Otsituimad TOP 5

SUDAFED EXPECTORANT Syrup 6mg+20mg 100ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Nasaalsed preparaadid
Nimetus: SUDAFED EXPECTORANT Syrup 6mg+20mg 100ml N1
Toimeained: Pseudoephedrine+Guaifenesin(O)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood R01BA84
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

KASUTATAKSE

Sudafed Expectorant siirupit kasutatakse täiskasvanutel samaaegseks nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral ja röga lahtistamiseks ägeda produktiivse köha korral.

6-12-aastastel lastel kasutatakse Sudafed Expectorant siirupit samaaegseks nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral ja röga lahtistamiseks ägeda produktiivse köha korral, kui tavameetmed on osutunud ebapiisavaks.

Ravimis sisalduv pseudoefedriin vähendab nina limaskesta turset. Guaifenesiin on rögalahtistava toimega: ta suurendab röga veesisaldust ning vähendab viskoossust, mille tulemusena on röga kergem välja köhida.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Sudafed Expectorant siirupit

Allergia (ülitundlikkuse) korral ravimis sisalduvate toimeainete või ükskõik millise abiaine suhtes,

patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul kasutanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAO inhibiitorite (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all, - patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni, sümpatomimeetilisi dekongestante (nohuravimeid) või beeta-blokaatoreid,

patsientidel, kellel on südame-veresoonkonna haigus, sh kõrgvererõhutõbi,

Patsientidel, kellel on raske neerutalitluse häire, suhkurtõbi, feokromotsütoom, hüpertüreoidism (kilpnäärme ületalitlus) või kinnisenurga glaukoom.

alla 6-aastastel lastel.

Sudafed Expectorant’i ei või manustada koos köhapärssijatega.

Sudafed Expectorant’i ei tohi kasutada püsiva või kroonilise köha ravimiseks, mis kaasneb nt astma, kopsuemfüseemi või suitsetamisega, samuti rohke rögaeritusega köha korral.

Informeerige arsti enne ravimi manustamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sudafed Expectorant siirup kõrge vererõhu, veresooni ummistavate haiguste, kõrgenenud silmasisese rõhu ja eesnäärme healoomulise suurenemise korral.

Lõpetage koheselt Sudafed Expectorant’i kasutamine ning pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest

hallutsinatsioonid

rahutus

unehäired

Ravi tuleb koheselt katkestada ning konsulteerida arstiga, kui köha kestab üle 5 päeva, muutub tugevamaks või kui köhaga kaasneb palavik, lööve või püsiv peavalu.

Sudafed Expecxtorant sisaldab värvaineid päikeseloojangukollane (E110) ja erkpunane 4R (E124), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Sudafed Expectorant sisaldab sahharoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev fruktoositalumatus, glükoosi-galaktoosi malabsorbtsioon või sahharaas-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada.

Sudafed Expectorant sisaldab 4,8 vol % etanooli (alkoholi), ehk 379 mg iga 10 ml annuse kohta, mis on võrdne 9,6 ml õlle või 4 ml veiniga. Võib olla kahjuliku mõjuga alkohoolikutele. Seda tuleb arvesse võtta ka rasedate või rinnaga toitvate naiste, laste, ning kõrge riskiga patsientide (maksahaigused, epilepsia) puhul.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Sudafed Expectorant siirupi samaaegne kasutamine koos monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoritega (teatud depressioonivastased ravimid), furasolidooni, tritsükliliste antidepressantide, amfetamiinilaadsete psühhostimulaatorite ja paikselt veresooni ahendavate ravimitega võib tõsta vererõhku. Sudafed Expectorant siirup võib vähendada teatud vererõhuravimite toimet (nt beetaadrenoblokaatorid, metüüldopa jt).

Kooskasutamine moklobemiidiga võib suurendada hüpertensiivse kriisi ohtu.

Samaaegne manustamine koos oksütotsiiniga võib tõsta vererõhku.

Samaaegne manustamine koos südameglükosiididega võib suurendada rütmihäirete riski. Tungaltera alkaloidide samaaegne kasutamine võib põhjustada tungalteramürgistuse.

Antikolinergilised ained: pseudoefedriin võib suurendada antikolinergiliste ravimite (nt tritsükliliste antidepressantide) toimet.

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Konsulteerige arsti või apteekriga enne ükskõik millise ravimi kasutamist.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ravimit kasutada ainult juhul, kui arst nii soovitab. Kui te olete rase, planeerite rasestuda või toidate last rinnaga, informeerige sellest oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sudafed Expectorant siirup ei avalda toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Pakend sisaldab mõõtelusikat.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:

10 ml 3...4 korda ööpäevas (maksimaalne ööpäevane annus on 40 ml), 6…12-aastased lapsed:

5 ml 3...4 korda ööpäevas (maksimaalne ööpäevane annus 20 ml).

Sudafed Expectorant on vastunäidustatud alla 6-aastastele lastele.

6…12-aastastel lastel ei tohiks Sudafed Expectorant’i kasutada ilma arsti vastava ettekirjutuseta üle 5 päeva. Kui lapse seisund halveneb, tuleb koheselt arsti poole pöörduda.

Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid.

Ravim manustada soovitavalt pärast sööki. Enne kasutamist loksutada.

Kui te unustate Sudafed Expectorant siirupit võtta

Manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga kahte annust. Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga!

Kui te kasutate Sudafed Expectorant siirupit rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad tekkida vererõhu tõus, südamepekslemine, ärrituvus, rahutus, värisemine ja krambid.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Sudafed Expectorant põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sudafed Expectorant siirupi kasutamisel tavaliselt kõrvaltoimeid ei teki või tekivad kergel kujul.

Pseudoefedriin

Tõsiseid kõrvaltoimeid pseudoefedriini kasutamisel esineb väga harva.

Väga harv (<1/10 000)

Süda ja veresoonkond

Tahhükardia/ südamekloppimine

Muud südame rütmihäired ja hüpertensioon

Kesknärvisüsteem

Ärrituvus

Ärevus

Rahutus

Erutus

Unetus

Hallutsinatsioonid ja paranoilised luulud

Nahareaktsioonid, kaasa arvatud lööve

Ülitundlikkusreaktsioonid – võivad ilmneda koos teiste sümpatomimeetikumidega

Muud nähud

Iiveldus ja/või oksendamine

Peavalu

Kusepeetus

Guaifenesiin

Järgmised väga harva esinevad kõrvaltoimed võivad olla seotud guaifenesiini kasutamisega:

Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine

Immuunsüsteemi häired: allergilised reaktsioonid.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.

Avatud siirup on kasutuskõlblik 28 päeva.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada!


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Sudafed Expectorant sisaldab

Toimeained on pseudoefedriinvesinikkloriid ja guaifenesiin.

5 ml siirupit sisaldab 30 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi ja 100 mg guaifenesiini. Abiained on sahharoos, glütserool, metüülparahüdroksübensoaat (E218), propüülparahüdroksübensoaat (E216), 96% etanool, lõhna- ja maitseained (levomentool, metskirsi aroom), päikeseloojangukollane (E110), erkpunane 4R (E124) ja puhastatud vesi.

Kuidas Sudafed Expectorant välja näeb ja pakendi sisu

Sudafed Expectorant siirup on oranžikas-kollane iseloomuliku lõhnaga siirup.

Pakend sisaldab 100 ml siirupit keeratava metallkorgiga merevaikkollases klaaspudelis (tüüp III) ning kahe otsaga (2,5 ml/5 ml) mõõtelusikat.

Müügiloa hoidja McNeil Products Ltd. c/o Johnson & Johnson,

Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG,

Ühendkuningriik

Tootja

Famar Orléans

5, avenue de Concyr

45071 Orléans

Cedex 2

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Cilag GmbH International

Lõõtsa 2

11415 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Väike-Õismäe Apteek

Õismäe tee 105a, Tallinn (Haabersti)
6574865
benu.5108@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating