Otsituimad TOP 5

PANADOL Oral suspension 120mg 100ml N1 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: PANADOL Oral suspension 120mg 100ml N1
Toimeained: Paracetamol(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: GlaxoSmithKline
ATC kood N02BE01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Panadol suspensiooni kasutatakse palaviku ja nõrga valu raviks lastel.

Suspensioon on maasika maitsega ning ei sisalda suhkrut ega alkoholi.

Toimeainena sisaldab paratsetamooli, mis on valuvaigistava ja palavikku alandava toimega, nt hammaste lõikumise ajal, hambavalu, kurguvalu puhul aga ka lastenakkuste ajal (tuulerõuged, leetrid jt). Panadol suspensioon ei ärrita magu, seda ravimit on lihtne manustada.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega.

Ärge kasutage Panadol suspensiooni:

kui laps on allergiline (ülitundlik) paratsetamooli või Panadol suspensiooni mõne koostisaine suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Panadol:

kui teie lapsel on probleeme neerude või maksaga (sh Gilberti sündroom).

kui teie lapsel esineb fruktoosi (puuviljasuhkur) talumatus.

kui teie lapsel on hemolüütiline aneemia.

kui teie lapsel on ensüüm glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus. Palun konsulteerige arstiga, kui sümptomid ei leevendu.

Võtmine koos teiste ravimitega

Konsulteerige oma arsti või apteekriga enne Panadoli võtmist, kui teie laps võtab:

varfariini või teisi sarnaseid ravimeid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks.

metoklopramiidi või domperidooni – iivelduse ja oksendamise raviks.

kolestüramiini, mida kasutatakse vere kõrge kolesteroolitaseme alandamiseks.

Palun informeerige oma arsti, kui teie laps kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Oluline teave mõningate Panadol suspensiooni koostisainete suhtes.

Panadol suspensioon sisaldab asorubiini (E122), etüülhüdroksübensoaati (E215), naatriumpropüülhüdroksübensoaati (E217) ja naatriummetüülhüdroksübensoaati (E219), misvõivad tekitada allergilisi reaktsioone. Panadol suspensioon sisaldab sorbitooli (E420) ja maltitooli (E965). Kui arst on teile öelnud, et teie laps ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga. 5 milliliitris Panadol suukaudses suspensioonis sisaldub 666,5 mg sorbitooli (E 420).


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Andke Panadol suspensiooni lapsele alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Panadol suspensioon on suukaudseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist tuleb pudelit loksutada.

Kasutage kaasas olevat mõõtelusikat.

Annustamine lastele:

Vanus Mõõtelusika (5 ml) arv suspensiooni
2-3 kuud 0,5
3 kuud-1 aasta 0,5...1
1-6 aastat 1...2
6-12 aastat 2...4

Paratsetamooli soovitatav ühekordne annus on 10…15 mg/kg kehakaalu kohta, maksimaalne ööpäevane annus on 60 mg/kg kehakaalu kohta.Annust võib korrata 4...6 tunni järel, kuid mitte sagedamini kui 4tunniste vahedega.

Ärge manustage Panadol’i koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Ärge andke Panadol’i alla 3-kuustele lastele ilma arsti ettekirjutuseta.

Kui teie laps on enneaegne ja alla 3 kuu vanune, võite Panadol suspensiooni anda ainult arsti ettekirjutusel.

Ärge andke Panadol’i lapsele kauem kui 3 päeva ilma arstiga konsulteerimata. Panadol suspensiooni ei ole soovitav anda lastele, kes on nooremad kui 2 kuud.

Kui te annate Panadol’i rohkem kui ette nähtud

Paratsetamooli üleannustamisel pöörduge otsekohe arsti poole, isegi kui lapse enesetunne on hea, kuna esineb oht maksakahjustuse tekkeks. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te unustasite Panadol’i võtta

Andke annus lapsele siis, kui see teile meenub.

Ärge võtke sagedamini kui üks annus iga 4 tunni järel.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Panadol suspensioon põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi andmine ja võtke oma arstiga otsekohe ühendust:

kui lapsel esineb pärast Panadol suspensiooni võtmist allergiline reaktsioon, mis väljendub nahalööbe või sügelemisena, millega võivad kaasneda hingamisraskused, huulte, keele-, kõri- või näoturse.

kui lapsel esineb pärast Panadol suspensiooni võtmist nahalööve, ketendus või haavandid suus.

kui lapsel on varem esinenud aspiriini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmisel hingamisraskusi ja sama esineb Panadol suspensiooni võtmisel.

kui lapsel esineb pärast Panadol suspensiooni võtmist seletamatuid verevalumeid või verejookse. Sellised kõrvaltoimed esinevad harva.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui täheldate lapsel mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage Panadol suspensiooni pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Pärast esmast avamist on ravimi kõlblikkusaeg 1 kuu.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Panadol suspensioon sisaldab

Toimeaine on paratsetamool. Iga 5 ml annus sisaldab 120 mg paratsetamooli.

Abiained on värvaine (asorubiin E122), õunhape, maltitooli lahus (E965), naatrium nipasept

(etüülhüdroksübensoaat (E215), naatriumpropüülhüdroksübensoaat (E217), naatriummetüülhüdroksübensoaat (E219)), ksantaankummi, sorbitooli lahus (kristalluv), sorbitool (E420), veevaba sidrunhape, maasika maitseaine L10055 (sisaldab propüleenglükooli (E1520)), puhastatud vesi.

Kuidas Panadol suspensioon välja näeb ja pakendi sisu Läbipaistmatu, roosa, viskoosne maasikamaitseline suspensioon.

Merevaik-kollases lastekindla turvakorgiga klaaspudelis (tüüp III klaasist) on 100 ml või 300 ml suukaudset suspensiooni ja 5 ml mõõtlusikas, märgistatud ka 2,5 ml. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Ühendkuningriik

Tootja: Farmaclair, 440 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: GlaxoSmithKline Eesti OÜ,

Lõõtsa 2,Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Marketi Apteek

Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6074 126
benu.5156@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating