Otsituimad TOP 5

Prednisolon Richter 5mg tablet N100 (0)

Süsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid ja insuliinid >  Kortikosteroidid süsteemseks kasutamiseks
Nimetus: Prednisolon Richter 5mg tablet N100
Toimeained: Prednisolone(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Gedeon Richter
ATC kood H02AB06
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Neerupealise koore puudulikkus (asendusdoosis). Põletikuvastast ja immuunosupresseerivat (immuunvastust vähendavat) ravi vajavate haiguste (reumaatilised haigused, süsteemsed sidekoehaigused, astma, nefrootiline sündroom, allergilised reaktsioonid, autoimmuunhaigused, äge leukeemia) sümptomaatiline ravi.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke PREDNISOLON-RICHTER’it

kui olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või ravimi mõne koostisosa suhtes;

kui teil on süsteemne infektsioon ilma adekvaatse antimikroobse või seentevastase ravita; - kui teid on vaktsineeritud elusviiruseid sisaldavate vaktsiinidega.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PREDNISOLON-RICHTER

kui te põete maksahaigust;

kui te põete neeruhaigust;

kui te põete südamehaigust;

kui põete seedetraktihaigust;

kui teil on olnud kilpnäärmehaigusi;

kui teil on luuhaigusi;

kui teil on lihashaigusi;

kui teil on tuberkuloos;

kui teil on herpesinfektsioon;

kui teil esinevad krambid;

kui teil on silmahaigusi;

kui teil on olnud allergilisi reaktsioone;

vaktsineerimise korral;

kui te kasutate atetüülsalitsüülhapet (aspiriini), liigesehaiguse ravimeid;

kui teil on olnud mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandeid;

kui teil on Cushingi tõbi

kui teil on suhkurtõbi

tõsiste psüühikahäirete korral (eriti kui anamneesis on steroidraviga seotud psühhoos)

Informeerige arsti kõigist vigastustest ja haigustest, mis leiavad aset PREDNISOLON-RICHTER’i tarvitamise ajal või pärast seda. Diabeedi korral tuleb teada, et see ravim võib tõsta glükoosisisaldust veres. Kui köhimisel erituv röga muutub kollaseks, halliks või rohekaks, võib see olla märgiks nakkushaigusest ning vajalik on pöörduda arsti poole.

PREDNISOLON-RICHTER’i võtmise ajal ei tehta allergeenide määramiseks mõeldud nahateste.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ärge alustage samaaegselt teiste ravimite võtmist ilma arsti loata.

Kasvajate, näiteks ägeda leukeemia või lümfoomi raviks kasutatakse prednisolooni tavaliselt koos alküülivate ainete, antimetaboliitide ja vinka-alkaloididega.

Glükokortikosteroidide kombineerimine teiste ravimitega, mis võivad indutseerida (põhjustada) haavandite teket (nagu mittesteroidsed põletikuvastased ravimid või aspiriini-tüüpi ravimid), suurendab seedetrakti tüsistuste tekkeriski.

Glükokortikosteroidide kasutamine samaaegselt tiasiiddiureetikumidega suurendab glükoosi talumatuse tekkeriski.

Kortikosteroidravi ajal võib diabeediga patsientidel olla suurenenud vajadus insuliini või suukaudsete antidiabeetiliste ravimite järele.

Kui patsienti, kellel on väljendunud mitteimmuunsus, ravitakse kortikosteroididega, tuleb teda vaktsineerida tuulerõugete vastu. Teisi immuniseerimisprotseduure (vaktsineerimisi) ei tohi kortikosteroidravi saavatel patsientidel ette võtta, eriti kui manustatavad annused on suured, kuna esineb risk neuroloogiliste komplikatsioonide tekkimiseks ning kuna vastus antikehade näol on puudulik.

Hüpoprotrombineemiaga patsientidel tuleb kortikosteroide atsetüülsalitsüülhappega kombineerida ettevaatlikult. Salitsülaatide plasmakontsentratsioon võib samaaegsel manustamisel prednisolooniga suureneda. Kombineeritud kasutamisel on suurenenud risk seedetrakti verejooksu ja haavandumise tekkeks.

Prednisolooni ja tsüklosporiini samaaegsel kasutamisel on esinenud krampe. Samaaegsel manustamisel kujuneb mõlema ravimi metabolismi vastastikune pärssimine. Seetõttu on võimalik, et nii krambid kui ka kõik muud kõrvaltoimed, mis on seotud mõlema ravimi kasutamisega monoteraapiana, võivad kooskasutamisel avalduda suuremal määral.

Barbituraadid võivad vähendada glükokortikosteroidide toimet. Addisoni tõve korral tuleb vältida prednisolooni ja barbituraatide koosmanustamist (võib indutseerida haiguse kriisi).

PREDNISOLON-RICHTER’i võtmine koos toidu ja joogiga

Võimaliku maoärrituse vähendamiseks on soovitatav ravimit võtta koos toiduga või kohe pärast sööki. Ärge kasutage selle ravimi võtmise ajal alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Prednisoloon läbib platsentaarbarjääri (88% prednisoloonist inaktiveeritakse) ja eritub rinnapiima. Kasutamist ei ole seostatud väärarendite tekkega lootel, kuid esineb suurem risk (välja arvatud lühiajalisel kasutamisel) loote emakasisese kasvupeetuse, platsentaarpuudulikkuse, enneaegsuse ja neerupealise koore funktsiooni pärssumise tekkeks.

Kui ema kasutab PREDNISOLON-RICHTER’it vähem kui 40 mg ööpäevas, ei ole imetamisperioodil vastsündinul kõrvaltoimeid oodata. Kui te olete rase või planeerite rasestuda või toidate rinnaga last, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Ei ole tõenäoline, et PREDNISOLON-RICHTER mõjutaks teie võimet juhtida autot või töötada masinatega.

Oluline teave mõningate PREDNISOLON-RICHTER’i koostisainete suhtes

PREDNISOLON-RICHTER sisaldab laktoosi. Suhkurtõve korral peab teadma, et see ravim võib suurendada vere glükoosisisaldust.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke PREDNISOLON-RICHTER’it alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga

Kui võtate PREDNISOLON-RICHTER’it üks kord ööpäevas, on soovitatav seda võtta hommikuti.

Kui teie arst ei ole soovitanud teisiti, on tavaline annus täiskasvanutele ja noorukitele 5...60 mg üks kord ööpäevas pärast hommikusööki või jagatuna kahele manustamiskorrale. Võib kasutada ka kahekordseid annuseid ülepäeviti. Ägedate seisundite korral on annused tavaliselt suuremad (20...30 mg ööpäevas) ja pikaaegses ravis väiksemad (keskmiselt 5...10 mg ööpäevas). Suuremaid annuseid on vaja näiteks neerupõletiku, leukeemia, mõnede reumaatiliste haiguste puhul. Sclerosis multiplex’i ägenemise raviks kasutatakse prednisolooni 200 mg ööpäevas suukaudselt 1 nädala jooksul, millele seejärel järgneb 80 mg ööpäevas 1 kuu jooksul. Ägeda neerupealise koore puudulikkuse korral suukaudseid ravimvorme ei kasutata. Üle 250 mg annuseid tuleb vältida.

Neerupealise koore puudulikkuse korral on lastele manustatav annus 0,14 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, jagatuna 3 annuseks. Teistel näidustustel on annus 0,5...2 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas, jagatuna 3...4 annuseks.

Kui te võtate PREDNISOLON-RICHTER’it rohkem kui ette nähtud

Ühekordne äge üleannustamine ei põhjusta olulisi terviseprobleeme. Pikemaajaline üleannustamine võib põhjustada rasvladestuse teket kõhu ja näo piirkonnas, kiirenenud karvakasvu, aknelöövet, vererõhu tõusu, jäsemete turset ja valu või lihasnõrkust.

Üleannustamise kahtluse korral katkestage koheselt PREDNISOLON-RICHTER’i kasutamine, ravi on sümptomaatiline.

Kui te unustate PREDNISOLON-RICHTER’it võtta

Kui te võtate PREDNISOLON-RICHTER’it ülepäeviti: ununenud annuse võib võtta hiljem samal päeval (nii ruttu kui võimalik). Kui ravimi võtmise õigest ajast on möödunud rohkem kui 24 tundi, jäetakse see annus võtmata ja järgmisel päeval jätkatakse ravi tavalise skeemi järgi.

Kui te võtate PREDNISOLON-RICHTER’it iga päev: ununenud annus võetakse nii ruttu kui võimalik, kuid mitte järgmisel päeval kahekordse annusena.

Kui te võtate PREDNISOLON-RICHTER’it kaks korda päevas: ununenud annus võetakse nii ruttu kui võimalik; hiljem, juhul kui on aeg võtta juba teine annus, jäetakse unustatud annus võtmata ning jätkatakse ravi tavalise skeemi järgi.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate PREDNISOLON-RICHTER’i võtmise

Kui te olete PREDNISOLON-RICHTER’it võtnud pika aja jooksul, ei ole lubatud arsti nõusolekuta ravimi võtmist järsku katkestada. Ravi tuleb lõpetada annuse järk-järgulise vähendamise teel.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka PREDNISOLON-RICHTER põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

See ravim võib põhjustada pearinglust, iiveldust, suurenenud söögiisu, kehakaalu tõusu, nõrkust või unehäireid. Tavaliselt need nähud mööduvad, kui organism ravimiga harjub. Kui need nähud püsivad või süvenevad, informeerige sellest arsti!

Pikemaajalise ravi ajal ja suurte annuste korral võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed.

Infektsioonid ja infestatsioonid

Ühe või mitme nahafolliikuli põletik,

Infektsioonid, mis on põhjustatud selliste mikroorganismide poolt, mis tavaliselt haigust ei põhjusta, kuid teatud juhtudel (näiteks teisest haigustest või ravimist tingitud kahjustunud immuunvastuse korral) muutuvad patogeenseteks,

Tuberkuloos,

Viiruslik silmainfektsioon,

Söögitoru mükoos, • Nina limaskesta põletik.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Valgevereliblede arvu suurenemine

Immuunsüsteemi häired

Ülitundlikkus (allergilised reaktsioonid)

Endokriinsüsteemi häired

glükokortikosteroidide (steroidhormoonide) suurte kontsentratsioonide puhul võib tekkida Cushingi sündroom, mida iseloomustavad rasvumine, nn „kuunägu“, nõrkus, väsimus, seljavalu, peavalu, suurenenud janu, sagenenud urineerimine, impotentsus, muutused vaimses seisundis ning lihasatroofia (lihasmassi kadu).

Ainevahetus- ja toitumishäired

Vähenenud kaaliumitase veres,

Suurenenud glükoositase veres,

Vedelikupeetus,

Suurenenud söögiisu,

Naatriumi peetus.

Psühhiaatrilised häired

Unetus,

Vaimsed häired, • Eufooriline meeleolu, • Depressioon.

Närvisüsteemi häired

Krambid,

Pearinglus, • Peavalu.

Silma kahjustused

Kae (ühe või mõlema silma osaline või täielik läbipaistmatus läätse või kapsli peal või sees, eriti nägemist häiriv või pimedust põhjustav läbipaistmatus).

Silmamuna ettevõlvumine (punnsilmsus),

Glaukoom (suurenenud silmarõhust nägemisfunktsiooni häire),

Silmainfektsioon.

Südame häired

Südamepuudulikkus,

Müokardiinfarkt,

Ebaregulaarne südamerütm.

Vaskulaarsed häired

Embolism (veresoone topistumine),

Kõrge vererõhk.

Seedetrakti häired

Mao verejooks,

Iiveldus,

Söögitorupõletik,

Kõhunäärmepõletik,

Mao- või kaksteistsõrmiksoolehaavand, mis võib veritseda.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Ühe või mitme nahafolliikuli põletik, • Nahakuivus,

Ebanormaalne karvakasv, eriti täiskasvanud mehe tüüpi karvakasv naistel.

Naha tundlikkuse ebatavaline suurenemine või muutumine,

Nahasügelus,

Naha atroofia (naha kõhetumine),

Naha värvaine vähenemine,

Nahaärritus,

Striiad (naha armkoejutid), • Väiksed koldelised punetavad alad.

Lihase ja luu kahjustused

Valu liigeses,

Lihasnõrkus,

Lihasvalu,

Lihasmassi kadu,

Luuosade surm,

Osteoporoos (vähenenud luumass koos vähenenud tihedusega ning luutühikute suurenemisega, põhjustades poorsust ja haprust).

Suguorganite häired

Menstruaaltsükli häired,

Erektiilsushäired.

Üldised häired

Halvenenud paranemisprotsessid,

Halb ja väsinud enesetunne,

Ebanormaalne kehatemperatuuri tõus, palavik, • Suurenenud kehakaal, • Vähenenud kehakaal.

Vigastus, mürgistus ja protseduuri tüsistused

Selgroomurd, mis põhjustab seljaaju kompressiooni,

Kõõluste rebend (kõõlus on tugev side, mis ühendab lihast luuga),

Naha ja teiste kudede kahjustusega kulgevad vigastused.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage PREDNISOLON-RICHTER’it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida PREDNISOLON-RICHTER sisaldab

Toimeaine on prednisoloon. Iga tablett sisaldab 5,0 mg prednisolooni.

Abiained on kolloidne ränidioksiid, veevaba, kartulitärklis, steariinhape, magneesiumstearaat, talk, povidoon, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas PREDNISOLON-RICHTER välja näeb ja pakendi sisu

Valged või peaaegu valged lõhnatud kaldus servadega tabletid on ligikaudu 8 mm diameetriga ja ühel küljel on märgistus „P“.

PVC/alumiiniumblistris 10 tabletti, mis on pakendatud volditud pappkarpi. Pakendis on 100 tabletti (10 blistrit).

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc. H-1103 Budapest Gyömrői út 19-21.Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tuleviku apteek

Tuleviku tn 1, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond
3242749
benu.5107@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Marja Apteek

Mustamäe tee 45, Tallinn (Kristiine)
6552203
apteek@marja.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating