Otsituimad TOP 5

Solpadeine 500mg+8mg+30mg tablet N12 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: Solpadeine 500mg+8mg+30mg tablet N12
Toimeained: Paracetamol+Codeine+Caffeine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: GlaxoSmithKline
ATC kood N02BE94
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
  - 20% 
  - 20% 
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

SOLPADEINE sisaldab kolme toimeainet: paratsetamooli, kodeiinfosfaati ja kofeiini.

Paratsetamool on valuvaigisti ja palavikualandaja.

Palavikku alandav toime põhineb hüpotalamuse termoregulatsioonikeskuse mõjutamisel, kehatemperatuur langeb suurenenud perifeerse verevoolu ja higistamise tõttu. Kodeiinfosfaat omab mõõdukat valuvaigistavat ja nõrka köhapärssivat toimet.

Kofeiini käsitletakse kui ravimi valuvaigistavat toimet suurendavat komponenti tänu tema stimuleerivale toimele kesknärvisüsteemis, mis aitab vähendada valuga seonduvat masendust. SOLPADEINE tablette kasutatakse keskmise tugevusega valu korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage SOLPADEINE tablette:

kui te olete ülitundlik paratsetamooli, kodeiini, kofeiini või teiste opioidsete valuvaigistite või SOLPADEINE ükskõik millise koostisosa suhtes

koos teiste ravimitega, mis sisaldavad paratsetamooli

kui teil on astma ja teil esinevad astmahood

kui te toidate last rinnaga (lubatud ainult arsti nõusolekul)

kui olete noorem kui 12-aastane

kui teil on peatrauma või koljusisese rõhu tõusuga seotud seisund - kui teil on olnud hiljuti sapiteede operatsioon.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga SOLPADEINE

kui teil on probleeme maksaga,

kui teil esineb probleeme soolestikuga, sealhulgas soolesulgust

kui teil on eemaldatud sapipõis

kui te olete rase või toidate last rinnaga,

kui te kasutate antidepressante või teil ravitakse hingamisega seotud haigusi, kui te kasutate ravimeid, mis on määratud iivelduse, oksendamise või vere kõrge kolesteroolitaseme ravimiseks.

Kui sümptomid püsivad kauem kui 3 päeva või halvenevad, pidage nõu oma arstiga.

Seda ravimit tuleks võtta väikseimas annuses lühima aja vältel, mis võimalik, et leevendada sümptomeid. Selle ravimi võtmine regulaarselt pika aja jooksul võib viia sõltuvuse tekkeni.

Vältige üleliigset kofeiini sisaldavate toodete tarbimist (nt kohvi, tee ja mõned purgijoogid).

Võtmine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Konsulteerige oma arstiga enne SOLPADEINE tablettide võtmist, kui te tarvitate:

metoklopramiidi või domperidooni (ravimid, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise vastu)

ravimeid, mis teevad teid uniseks, nt uinutid, rahustid, tritsüklilised antidepressandid, fenotiasiidid või alkohol

ravimeid, mida kutsutakse MAOI-ks (monoamiinoksüdaasi inhibiitorid)

ravimeid, mis vedeldavad verd nagu varfariin

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Ärge kasutage raseduse ajal SOLPADEINE tablette ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui toidate last rinnaga ärge kasutage SOLPADEINE tablette ilma arstiga konsulteerimata. Kodeiini sisaldavad ravimid, mida kasutate imetamise ajal, võivad kahjustada teie last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ravim võib põhjustada pearinglust ja uimasust, mille tekkimisel tuleb hoiduda autojuhtimisest ja masinate käsitlemisest.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

SOLPADEINE sisaldab kolme toimeainet: paratsetamooli, kodeiinfosfaati ja kofeiini.

Paratsetamool on valuvaigisti ja palavikualandaja.

Palavikku alandav toime põhineb hüpotalamuse termoregulatsioonikeskuse mõjutamisel, kehatemperatuur langeb suurenenud perifeerse verevoolu ja higistamise tõttu. Kodeiinfosfaat omab mõõdukat valuvaigistavat ja nõrka köhapärssivat toimet.

Kofeiini käsitletakse kui ravimi valuvaigistavat toimet suurendavat komponenti tänu tema stimuleerivale toimele kesknärvisüsteemis, mis aitab vähendada valuga seonduvat masendust. SOLPADEINE tablette kasutatakse keskmise tugevusega valu korral.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE SOLPADEINE VÕTMIST

Ärge kasutage SOLPADEINE tablette:

kui te olete ülitundlik paratsetamooli, kodeiini, kofeiini või teiste opioidsete valuvaigistite või SOLPADEINE ükskõik millise koostisosa suhtes

koos teiste ravimitega, mis sisaldavad paratsetamooli

kui teil on astma ja teil esinevad astmahood

kui te toidate last rinnaga (lubatud ainult arsti nõusolekul)

kui olete noorem kui 12-aastane

kui teil on peatrauma või koljusisese rõhu tõusuga seotud seisund - kui teil on olnud hiljuti sapiteede operatsioon.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga SOLPADEINE

kui teil on probleeme maksaga,

kui teil esineb probleeme soolestikuga, sealhulgas soolesulgust

kui teil on eemaldatud sapipõis

kui te olete rase või toidate last rinnaga,

kui te kasutate antidepressante või teil ravitakse hingamisega seotud haigusi, kui te kasutate ravimeid, mis on määratud iivelduse, oksendamise või vere kõrge kolesteroolitaseme ravimiseks.

Kui sümptomid püsivad kauem kui 3 päeva või halvenevad, pidage nõu oma arstiga.

Seda ravimit tuleks võtta väikseimas annuses lühima aja vältel, mis võimalik, et leevendada sümptomeid. Selle ravimi võtmine regulaarselt pika aja jooksul võib viia sõltuvuse tekkeni.

Vältige üleliigset kofeiini sisaldavate toodete tarbimist (nt kohvi, tee ja mõned purgijoogid).

Võtmine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Konsulteerige oma arstiga enne SOLPADEINE tablettide võtmist, kui te tarvitate:

metoklopramiidi või domperidooni (ravimid, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise vastu)

ravimeid, mis teevad teid uniseks, nt uinutid, rahustid, tritsüklilised antidepressandid, fenotiasiidid või alkohol

ravimeid, mida kutsutakse MAOI-ks (monoamiinoksüdaasi inhibiitorid)

ravimeid, mis vedeldavad verd nagu varfariin

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Ärge kasutage raseduse ajal SOLPADEINE tablette ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Kui toidate last rinnaga ärge kasutage SOLPADEINE tablette ilma arstiga konsulteerimata. Kodeiini sisaldavad ravimid, mida kasutate imetamise ajal, võivad kahjustada teie last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Ravim võib põhjustada pearinglust ja uimasust, mille tekkimisel tuleb hoiduda autojuhtimisest ja masinate käsitlemisest.

KUIDAS SOLPADEINE VÕTTA

Võtke SOLPADEINE alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Suukaudne kasutamine.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:

Vajadusel kaks tabletti sisse võtta kolm kuni neli korda ööpäevas. Ärge võtke ravimit sagedamini kui iga nelja tunni järel ja rohkem kui 4 annust (8 tabletti) 24 tunni jooksul.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Ärge võtke SOLPADEINE kauem kui 3 päeva, ilma arstiga konsulteerimata.

Ärge võtke SOLPADEINE tablette koos ravimitega, mis sisaldavad paratsetamooli või kodeiini.

SOLPADEINE ei ole soovitav anda alla 12-aastastele lastele.

Sümptomite püsimisel või kõrvaltoimete tekkimisel konsulteerige arstiga.

Kui te võtate SOLPADEINE rohkem kui ette nähtud:

Pöörduge otsekohe arsti poole, kuna on oht maksakahjustuse ja hingamisprobleemide tekkimiseks.

Kui Te olete seda ravimit võtnud rohkem soovitatud annusest, pöörduge koheselt arsti poole isegi siis, kui enesetunne ei ole häiritud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka SOLPADEINE põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi võtmine ja võtke oma arstiga otsekohe ühendust:

kui teil on olnud hiljuti sapipõie eemaldamise operatsioon ja te tunnete ägedat kõhuvalu, esineb iiveldust ja oksendate

kui teil esineb pärast SOLPADEINE tablettide võtmist allergiline reaktsioon, mis väljendub nahalööbena, sügelusena, mõnikord võivad ilmneda hingamisprobleemid, huulte, keele-, kõri- või näoturse

kui teil esineb pärast SOLPADEINE tablettide võtmist nahalööve, ketendamine või haavandid suus

kui teil on varem esinenud aspiriini või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete võtmisel hingamisraskusi ja te kogete sama SOLPADEINE tablettide võtmisel

kui teil esineb pärast SOLPADEINE tablettide võtmist seletamatuid verevalumeid või verejookse.

Sellised kõrvaltoimed esinevad harva.

Liigne kohvi või tee joomine SOLPADEINE kasutamise ajal võib põhjustada ärrituvust ja pinget.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte kasutada pärast pakendile märgitud kõlblikkusaja lõppu, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida SOLPADEINE sisaldab:

Toimeained on paratsetamool, kodeiinfosfaathemihüdraat, kofeiin. Iga tablett sisaldab paratsetamooli 500 mg, kodeiinfosfaathemihüdraati 8 mg ja kofeiini 30 mg.

Abiained on eelželatiniseeritud tärklis, maisitärklis, kaaliumsorbaat, povidoon, mikrokristalne tselluloos, talk, steariinhape ja magneesiumstearaat. Printimistint sisaldab hüpromelloosi, karmosiini (E122), etanooli, demineraliseeritud vett.

Kuidas SOLPADEINE välja näeb ja pakendi sisu:

Valged, kapslikujulised tabletid, mille ühel küljel on märgistus „Solpadeine“.

PVC/Al blisterpakend pakendatud pappkarpi.

Pakend sisaldab 12 või 24 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Omega Pharma Baltics SIA,

K. Ulmana 119, Marupe LV-2167, Läti

Tootja:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd

Knockbrack

Dungarvan

Co. Waterford

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Omega Pharma Baltics SIA,

K. Ulmana 119, Marupe LV-2167, Läti.

Tel: +371 677 83478

Faks: +371 677 83479Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Põltsamaa Apteek, Põltsamaa, Lossi tn

Lossi tn 9, Põltsamaa linn, Jõgeva maakond
7769884
benu.5216@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tapa Apteek

Pikk tn 33, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
3220054
benu.5150@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Ravana Apteek

Võru tn 77, Tartu linn, Tartu maakond
7346538
benu.5182@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

EuroApteek OÜ, Võru Apteek

Kooli tn 2, Võru linn, Võru maakond
7864161
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating