Otsituimad TOP 5

Preparation H supp.23mg+69mg suppository N12 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Vasoprotektorid
Nimetus: Preparation H supp.23mg+69mg suppository N12
Toimeained: Yeast cell extract+Shark liver oil(R)
Tipas: Retseptita
Tootja: Wyeth
ATC kood C05AX83
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Preparation H on rektaalsuposiidid (ravimküünlad), mida kasutatakse hemorroidide sümptomaatiliseks raviks.

Preparation H rektaalsuposiidid leevendavad kiiresti hemorroidide poolt põhjustatud valu, sügelemist ja ebamugavustunnet ning alandavad põletiku tõttu tekkinud turset. Preparation H rektaalsuposiide võib kasutada ka määrdeainena valuliku roojamise kergendamiseks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Preparation H:

– kui te olete selle ravimi toimeainete või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Preparation H kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Preparation H rektaalsuposiide on aastaid kasutatud rasedatel naistel, ilma et neil oleks ilmnenud kõrvaltoimeid või täheldatud kahjulikke toimeid lootele või vastsündinule.

Preparation H ravimküünlaid võib kasutada imetamise ajal. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Preparation H Koostoimetest ei ole teatatud.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Preparation H on rektaalsuposiidid (ravimküünlad), mida kasutatakse hemorroidide sümptomaatiliseks raviks.

Preparation H rektaalsuposiidid leevendavad kiiresti hemorroidide poolt põhjustatud valu, sügelemist ja ebamugavustunnet ning alandavad põletiku tõttu tekkinud turset. Preparation H rektaalsuposiide võib kasutada ka määrdeainena valuliku roojamise kergendamiseks.

Mida on vaja teada enne Preparation H kasutamist

Ärge kasutage Preparation H:

– kui te olete selle ravimi toimeainete või mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Preparation H kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Preparation H rektaalsuposiide on aastaid kasutatud rasedatel naistel, ilma et neil oleks ilmnenud kõrvaltoimeid või täheldatud kahjulikke toimeid lootele või vastsündinule.

Preparation H ravimküünlaid võib kasutada imetamise ajal. Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Preparation H Koostoimetest ei ole teatatud.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kuidas Preparation H kasutada

Ravim on rektaalseks kasutamiseks.

Täiskasvanud ja eakad: manustada üks ravimküünal ümar ots eespool pärasoolde hommikul ja õhtul ning pärast igakordset soole tühjendamist.

Lapsed: ei kasutata.

Soovitatud annust ei tohi ületada.

Ärge katkestage ravi kohe pärast paranemise ilmnemist, vaid kasutage kauem, et ravitoime oleks täielik.

Kui teil on tunne, et Preparation H toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Käesoleva ajani ei ole kõrvaltoimetest teatatud. Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida Preparation H sisaldab

Toimeained on pärmiseente ekstrakt ja haimaksaõli. Üks rektaalsuposiit sisaldab 23 mg pärmiseente ekstrakti ja 69 mg haimaksaõli.

Teised abiained on: tahke rasv, mikrokristalliline vaha, polüetüleenglükool-600 dilauraat, kakaovõi, glütserool.

Kuidas Preparation H välja näeb ja pakendi sisu Kollakas-valge suposiit.

PVC/polüetüleenist ribapakend pappkarbis.

Pakendis on 6, 12, 24 või 48 rektaalsuposiidi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Müügiloa hoidja:

Pfizer Corporation Austria GmbH

Floridsdorfer Haupstr. 1

A-1210 Wien

Austria

Tootja:

Haupt Pharma Livron

1 rue Comte de Sinard

26250 Livron

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pirita tee 20

10127 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek

Gonsiori tn 2, Tallinn (Kesklinna)
6691380
kaubamaja@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kaubamaja Apteek, Tallinn, Endla tn

Endla tn 45, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6650552
kristiinekeskus@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Rocca al Mare Apteek

Paldiski mnt 102, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6659015
ramare@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating