Otsituimad TOP 5

SUDAFED Syrup 6mg 100ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Nasaalsed preparaadid
Nimetus: SUDAFED Syrup 6mg 100ml N1
Toimeained: Pseudoephedrine(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood R01BA02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
  - 15% 
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

SUDAFED siirupit kasutatakse nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks alates 6 aasta vanusest.

Ravimis sisalduv pseudoefedriin vähendab ülemiste hingamisteede limaskestade turset.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

SUDAFED siirupit ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

allergia (ülitundlikkuse) korral ravimis sisalduva pseudoefedriini või ükskõik millise abiaine suhtes,

patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul tarvitanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all,

patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni, sümpatomimeetilisi dekongestante (nohuravimeid) või beeta-blokaatoreid,

patsientidel, kellel on südame-veresoonkonna haigus, sh kõrgvererõhutõbi

Patsientidel, kellel on raske neerutalitluse häire, suhkurtõbi, feokromotsütoom, hüpertüreoidism või kinnisenurga glaukoom. - alla 6-aastastel lastel.

Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga SUDAFED siirup:

Ettevaatlik tuleb olla SUDAFED siirupi manustamisel kõrge vererõhu, veresooni ummistavate haiguste, kõrgenenud silmasisese rõhu ja eesnäärme healoomulise suurenemise korral.

Lõpetage koheselt Sudafed’i kasutamine ning pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest

hallutsinatsioonid

rahutus

unehäired

Rasedus ja imetamine

Konsulteerige arsti või apteekriga enne ükskõik millise ravimi kasutamist.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib SUDAFED’i kasutada ainult juhul, kui arst nii soovitab. Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

SUDAFED siirup ei avalda toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

Võtmine koos teiste ravimitega

SUDAFED siirupi samaaegne kasutamine koos MAO inhibiitoritega (teatud depressioonivastased ravimid), furasolidooni, tritsükliliste antidepressantide, amfetamiinilaadsete psühhostimulaatorite ja paikselt veresooni ahendavate ravimitega võib tõsta vererõhku.

SUDAFED siirup võib vähendada teatud vererõhuravimite toimet (nt. beeta-adrenoblokaatorid, metüüldopa jt.).

Kooskasutamine moklobemiidiga võib suurendada hüpertensiivse kriisi ohtu.

Samaaegne manustamine koos oksütotsiiniga võib tõsta vererõhku.

Samaaegne manustamine koos südameglükosiididega võib suurendada rütmihäirete riski. Tungaltera alkaloidide samaaegne kasutamine võib põhjustada tungalteramürgistuse.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Oluline informatsioon SUDAFED siirupi mõne koostisaine kohta

See ravim sisaldab 3,5 g sahharoosi iga 5 ml siirupi kohta. Kui te põete suhkruhaigust, konsulteerige enne SUDAFED siirupi tarvitamist oma arstiga. Patsiendid, kellel on harvaesinev fruktoositalumatus, glükoosi-galaktoosi malabsorbtsioon või sahharaas-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada.

Metüülparahüdroksübensoaat (E218) ja värvaine Ponceau 4R (E124) võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

SUDAFED siirupit kasutatakse nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks alates 6 aasta vanusest.

Ravimis sisalduv pseudoefedriin vähendab ülemiste hingamisteede limaskestade turset.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE SUDAFED SIIRUPI KASUTAMIST

SUDAFED siirupit ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

allergia (ülitundlikkuse) korral ravimis sisalduva pseudoefedriini või ükskõik millise abiaine suhtes,

patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul tarvitanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all,

patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni, sümpatomimeetilisi dekongestante (nohuravimeid) või beeta-blokaatoreid,

patsientidel, kellel on südame-veresoonkonna haigus, sh kõrgvererõhutõbi

Patsientidel, kellel on raske neerutalitluse häire, suhkurtõbi, feokromotsütoom, hüpertüreoidism või kinnisenurga glaukoom. - alla 6-aastastel lastel.

Informeerige arsti enne ravimi tarvitamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga SUDAFED siirup:

Ettevaatlik tuleb olla SUDAFED siirupi manustamisel kõrge vererõhu, veresooni ummistavate haiguste, kõrgenenud silmasisese rõhu ja eesnäärme healoomulise suurenemise korral.

Lõpetage koheselt Sudafed’i kasutamine ning pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest

hallutsinatsioonid

rahutus

unehäired

Rasedus ja imetamine

Konsulteerige arsti või apteekriga enne ükskõik millise ravimi kasutamist.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib SUDAFED’i kasutada ainult juhul, kui arst nii soovitab. Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

SUDAFED siirup ei avalda toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

Võtmine koos teiste ravimitega

SUDAFED siirupi samaaegne kasutamine koos MAO inhibiitoritega (teatud depressioonivastased ravimid), furasolidooni, tritsükliliste antidepressantide, amfetamiinilaadsete psühhostimulaatorite ja paikselt veresooni ahendavate ravimitega võib tõsta vererõhku.

SUDAFED siirup võib vähendada teatud vererõhuravimite toimet (nt. beeta-adrenoblokaatorid, metüüldopa jt.).

Kooskasutamine moklobemiidiga võib suurendada hüpertensiivse kriisi ohtu.

Samaaegne manustamine koos oksütotsiiniga võib tõsta vererõhku.

Samaaegne manustamine koos südameglükosiididega võib suurendada rütmihäirete riski. Tungaltera alkaloidide samaaegne kasutamine võib põhjustada tungalteramürgistuse.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Oluline informatsioon SUDAFED siirupi mõne koostisaine kohta

See ravim sisaldab 3,5 g sahharoosi iga 5 ml siirupi kohta. Kui te põete suhkruhaigust, konsulteerige enne SUDAFED siirupi tarvitamist oma arstiga. Patsiendid, kellel on harvaesinev fruktoositalumatus, glükoosi-galaktoosi malabsorbtsioon või sahharaas-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada.

Metüülparahüdroksübensoaat (E218) ja värvaine Ponceau 4R (E124) võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

KUIDAS SUDAFED SIIRUPIT KASUTADA

Pakend sisaldab mõõtelusikat.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 10 ml (2 mõõtelusikatäit) 3...4 korda ööpäevas; maksimaalne ööpäevane annus on 40 ml siirupit.

6...12-aastased lapsed: 5 ml (1 mõõtelusikatäis) 3...4 korda ööpäevas; maksimaalne ööpäevane annus on 20 ml.

6…12-aastastel lastel ei tohi Sudafed siirupit kasutada ilma arsti vastava ettekirjutuseta üle 5 päeva.

Kui lapse seisund halveneb, tuleb koheselt arsti poole pöörduda. Sudafed siirup on vastunäidustatud alla 6-aastastele lastele.

Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid.

Ravim manustada soovitatavalt pärast sööki. Enne kasutamist loksutada. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga!

Kui te unustasite Sudafed siirupit võtta

Manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga kahte annust.

Kui te olete SUDAFED siirupit kasutanud rohkem kui ette nähtud:

Üleannustamise korral võivad tekkida vererõhu tõus, südamepekslemine, ärrituvus, rahutus, värisemine ja krambid.

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke arsti juurde kaasa ravim või selle pakend, et arst teaks, millist ravimit olete tarvitanud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka SUDAFED põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

SUDAFED siirupi tarvitamisel tavaliselt kõrvaltoimeid ei teki või tekivad kergel kujul. Tõsiseid kõrvaltoimeid pseudoefedriini kasutamisel esineb väga harva.

Väga harv (<1/10 000)

Süda ja veresoonkond

Tahhükardia/ südamekloppimine

Muud südame rütmihäired ja hüpertensioon

Kesknärvisüsteem

Ärrituvus

Ärevus

Rahutus

Erutus

Unetus

Hallutsinatsioonid ja paranoilised luulud

Nahareaktsioonid, kaasa arvatud lööve

Ülitundlikkusreaktsioonid – võivad ilmneda koos teiste sümpatomimeetikumidega

Muud nähud

Iiveldus ja/või oksendamine

Peavalu

Kusepeetus

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatud kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25 °C, originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada!

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Sudafed sisaldab

Toimeaine on pseudoefedriinvesinikkloriid. 5ml siirupit sisaldab 30mg pseudoefedriinvesinikkloriidi.

Abiained on sidrunhappe monohüdraat, sahharoos (3,5 g/5 ml), glütserool, metüülparahüdroksübensoaat (E218), naatriumbensoaat, värvi- ja lõhnaained (Ponceau 4R (E124), vaarikaessents), destilleeritud vesi.

Kuidas Sudafed välja näeb ja pakendi sisu

SUDAFED siirup on punane, läbipaistev, vaarikalõhna- ja -maitseline siirup.

Pakend: 100 ml siirupit keeratava metallkorgiga, merevaigukarva klaaspudelis koos plastikust mõõtelusikaga 5ml.

Müügiloa hoidja: McNeil Products Ltd. c/o Johnson & Johnson,

Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG, Ühendkuningriik

Tootja:

Famar Orléans

5, avenue de Concyr

45071 Orléans

Cedex 2

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Cilag GmbH International

Lõõtsa 2A

11415 Tallinn

Tel: 617 74 20Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Marketi Apteek

Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6074 126
benu.5156@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Jüri Apteek

Aruküla tee 25, Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond
6048350
merike.heiberg@mail.ee
Darbo laikas: I - III 08:00 - 18:00 IV 08:00 - 19:00 V 08:00 - 16:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 8val. 54min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Nõmme Tervisekeskuse Südameapteek

Jaama tn 11, Tallinn (Nõmme)
6701272
benu.5144@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mustika Keskuse Apteek

Tammsaare tee 116, Tallinn
Hindamine ratingratingratingratingrating