Otsituimad TOP 5

ORFIRIL SAFT Oral solution 60mg 250ml N1 (0)

Närvisüsteem >  Epilepsiavastased ained
Nimetus: ORFIRIL SAFT Oral solution 60mg 250ml N1
Toimeained: Valproic acid(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Desitin Arzneimittel GmbH
ATC kood N03AG01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Orfiril Saft on epilepsia raviks mõeldud ravim.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Orfiril Saft’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) naatriumvalproaadi või Orfiril Saft’i mõne koostisosa suhtes;

kui teil on varem olnud või teil on maksahaigus ja/või teil esinevad rasked maksa või pankreasega seotud probleemid;

kui teie perekonnas on esinenud maksahaigusi;

kui keegi lähedastest sugulastest (vend või õde) on surnud naatriumvalproaadi ravi ajal tekkinud maksakahjustuse tõttu;

kui teil esineb porfüriinide (punased rauavabad värvained) suurenenud teke ja eritumine uriini ja väljaheitesse (porfüüria);

kui teil esineb vere hüübimishäire.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Orfiril Saft

kui ravimit antakse imikutele ja lastele, eriti juhul, kui samal ajal on vaja kasutada mitut epilepsiavastast ainet;

kui ravimit manustatakse lastele ja noorukitele, kellel on mitu puuet ja epilepsia rasked vormid; - kui teil esineb luuüdi kahjustus;

kui teil on harvaesinev pärilik ensüümidefitsiit;

kui teil on neerufunktsiooni häire;

kui teie vere valgusisadus on liiga madal;

kui te põete spetsiifilist generaliseerunud immuunsüsteemi haigust (süsteemne erütematoosne luupus);

enne kirurgilisi või stomatoloogilisi protseduure ja spontaansete verevalumite või verejooksude (vt

"Võimalikud kõrvaltoimed") korral, peab arst teie vereanalüüsi jälgima;

kui võtate kaalus juurde, eriti ravi alguses, ülemäärase söögiisu (vt "Võimalikud kõrvaltoimed“) tõttu. Kaalu peab jälgima ja võimaliku tõusu minimaalsena hoidma.

Diabeeti põdevatel patsientidel võib naatriumvalproaadi ravi põhjustada uriinianalüüsi valepositiivsed näidud (ketoosi suhtes);

Osteoporoos (luude hõrenemine) võib esineda pikaajalise ravi korral teiste epilepsiavastaste ravimitega (st karbamasepiin). Sellest on samuti teatatud valproehappe puhul. Kui teil tekib osteoporoos, määrab teie arst teile ravi ja jälgib korrapäraselt teie luutihedust;

Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud anti-epileptikumidega nagu naatriumvalproaat, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Konsulteerige arstiga ka juhul, kui mõni mainitud seisunditest on teil esinenud kunagi varem.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste ravimite mõju ravimile Orfiril Saft.

Orfiril Saft’i toime võib nõrgeneda, kui seda kasutatakse samaaegselt teiste ravimitega nagu:

epilepsiavastased ravimid (fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin),

meflokviin (kasutatakse malaaria vältimiseks),

karbapeneemid (bakteriaalsete nakkuste raviks kasutatav antibiootikum). Valproehappe ja karbapeneemide kombinatsiooni tuleb vältida, sest see võib vähendada naatriumvalproaadi toimet.

rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi raviks).

Orfiril Saft’i toime võib tugevneda, kui seda kasutatakse samaaegselt teiste ravimitega nagu: - felbamaat (epilepsiavastane ravim),

atsetüülsalitsüülhape (valu- ja palavikuvastane ravim),

tsimetidiin (maohaavandi ravim),

fluoksetiin (antidepressant), - erütromütsiin (antibiootikum).

Orfiril Saft’i mõju teistele ravimitele.

Orfiril Saft võib võimendada järgmiste ravimite toimet:

teised epilepsiavastased ravimid (fenobarbitaal, primidoon, lamotrigiin, felbamaat, etosuktsimiid või karbamasepiin). Naatriumvalproaadi manustamise katkestamist või teisele epilepsiavastasele ravimile üleminekut tuleb läbi viia ettevaatlikult ja järk-järguliselt. Järsud muutused võivad tekitada epileptiliste haigushoogude äkilist suurenemist.

varfariin (verd vedeldav ravim),

atsetüülsalitsüülhape (valu- ja palavikuvastane ravim),

nimodipiin (kasutatakse aju vereringe parandamiseks),

zidovudiin (teatud viiruste vastane ravim),

barbituraadid (unerohud),

bensodiasepiinid (unerohud),

antidepressandid ja psühhoosivastased ravimid.

Olge ettevaatlik järgmiste ravimitega.

Kui ravimit kasutatakse samaaegselt liitiumiga, võib see mõjutada mõlema ravimi kontsentratsiooni veres.

Kui kasutate ravimit koos topiramaadiga (epilepsiavastane ravim). Mõnel juhul on täheldatud ammoniaagikontsentratsiooni tõusu, millega võib kaasneda entsefalopaatia või mitte.

Kui kasutate ravimit koos kodeiiniga, võib Orfiril kodeiini taset veres mõjutada.

On võimalik, et teised ravimid, mis võivad kahjustada maksa, samuti alkohol, võivad suurendada naatriumvalproaadi kasutamisega seotud maksakahjustuse riski.

Naatriumvalproaadi ja antikoagulantide (varfariini) või atsetüülsalitsüülhappe samaaegne kasutamine võib suurendada kalduvust verejooksule.

Vältida tuleb salitsülaatide samaaegset kasutamist alla 3 aastaste laste puhul, kuna see võib kahjustada nende maksa.

Orfiril Saft'i manustamine koos toidu ja joogiga

Alkohol: Orfiril Saft'i ja alkoholi ei ole soovitav koos manustada, sest nende kombinatsioon võib vallandada krambihoo ja alkoholi mõju suurendada.

Alkoholi tarbimine naatriumvalproaadi ravi ajal võib suurendada maksakahjustuse riski.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Orfiril Saft võib avaldada lootele toksilist toimet.

Rasedus

Informatsioon naistele, kes võivad rasestuda:

Kui te olete rasestumisealine naine, peate te ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Naistel, keda ravitakse ravimiga Orfiril Saft, on planeerimatu rasestumine ebasoovitav. Konsulteerige arstiga enne raseduse planeerimist.

Orfiril Saft ei avalda teie poolt kasutatavatele suukaudsetele rasestumisvastastele ravimite toimele mingit mõju.

On oluline, et arutaksite raseduse ja epilepsiaga seonduvat oma arsti või epilepsia spetsialistiga, veendumaks, et Orfiril Saft'i ravi jätkumine raseduse ajal oleks ohutu. Naistel, kes kasutavad Orfiril Saft'i, esineb suurem tõenäosus sünnitada tüsistustega imik. Hoolika planeerimisega on võimalik nende tüsistuste esinemise tõenäosust vähendada.

Orfiril Saft võetuna raseduse ajal suurendab riski sünnidefektidega lapse arenemiseks, nt spina bifidaga (s.o seisund, kus selgroolülid ei ole täielikult välja arenenud) ning teiste luustiku- (näo düsmorfia - mis on samuti seotud vaimse alaarenguga ja jäsemete väärarenguga) ja südame väärarengutega.

Üsasisene loote arenguhäire on raseduse esimese poole jooksul tavapäraste jälgimismeetodite abil avastatav. Arengupeetus on võimalik lastel, kelle emad on raseduse ajal kasutanud ravimit Orfiril Saft.

Autismispektri häiretest on teatatud lastel, kelle emad kasutasid raseduse ajal valproaati.

Teavitage koheselt oma arsti, kui võtate või olete võtnud Orfiril Saft'i ja te olete rasestunud või arvate, et olete rase. Teie arst võib pidada vajalikuks kohaldada teie ravi ja/või määrata teile toidulisandeid - folaate. Te ei tohi Orfiril Saft'i kasutamist peatada, kui just arst sellega nõus ei ole. Vastasel juhul ohustab nii teid kui teie arenevat last kontrollimatu epilepsia. Samuti võib raseduse ajal Orfiril Saft'i kasutanud emade vastsündinutel olla probleeme verehüübimisega.

Enne kui planeerite rasestuda, pöörduge asjakohase nõustamise saamiseks arsti poole, kes saaks teie ravi/annust vastavalt kohaldada ja teid raseduse ajal jälgida.

Imetamine

Orfiril Saft'i eritumine rinnapiima on vähene, mis ei kujuta endast erilist ohtu imikule ja tavaliselt ei nõu rinnast võõrutamist. Igal juhul peate oma arstiga nõu pidama rinnaga toitmise asjus.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi naatriumvalproaadiga võib pikendada reaktsiooniaega. Te peate olema ettevaatlik kui juhite autot või töötate masinatega, kuni ei ole teada, kuidas ravim teile mõjub.

Oluline teave mõningate Orfiril koostisainete suhtes

Et Orfiril Saft sisaldab alküül-4-hüdroksübensoaati (parabeenid), siis võivad tundlikel patsientidel tekkida allergilised reaktsioonid.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Orfiril Saft on epilepsia raviks mõeldud ravim.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ORFIRIL SAFT’I KASUTAMIST

Ärge kasutage Orfiril Saft’i

kui te olete allergiline (ülitundlik) naatriumvalproaadi või Orfiril Saft’i mõne koostisosa suhtes;

kui teil on varem olnud või teil on maksahaigus ja/või teil esinevad rasked maksa või pankreasega seotud probleemid;

kui teie perekonnas on esinenud maksahaigusi;

kui keegi lähedastest sugulastest (vend või õde) on surnud naatriumvalproaadi ravi ajal tekkinud maksakahjustuse tõttu;

kui teil esineb porfüriinide (punased rauavabad värvained) suurenenud teke ja eritumine uriini ja väljaheitesse (porfüüria);

kui teil esineb vere hüübimishäire.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Orfiril Saft

kui ravimit antakse imikutele ja lastele, eriti juhul, kui samal ajal on vaja kasutada mitut epilepsiavastast ainet;

kui ravimit manustatakse lastele ja noorukitele, kellel on mitu puuet ja epilepsia rasked vormid; - kui teil esineb luuüdi kahjustus;

kui teil on harvaesinev pärilik ensüümidefitsiit;

kui teil on neerufunktsiooni häire;

kui teie vere valgusisadus on liiga madal;

kui te põete spetsiifilist generaliseerunud immuunsüsteemi haigust (süsteemne erütematoosne luupus);

enne kirurgilisi või stomatoloogilisi protseduure ja spontaansete verevalumite või verejooksude (vt

"Võimalikud kõrvaltoimed") korral, peab arst teie vereanalüüsi jälgima;

kui võtate kaalus juurde, eriti ravi alguses, ülemäärase söögiisu (vt "Võimalikud kõrvaltoimed“) tõttu. Kaalu peab jälgima ja võimaliku tõusu minimaalsena hoidma.

Diabeeti põdevatel patsientidel võib naatriumvalproaadi ravi põhjustada uriinianalüüsi valepositiivsed näidud (ketoosi suhtes);

Osteoporoos (luude hõrenemine) võib esineda pikaajalise ravi korral teiste epilepsiavastaste ravimitega (st karbamasepiin). Sellest on samuti teatatud valproehappe puhul. Kui teil tekib osteoporoos, määrab teie arst teile ravi ja jälgib korrapäraselt teie luutihedust;

Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud anti-epileptikumidega nagu naatriumvalproaat, on esinenud enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult ühendust oma arstiga.

Konsulteerige arstiga ka juhul, kui mõni mainitud seisunditest on teil esinenud kunagi varem.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Teiste ravimite mõju ravimile Orfiril Saft.

Orfiril Saft’i toime võib nõrgeneda, kui seda kasutatakse samaaegselt teiste ravimitega nagu:

epilepsiavastased ravimid (fenobarbitaal, fenütoiin ja karbamasepiin),

meflokviin (kasutatakse malaaria vältimiseks),

karbapeneemid (bakteriaalsete nakkuste raviks kasutatav antibiootikum). Valproehappe ja karbapeneemide kombinatsiooni tuleb vältida, sest see võib vähendada naatriumvalproaadi toimet.

rifampitsiin (kasutatakse tuberkuloosi raviks).

Orfiril Saft’i toime võib tugevneda, kui seda kasutatakse samaaegselt teiste ravimitega nagu: - felbamaat (epilepsiavastane ravim),

atsetüülsalitsüülhape (valu- ja palavikuvastane ravim),

tsimetidiin (maohaavandi ravim),

fluoksetiin (antidepressant), - erütromütsiin (antibiootikum).

Orfiril Saft’i mõju teistele ravimitele.

Orfiril Saft võib võimendada järgmiste ravimite toimet:

teised epilepsiavastased ravimid (fenobarbitaal, primidoon, lamotrigiin, felbamaat, etosuktsimiid või karbamasepiin). Naatriumvalproaadi manustamise katkestamist või teisele epilepsiavastasele ravimile üleminekut tuleb läbi viia ettevaatlikult ja järk-järguliselt. Järsud muutused võivad tekitada epileptiliste haigushoogude äkilist suurenemist.

varfariin (verd vedeldav ravim),

atsetüülsalitsüülhape (valu- ja palavikuvastane ravim),

nimodipiin (kasutatakse aju vereringe parandamiseks),

zidovudiin (teatud viiruste vastane ravim),

barbituraadid (unerohud),

bensodiasepiinid (unerohud),

antidepressandid ja psühhoosivastased ravimid.

Olge ettevaatlik järgmiste ravimitega.

Kui ravimit kasutatakse samaaegselt liitiumiga, võib see mõjutada mõlema ravimi kontsentratsiooni veres.

Kui kasutate ravimit koos topiramaadiga (epilepsiavastane ravim). Mõnel juhul on täheldatud ammoniaagikontsentratsiooni tõusu, millega võib kaasneda entsefalopaatia või mitte.

Kui kasutate ravimit koos kodeiiniga, võib Orfiril kodeiini taset veres mõjutada.

On võimalik, et teised ravimid, mis võivad kahjustada maksa, samuti alkohol, võivad suurendada naatriumvalproaadi kasutamisega seotud maksakahjustuse riski.

Naatriumvalproaadi ja antikoagulantide (varfariini) või atsetüülsalitsüülhappe samaaegne kasutamine võib suurendada kalduvust verejooksule.

Vältida tuleb salitsülaatide samaaegset kasutamist alla 3 aastaste laste puhul, kuna see võib kahjustada nende maksa.

Orfiril Saft'i manustamine koos toidu ja joogiga

Alkohol: Orfiril Saft'i ja alkoholi ei ole soovitav koos manustada, sest nende kombinatsioon võib vallandada krambihoo ja alkoholi mõju suurendada.

Alkoholi tarbimine naatriumvalproaadi ravi ajal võib suurendada maksakahjustuse riski.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Orfiril Saft võib avaldada lootele toksilist toimet.

Rasedus

Informatsioon naistele, kes võivad rasestuda:

Kui te olete rasestumisealine naine, peate te ravi ajal kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Naistel, keda ravitakse ravimiga Orfiril Saft, on planeerimatu rasestumine ebasoovitav. Konsulteerige arstiga enne raseduse planeerimist.

Orfiril Saft ei avalda teie poolt kasutatavatele suukaudsetele rasestumisvastastele ravimite toimele mingit mõju.

On oluline, et arutaksite raseduse ja epilepsiaga seonduvat oma arsti või epilepsia spetsialistiga, veendumaks, et Orfiril Saft'i ravi jätkumine raseduse ajal oleks ohutu. Naistel, kes kasutavad Orfiril Saft'i, esineb suurem tõenäosus sünnitada tüsistustega imik. Hoolika planeerimisega on võimalik nende tüsistuste esinemise tõenäosust vähendada.

Orfiril Saft võetuna raseduse ajal suurendab riski sünnidefektidega lapse arenemiseks, nt spina bifidaga (s.o seisund, kus selgroolülid ei ole täielikult välja arenenud) ning teiste luustiku- (näo düsmorfia - mis on samuti seotud vaimse alaarenguga ja jäsemete väärarenguga) ja südame väärarengutega.

Üsasisene loote arenguhäire on raseduse esimese poole jooksul tavapäraste jälgimismeetodite abil avastatav. Arengupeetus on võimalik lastel, kelle emad on raseduse ajal kasutanud ravimit Orfiril Saft.

Autismispektri häiretest on teatatud lastel, kelle emad kasutasid raseduse ajal valproaati.

Teavitage koheselt oma arsti, kui võtate või olete võtnud Orfiril Saft'i ja te olete rasestunud või arvate, et olete rase. Teie arst võib pidada vajalikuks kohaldada teie ravi ja/või määrata teile toidulisandeid - folaate. Te ei tohi Orfiril Saft'i kasutamist peatada, kui just arst sellega nõus ei ole. Vastasel juhul ohustab nii teid kui teie arenevat last kontrollimatu epilepsia. Samuti võib raseduse ajal Orfiril Saft'i kasutanud emade vastsündinutel olla probleeme verehüübimisega.

Enne kui planeerite rasestuda, pöörduge asjakohase nõustamise saamiseks arsti poole, kes saaks teie ravi/annust vastavalt kohaldada ja teid raseduse ajal jälgida.

Imetamine

Orfiril Saft'i eritumine rinnapiima on vähene, mis ei kujuta endast erilist ohtu imikule ja tavaliselt ei nõu rinnast võõrutamist. Igal juhul peate oma arstiga nõu pidama rinnaga toitmise asjus.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi naatriumvalproaadiga võib pikendada reaktsiooniaega. Te peate olema ettevaatlik kui juhite autot või töötate masinatega, kuni ei ole teada, kuidas ravim teile mõjub.

Oluline teave mõningate Orfiril koostisainete suhtes

Et Orfiril Saft sisaldab alküül-4-hüdroksübensoaati (parabeenid), siis võivad tundlikel patsientidel tekkida allergilised reaktsioonid.

KUIDAS ORFIRIL SAFT’I KASUTADA

Orfiril Saft’i väljastatakse apteegist retsepti alusel. Teie raviarst määrab teile annuse, mis on spetsiaalselt teile kohandatud. Järgige alati arsti ettekirjutusi.

Annustamine

Epilepsia:

Orfiril Saft’i annustamine on individuaalne, sõltudes ravitoime avaldumisest igal patsiendil eraldi. Soovitatavaks algannuseks on täiskasvanutel ja lastel 5...10 mg/kehakaalu kg kohta. Annust tuleb suurendada järk-järgult ravitoime saavutamiseni. Ööpäevase annuse võib jagada 2...4 üksikannuseks.

Manustamisviis

Orfiril Saft’i tuleb võtta söögi ajal ja sellele tuleb peale juua pool klaasitäit vett.

Kui te võtate Orfiril Saft’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud ravimit Orfiril Saft rohkem kui ette nähtud, siis võtke kohe ühendust arsti või apteekriga.

Üledoosi sümptomiteks võivad olla: teadvusetus või isegi kooma koos suurenenud lihaspingega, nõrgenenud refleksid, ahenenud pupillid (mioos), hüpotensioon (madala vererõhu esinemine), segasus, unisus, metaboolne atsidoos, suurenenud naatriumi tase veres ning hingamis- ja südamefunktsiooni häired. Nii täiskasvanutel kui lastel esineb suurte dooside korral ebaharilikke neuroloogilisi häireid, nagu krambihoogude sagenemise oht ja muutused käitumises.

Kui te unustate Orfiril Saft’i võtta

Kui te olete unustanud ravimit Orfiril Saft võtta, tehke seda niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Orfiril Saft’i võtmise

Kui te soovite ravi katkestada, siis rääkige sellest kõigepealt oma arstiga. Ärge lõpetage ravimi kasutamist ilma arstiga eelnevalt nõu pidamata, sest see võib ohustada ravi tõhusust ja teil võivad uuesti tekkida krambid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Orfiril Saft põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on järgmised:

sage (esinevad rohkem kui 1-l 100-st, kuid vähem kui 1-l 10-st ravitud patsiendist)

aeg-ajalt (esinevad rohkem kui 1-l 1000-st, kuid vähem kui 1-l 100-st ravitud patsiendist )

harv (esinevad rohkem kui 1-l 10000-st, kuid vähem kui 1-l 1000-st ravitud patsiendist )

väga harv (esinevad vähem kui 1-l 10000-st ravitud patsiendist), - teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõige sagedamini esinevad kõrvaltoimed on seedetrakti häired (valu, iiveldus ja oksendamine), mis tekivad ligikaudu20%-l patsientidel.

Tõsised kõrvaltoimed:

Võtke koheselt ühendust oma arstiga, kui teil ilmnevad järgmised maksakahjustusele viitavad sümptomid: - haigushoogude arv suureneb,

füüsiline nõrkus,

isutus,

iiveldus ja korduv oksendamine,

ebaselge päritoluga kõhuvalu,

jalgade turse,

teadvusehäired ja liigutuste häired.

Lapsi tuleb nimetatud sümptomite suhtes väga hoolikalt jälgida.

Kui teil esineb üks nimetatud sümptomitest, võtke otsekohe ühendust oma arstiga:

ebanormaalne veritsus või kalduvus verevalumite tekkeks, - kõhuvalu

värisemine, tasakaaluhäired,

segasus, hallutsinatsioonid, tujumuutused,

rasked nahalööbed,

lihastõmblused,

ärkveloleku häiritus ja unisus,

muud vaimsed häired,

sündroom, mis koosneb ravimlööbest, suurenenud lümfisõlmedest, palavikust ja võimalikust muude organite haaratusest.

Sageli esinevad kõrvaltoimed on:

verepildi muutused (trombotsüütide ja leukotsüütide arvu vähenemine),

ammoniaagi taseme tõus veres,

kehakaalu tõus või langus, isu suurenemine või vähenemine,

uimasus, värisemine, tundlikkuse häired (paresteesiad),

ajutine juuste väljalangemine, juuste värvi kadu ja juuste kähardumine, - amenorröa,

maksaanalüüside muutused, - munasarjade polütsüstiline haigus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on:

veritsemine,

mööduv kooma (vahel võib sellega kaasneda krampide sagenemine).

Harva esinevad kõrvaltoimed on:

meessuguhormoonide taseme tõus (hüperandrogenism),

insuliini ja insuliinisarnase aine taseme langus veres,

jalgade ja/või käsivarte tursed,

ärrituvus, hallutsinatsioonid, segasus, peavalu, hüperaktiivsus,

koordinatsiooni häired (ataksia), lihastõmblused,

ärkveloleku häiritus (stuupor),

süljeerituse suurenemine,

kõhulahtisus,

kõhunäärmepõletik,

maksafunktsiooni häire,

naha allergilised reaktsioonid (eksanteem, multiformne erüteem), - erütematoosne luupus,

veresoonte põletik, - madal kehatemperatuur.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed on:

luuüdi kahjustus,

vere hüübimishäired, verekoostise muutused (teatud tüüpi vererakkude puudus, aneemia),

vere madal naatriumisisaldus, samuti osana sündroomist koos veepeetusega veres ja vähenenud uriinieritumisega,

vaimsed häired ja muud ajutegevuse häired,

ekstrapüramidaalsed häired näiteks parkinsonistlik sündroom (lihasjäikus, vähene liikuvus, lihasvärinad),

ajutegevuse häired koos aju mõõtmete vähenemisega,

kuulmislangus ja kumin kõrvus,

rasked nahakahjustused (Stevensi-Johnsoni sündroom, Lyell`i sündroom), - neeruprobleemid, - voodimärgamine lastel.

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed on:

üksikjuhtudel on täheldatud normist kõrvalekaldeid kilpnäärme funktsioonitestides,

täheldatud on luude hõrenemist (osteoporoos) ja vedeliku kogunemist kopsude ümbrusesse (eosinofiilne pleuraefusioon), - sedatsioon.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Orfiril Saft tuleb ära kasutada 12 nädala jooksul pärast pudeli esmakordset avamist.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Orfiril Saft sisaldab

Toimeaine on naatriumvalproaat.

Abiained on lõhna- ja maitseaine, košenill (E 124), hüpromelloos, metüül-4-hüdroksübensoaat (E 218), naatriumtsüklamaat, propüül-4-hüdroksübensoaat (E 216), naatriumsahharinaat, trometamool.

Kuidas Orfiril Saft välja näeb ja pakendi sisu

Orfiril Saft on selge või kergelt läbipaistmatu punast värvi veidi viskoosne lahus, millel on aromaatne lõhn ja maitse.

Müügiloa hoidja ja tootja

DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

Weg beim Jäger 214

D-22335 Hamburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Niina Neglason,

Oru 4,Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, L. Puusepa tn

L. Puusepa tn 3, Tartu linn, Tartu maakond
7428002
puusepa@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti, Põlva Apteek

Mäe tn 2a, Põlva linn, Põlva maakond
7996350
polvapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Raja Apteek, Tartu, Raja tn

Raja tn 31, Tartu linn, Tartu maakond
7380267
haru@apteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating