Otsituimad TOP 5

Ortofen Grindeks 20mg/1g ointment 50g (0)

Skeleti-lihassüsteem >  Paikselt kasutatavad preparaadid liigese- ja lihasevalude korral
Nimetus: Ortofen Grindeks 20mg/1g ointment 50g
Toimeained: Diclofenac(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Grindeks
ATC kood M02AA15
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

ORTOFEN salvi toimeaine diklofenak kuulub valuvaigistavate ja mittesteroidsete põletikuvastaste ainete rühma.

ORTOFEN salvi kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu ja põletiku paikseks leevendamiseks pehmete kudede valulike ja põletikuliste seisundite korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage ORTOFEN salvi

kui te olete ülitundlik toimeaine diklofenaki või ORTOFEN salvi mõne koostisosa suhtes;

kui te olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (ibuprofeen, ketoprofeen, metamisool ehk analgiin, butadioon jt) suhtes;

kui teil on lahtised haavad, nahapõletikud või -infektsioonid; ärge määrige ravimit ekseemile;

limaskestadele;

lastel või noorukitel, sest kasutamise kohta selles vanuserühmas puuduvad piisavad andmed;

raseduse viimasel kolmel kuul.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ORTOFEN

kui teil on astma või heinapalavik, ninalimaskestade turse (ninapolüübid), krooniline kopsuhaigus või krooniline hingamisteede infektsioon (nakkus);

kui te olete ülitundlik valuvaigistite ja reumavastaste ravimite suhtes, siis on suurem risk astmahoogude, paiksete naha ja limaskesta turse (Quincke ödeem) või nõgeslööbe (urtikaaria) tekkeks;

kui teil on mõni teine ravim põhjustanud allergilisi reaktsioone.

Salv võib suurendada tundlikkust UV-kiirgusele (loomulik ja kunstlik päikesevalgus). Selle vältimiseks soovitatakse vältida ravitava kehapiirkonna kokkupuudet otsese päikesevalgusega; Vältida salvi sattumist limaskestadele, silma või vigastatud nahale.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Kui te kasutate samal ajal ORTOFEN salviga suu kaudu manustatavaid mittesteroidseid põletikuvastaseid aineid, võib suureneda kõrvaltoimete risk.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Raseduse esimesel kuuel kuul võib ORTOFEN salvi kasutada ainult pärast riski ja kasu suhte hoolikat kaalumist. ORTOFEN salvi ei tohi kasutada raseduse viimasel kolmel kuul.

Toimeaine diklofenak imendub rinnapiima väikeses koguses. Imetamise ajal tuleks võimaluse korral vältida salvi kandmist suurtele nahapindadele ja pikaajalist kasutamist. Tuleb vältida imiku otsest kontakti salviga.

Oluline teave mõningate ORTOFEN salvi koostisainete suhtes

Salv sisaldab bensüülbensoaati, mis võib ärritada kergelt nahka, silmi ja limaskesti.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage ORTOFEN salvi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Esmakordsel kasutamisel tuubi avamiseks keerake kork tagurpidi ning suruge vastu tuubi otsas olevat fooliumkilet.

Kandke 2…4 g (pähklisuurune kogus) salvi õhukese kihina ravitavale kehapinnale 3...4 korda ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus on 8 g salvi. Ravikuuri kestus on individuaalne (1...14 päeva) ning sõltub haiguse iseloomust ja raskusastmest. Kehapinda ei soovitata katta sidemega. Jälgige, et lapsed ei puudutaks kätega kehapinda, millele on kantud ravimit.

Kui teil on tunne, et ORTOFEN salvi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

ORTOFEN salv on ainult välispidiseks kasutamiseks. Mitte alla neelata!

Kui te kasutate ORTOFEN’i rohkem kui ette nähtud

Kuna toimeaine diklofenaki süsteemne (kogu organismiga seotud) imendumine on vähene, ei ole mürgistus ravimi paiksel manustamisel tõenäoline. Salvi juhuslikust üleannustamisest tingituna võivad tekkida kogu organismiga seotud kõrvaltoimed (vt punkt 4 „VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED“).

Mida teha, kui kogemata ORTOFEN salvi alla neelate?

Salvi allaneelamine ei ole üldjuhul eluohtlik. Salvi valest kasutamisest tingituna võivad tekkida kogu organismiga seotud kõrvaltoimed (vt punkt 4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED).

Igaks juhuks on siiski soovitatav pöörduda arsti poole.

Kui te unustate ORTOFEN salvi kasutada

Kasutage salvi niipea, kui see teile meenub, kuid ärge kandke nahale korraga suuremat kogust kui tavaliselt ja seejärel jätkake ravi nagu tavaliselt. Ärge kasutage kahekordset annust kui salv jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka ORTOFEN põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Paiksed kõrvaltoimed

Võivad tekkida paiksed nahareaktsioonid, näiteks nahakipitus, nahapunetus, sügelemine; ülitundlikkusreaktsioonid või paiksed allergilised reaktsioonid (kontaktdermatiit, nahalööve). Salv võib suurendada tundlikkust UV-kiirgusele (loomulik ja kunstlik päikesevalgus).

Kogu organismiga seotud kõrvaltoimed

Salvi kasutamisel pikaajaliselt ja/või suurtes kogustes ning valest kasutamisest või juhuslikust üleannustamisest tingituna võivad tekkida kogu organismiga seotud kõrvaltoimed – seedetrakti häired (valud ülakõhus, iiveldus, kõhupuhitus, isutus) ja/või närvisüsteemi häired (peavalu, pearinglus, uimasus).

Kui salvi kasutus on põhjustanud mürgistuse, tuleb ravida vastavaid haigusnähte. Spetsiifiline vastumürk puudub.

Kui ükskõik milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Mitte hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage ORTOFEN salvi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida ORTOFEN salv sisaldab

- Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 gramm salvi sisaldab 20 mg diklofenaknaatriumi. - Abiained on bensüülbensoaat, karbomeer, polüsorbaat 80, naatriumhüdroksiid, imiiduurea ja puhastatud vesi.

Kuidas ORTOFEN salv välja näeb ja pakendi sisu

ORTOFEN salv on valge või peaaegu valge värvusega salv. Alumiiniumtuub. Tuubis on 30 g või 50 g salvi.

Müügiloa hoidja

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53,

Rīga,

LV-1057, Läti

Tel.: +371 7083205

Faks: +371 7083505

Tootja

Tallinna Farmaatsiatehase AS

Tondi 33,

11316 Tallinn, Tel: 612 0201

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

AS Grindeks Eesti filiaal

Tondi 33,

11316 Tallinn

Tel.: +372 6120224Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating