülitundlikkusreaktsioonid. Sümptomiteks võivad olla näo, keele ja kõri turse, hingamisraskused, tahhükardia, vererõhu langus. Astma ja bronhospasmi süvenemine.

Autoimmuunhäirega (nagu süsteemne erütematoosne luupus, süsteemne sidekoe haigus) patsientide ravil ibuprofeeniga on esinenud üksikuid aseptilise meningiidi sümptomeid nagu kaela kangus, peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik, ja düsorientatsioon.

Südame häired:

Väga harva: südamepekslemine, südamepuudulikkus, südameatakk

Seedetrakti häired:

Aeg-ajalt: Kõhuvalu, seedehäired ja iiveldus.

Harv: Kõhulahtisus, puhitus, kõhukinnisus ja oksendamine

Väga harv: Peptiline haavand, mulgustus, seedetrakti verejooks, mis võib lõppeda surmaga, eriti eakatel. Haavandilise koliidi ja Crohni tõve süvenemine.

Närvisüsteemi häired:

Aeg-ajalt: Peavalu.

Neerude häred:

Väga harv: Äge neerupuudulikkus, papillaarne nekroos, eriti pikaajalisel kasutamisel.

Maksa häired:

Väga harv: Maksahäired.

Vere ja lümfisüsteemi häired:

Väga harv: Vereloome häired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, agranulotsütoos). Esmased märgid: palavik, kurguvalu, pindmised suuhaavandid, gripi-laadsed sümptomid, raske kurnatus, seletamatu veritsus ja sinikad.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Aeg-ajalt: Erinevad nahalööbed.

Väga harv: Rasked nahareaktsioonid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

NUROFEN FORTE SÄILITAMINE

Hoidke temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Lisainfo

MIS RAVIM ON NUROFEN FORTE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE?

Nurofen Forte sisaldab ibuprofeeni, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-de) gruppi.

Nurofen Forte on valuvaigistava, põletikuvastase ja palavikku alandava toimega ravim.

Näidustused

Nõrk kuni mõõdukas valu.

Reumaatilised haigused.

Düsmenorröa (valulik menstruatsioon).

Palavik.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE NUROFEN FORTE KASUTAMIST:

Ärge kasutage Nurofen Forte´t :

kui te olete ülitundlik (allergiline) ibuprofeeni või Nurofen Forte mõne koostisosa suhtes.

kui teil on varem esinenud bronhospasmi, astmahoogu, allergilist nohu või nõgestõbe, mis on tekkinud pärast atsetüülsalitsüülhappe või muu mittesteroidse põletikuvastase ravimi kasutamist;

kui teil on või on olnud äge seedetrakti haavand/verejooks (kaks või enam kindlat haavandumise või verejooksu juhtu) või mulgustus

kui teil on varem mittesteroidsete põletikuvastaste ainete kasutamise tagajärjel tekkinud seedetrakti verejooks või mulgustus;

kui teil on seedetrakti verejooksu põhjustada/ soodustada võivad seisundid

kui teil on raske maksa-, neeru- või südamepuudulikkus.

Alates raseduse 20.nädalast

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Nurofen Forte:

kui teil on astma või teil on kunagi olnud astma

kui teil on neeru- või maksahaigus

kui teil on südamepuudulikkus või kõrgvererõhutõbi (vedeliku kogunemise, vererõhu tõusu ja tursete oht)

kui teil on põletikuline seedetrakti haiguskui teil on süsteemne erütematoosne luupus – haigus , mis mõjutab teie immuunsüsteemi. See põhjustab liigeste valusid, nahamuutusi ja probleeme teiste kehaosadega.

kui te kasutate samaaegselt verehüübimist pärssivaid ravimeid, kortikosteroide või teatud depressioonivastaseid ravimeid (vt lõik „Kasutamine koos teiste ravimitega“).

kui olete rase või toidate rinnaga.

Nurofen Forte kuulub ravimite gruppi, mis võivad kahjustada naiste viljakust. See toime on pöörduv, kui lõpetate ravimi võtmise. On ebatõenäoline, et Nurofen Forte tabletid, kui neid kasutada aeg-ajalt, võiksid mõjutada teie rasestumist. Siiski konsulteerige arstiga enne selle ravimi võtmist, kui teil on probleeme rasestumisega.

Lõpetage Nurofen Forte võtmine ja võtke viivitamatult ühendust oma arstiga, kui teil tekib mingi turse näiteks näo-, keele- ja/või kurguturse või nõgestõbi, hingamis- ja neelamisraskused (angioödeem).

Ravimid nagu Nurofen Forte võivad olla seotud südamelihaseinfarkti või insuldi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pika-ajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust või ravi kestvust

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti südamelihaseinfarkt või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks (näiteks kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolisisaldus veres või kui te suitsetate), siis peate enne ibuprofeeni võtmist rääkima sellest oma raviarstile või apteekrile.

Väga harva on täheldatud raskeid nahareaktsioone (nagu Steven-Johnsoni sündroom), mida seostatakse MSPVA-de kasutamisega. Kui tekib nahalööve, haiguskolded limaskestal või teised allergilised reaktsioonid, tuleb ibuprofeeni kasutamine kohe lõpetada.

Palun teatage oma raviarstile mistahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (eriti seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul.

Kui ibuprofeen-ravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

Eakatel esineb kõrgenenud risk kõrvaltoimete tekkeks, eriti seedetrakti verejooksuks ja perforatsiooniks, mis võib lõppeda surmaga.

Kõrvaltoimeid saab vähendada, kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Eeskätt tuleb arsti informeerida järgmistest ravimitest enne Nurofen Forte kasutamist:

atsetüülsalitsüülhape (valu- ja palavikuvastane ravim, väikestes annustes trombide tekke vältimiseks veres);

liitium (maniakaal-depressiivse psühhoosi ravimid);

depressiooni ravimid (nt paroksetiin, sertraliin, tsitalopraam);

metotreksaat(vähivastaneravim)

trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid ja selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid

verehüüvete teket takistavad ravimid e antikoagulandid (varfariin, tiklopidiin)

kortikosteroidid (nagu prednisoloon ja deksametasoon)

vererõhku alandavad ravimid ja diureetikumid

tsüklosporiin, takroliimus (ravimid transplantaadi äratõukereaktsiooni vältimiseks)

kinoliinirea antibiootikumid

sulfonüüluurea grupi ravimid

fenütoiin

Tuleb vältida Nurofen Forte kasutamist koos teiste MSPVA-dega, kaasa arvatud COX-2 inhibiitorid.

Rasedus ja imetamine

Kuni raseduse 20nda nädalani ei ole ibuprofeeni kasutamine soovitatav. Vastunäidustatud alates 20ndast rasedusnädalast.

Ibuprofeen eritub rinnapiima, kuid ibuprofeeni kasutamisel terapeutilistes annustes on rinnapiima eritunud ravimi hulk väga väike ja on vähe tõenäoline, et see tekitab kõrvaltoimeid rinnaga toidetavale lapsele. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Kuna ibuprofeen võib põhjustada nägemishäireid, uimasust, pearinglust ja väsimust, tuleb enne autojuhtimist või masinatega töötamist veenduda, et ei esineks nimetatud sümptomeid.

Oluline teave mõningate Nurofen Forte koostisainete suhtes:

Ravim sisaldab abiainena sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. KUIDAS NUROFEN FORTE´t KASUTADA:

Kasutage Nurofen Forte´t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. °Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Suukaudseks ja ainult lühiajaliseks kasutamiseks.

Tabletid tuleb neelata alla piisava koguse vedelikuga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed

Lühiajaline valu ja palavik: 400 mg (1 tablett) seejärel vajaduse korral 1 tablett iga 4 tunni järel. Mitte võtta üle 3 tableti (1200 mg) ööpäevas.

Postoperatiivne, posttraumaatiline või odontogeenne valu, akuutne lihasvalu, lihaste nihestused ja nikastused: 400…800 mg kolm korda päevas

Teiste sidekoe haiguste korral on põletikuvastane valuvaigistav annus 600 kuni 2400 mg päevas.

Primaarse düsmenorröa sümptomaatiline ravi: 400 mg (võib korrata 6…8-tunniste vaheaegadega).

Migreen: esimeste sümptomite ilmnemisel 400 mg (päevas maksimaalselt 1200 mg).

Reumaatilised haigused:1200...1800 mg ööpäevas, jagatuna 3...4 annuseks. Annust võib suurendada kuni 2400 mg-ni ööpäevas (mitte rohkem kui 4...6 nädala vältel).

Nurofen Forte ei sobi alla 12-aastastele lastele toimeaine suure sisalduse tõttu.

Kõrvaltoimeid saab vähendada kasutades minimaalset efektiivset annust võimalikult lühikese aja jooksul, mis sümptomite kontrollimiseks vajalik.

Kui te kasutate Nurofen Forte´t rohkem, kui ette nähtud:

Kui olete kogemata võtnud liiga palju tablette, konsulteerige kohe arst või apteekriga. Kui sümptomid püsivad või kui valu ja palavik suurenevad või kui tekivad uued sümptomid, konsulteerige arsti või apteekriga. See ravim on ettenähtud lühiajaliseks kasutamiseks.

Kui te unustate Nurofen Forte´t võtta:

Kui olete unustanud ravimi õigel ajal võtmata, võtke see kohe, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED:

Nagu kõik ravimid, võib ka Nurofen Forte põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Nurofen Forte tablette talutakse üldiselt enamiku inimeste poolt hästi, siiski võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed:

Immuunsüsteemi häired:

Aeg-ajalt: Ülitundlikkusreaktsioonid koos nõgestõve ja sügelusega.

Väga harv: Rasked ülitundlikkusreaktsioonid. Sümptomiteks võivad olla näo, keele ja kõri turse, hingamisraskused, tahhükardia, vererõhu langus. Astma ja bronhospasmi süvenemine.

Autoimmuunhäirega (nagu süsteemne erütematoosne luupus, süsteemne sidekoe haigus) patsientide ravil ibuprofeeniga on esinenud üksikuid aseptilise meningiidi sümptomeid nagu kaela kangus, peavalu, iiveldus, oksendamine, palavik, ja düsorientatsioon.

Südame häired:

Väga harva: südamepekslemine, südamepuudulikkus, südameatakk

Seedetrakti häired:

Aeg-ajalt: Kõhuvalu, seedehäired ja iiveldus.

Harv: Kõhulahtisus, puhitus, kõhukinnisus ja oksendamine

Väga harv: Peptiline haavand, mulgustus, seedetrakti verejooks, mis võib lõppeda surmaga, eriti eakatel. Haavandilise koliidi ja Crohni tõve süvenemine.

Närvisüsteemi häired:

Aeg-ajalt: Peavalu.

Neerude häred:

Väga harv: Äge neerupuudulikkus, papillaarne nekroos, eriti pikaajalisel kasutamisel.

Maksa häired:

Väga harv: Maksahäired.

Vere ja lümfisüsteemi häired:

Väga harv: Vereloome häired (aneemia, leukopeenia, trombotsütopeenia, pantsütopeenia, agranulotsütoos). Esmased märgid: palavik, kurguvalu, pindmised suuhaavandid, gripi-laadsed sümptomid, raske kurnatus, seletamatu veritsus ja sinikad.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Aeg-ajalt: Erinevad nahalööbed.

Väga harv: Rasked nahareaktsioonid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

NUROFEN FORTE SÄILITAMINE

Hoidke temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida Nurofen Forte sisaldab

Toimeaine on ibuprofeen. Üks tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni.

Abiained on naatriumkroskarmelloos, naatriumlaurüülsulfaat, naatriumtsitraat, steariinhape, veevaba kolloidne ränidioksiid, karamelloosnaatrium, talk, kuivatatud akaatsia, sukroos, titaandioksiid, makrogool 6000, puhastatud vesi, Opacode-S-1-15094 punane (šellak , punane raudoksiid , propüleenglükool, ammooniumhüdroksiid, simetikoon).

Kuidas Nurofen Forte välja näeb ja pakendi sisu

Kaetud tablett

Valge kaksikkumer ümmargune suhkruga kaetud tablett, mille ühele küljele on trükitud punane logo. Tabletid on pakitud PVC/Al või PC/PVdC/Al blistrisse.

Pakend: 48 tabletti.

Müügiloa hoidja:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

Ul.Okunin 1

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Poola

Tootjad:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham site

Thane Road

Nottingham NG90 2DB Ühendkuningriik

SIA ELVIM

Kurzemes prospekts 3-513

RIIA, LV-1067

LÄTI

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge, palun, müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Kärberi 34-32 Tallinn 13919

Tel: 5151555Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kehra Linnaapteek

Kreutzwaldi tn 7, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
6084493
tiiu.sinivee@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 18:00 VI 09:00 - 14:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Mõisa

Mõisa tn 8, Narva linn, Ida-Viru maakond
3573098
A046@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating