Otsituimad TOP 5

SUDAFED HA XYLO Nasal spray, solution 1mg 10ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Nasaalsed preparaadid
Nimetus: SUDAFED HA XYLO Nasal spray, solution 1mg 10ml N1
Toimeained: Xylometazoline(N)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood R01AA07
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine ksülometasoliin on α-adrenomimeetikum, mis ahendab veresooni ning vähendab seetõttu nina limaskesta turset.

Hüaluroonhape hoiab limaskesta niiskena, tagades vajadusel optimaalsed tingimused võimalike raviprotseduuride tegemiseks.

Ravim on näidustatud nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei on ette nähtud lastele alates 6. eluaastast ja täiskasvanutele.

Ärge kasutage Sudafed HA Xylo 0,1% ninaspreid:

kui te olete allergiline (ülitundlik) ksülometasoliini või Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei mõne koostisosa suhtes

kui teil on nina limaskesta kuiv põletik (Rhinitis sicca)  imikutel ja väikelastel alla 6 eluaasta

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei

kui teid ravitakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega (MAO-inhibiitorid) ja teiste potentsiaalselt vererõhku tõstvate ravimitega

kui teil on kõrgenenud silmasisene rõhk, eriti kitsanurga glaukoom

kui teil on raske südame-veresoonkonna haigus (nt. südame isheemiatõbi, kõrge vererõhk)

kui teil on feokromotsütoom

kui teil on ainevahetushäire (nt hüpertüreoos, suhkurtõbi)

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasaarvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Samaaegsel kasutamisel meeleolu parandavate ravimitega (tranüültsüpromiin-tüüpi MAO-inhibiitorid või tritsüklilised antidepressandid) võib tänu toimele südame-veresoonkonda esineda vererõhu tõusu. Seda tuleb jälgida ka siis, kui ravimit on kasutatud lühiajaliselt.

Rasedus ja imetamine

Sudafed HA Xylo 0,1% ninaspreid ei soovitata raseduse ja imetamise ajal kasutada. Ravi vajadusel pidage nõu arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pikaajalisel kasutamisel või suurte annuste puhul ei ole välistatud toime südame-veresoonkonnale. Sel juhul võib olla takistatud liiklusvahendite juhtimine ja töötamine masinatega - te ei suuda ootamatutele ja ohtlikele olukordadele enam piisavalt kiiresti ja eesmärgipäraselt reageerida. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega teisi liiklusvahendeid, samuti ärge töötage elektriseadmetega ega masinatega! Alkohol aeglustab Teie reaktsioonikiirust veelgi!


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Järgnev kehtib, kui Teie arst ei ole Sudafed HA Xylo 0,1% ninaspreid teisiti määranud. Palun järgige kasutamisjuhiseid, et Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei saaks toimida õigesti. Järgnevaid annuseid ja kasutamisaegu mitte ületada!

Kui palju ja kui sageli tuleb Sudafed HA Xylo 0,1% ninaspreid manustada?

Kui ei ole teisiti määratud, pihustada vastavalt vajadusele kuni 3 korda päevas 1 pihustusannus mõlemasse ninasõõrmesse. Annustamine sõltub individuaalsest tundlikkusest ja kliinilistest nähtudest.

Kuidas tuleb Sudafed HA Xylo 0,1% ninaspreid manustada?

Kaitsekork eemaldada. Enne esimest annustamist korduvalt vajutada, kuni avast pihustub ühtlane juga. Järgnevatel annustamistel on aerosool kohe kasutamisvalmis. Kasutamisel üks kord vajutada, samal ajal kergelt läbi nina hingates. Pihustades hoida pudelit võimalikult vertikaalselt, mitte horisontaalselt või korgiga allapoole. Pärast kasutamist sulgeda pudel jälle kaitsekorgiga.

Kui kaua tohib Sudafed HA Xylo 0,1% ninaspreid kasutada?

Ksülometasoliinlahust ei tohi kasutada üle 5…7 päeva, kui arst ei ole määranud teisiti.

Uuesti tohib ravimit kasutada pärast mitmepäevast pausi.

Kasutamise kestuse kohta lastel tuleks nõu küsida arstilt.

Limaskesta atroofia ohu tõttu kasutada kroonilise nohu korral vaid arsti soovitusel.

Kui te kasutate Sudafed HA Xylo 0,1% ninaspreid rohkem kui ette nähtud

Üleannustamisel või kogemata suukaudsel manustamisel võivad esineda järgmised toimed: pupilli laienemine (müdriaas), iiveldus, oksendamine, huulte muutumine siniseks (tsüanoos), palavik, krambid, südame-vereringehäired (tahhükardia, kardiaalne arütmia, vereringe kollaps, südameseiskus, hüpertoonia), kopsufunktsiooni häired (kopsuturse, hingamishäired), psüühilised häired.

Võivad esineda unisus, kehatemperatuuri langus, südame löögisageduse langus, šokitaoline vererõhu langus, hingamisseiskus, kooma.

Raviks kasutatakse meditsiinilist sütt, maoloputust või hapniku manustamist. Vajadusel kõrge vererõhu, palaviku ja krampide ravi.

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.

Pikaajalisest kasutamisest ja üleannustamisest, eriti lastel, tuleb hoiduda.

Kui te unustate Sudafed HA Xylo 0,1% ninaspreid kasutada

Ärge kasutage järgmisel korral topeltannust, vaid annustage ravimit nii, nagu kasutamisjuhendis on kirjeldatud.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaajaline limaskesta turset alandavate ravimite kasutamine võib viia kroonilisele nina limaskesta tursele ning lõpuks nina limaskesta atroofiale.

Patsiendid, kellel esineb glaukoom, eriti kitsanurga glaukoom, peavad enne ksülometasoliinpreparaatide kasutamist konsulteerima arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Ülemised hingamisteed: Eriti tundlikel patsientidel võivad tekkida kerged mööduvad ärritusnähud (nina limaskesta kipitus- või kuivustunne). Üksikjuhtudel võib toime möödumisel nina limaskesta turse tugevneda (reaktiivne hüpereemia).

Pikaajaline või sage kasutamine, samuti Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei suurte annuste kasutamine võib viia ärritusnähtude tekkimisele (limaskesta kipitus- või kuivustunne) ja limaskesta turse tugevnemisele (Rhinitis medicamentosa). See toime võib tekkida juba pärast 5…7-päevast ravi ning ravi jätkamine võib esile kutsuda limaskesta pöördumatuid kahjustusi (Rhinitis sicca).

Närvisüsteem: Väga harva esineb peavalu, unetus, väsimus.

Süda ja vereringe: Harva esineb toime südame-veresoonkonnale nt südamepekslemine, pulsi kiirenemine, vererõhu tõus.

Kui Te märkate kõrvaltoimeid, mis ei ole sellel infolehel kirjeldatud, teatage sellest siiski arstile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Mitte kasutada pärast karbile ja pudelile märgitud kõlblikkusaja lõppu! Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 12 kuud.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei sisaldab:

Toimeaine on ksülometasoliinvesinikkloriid. Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei üks milliliiter sisaldab 1 mg (0,1%) ksülometasoliinvesinikkloriidi. Iga pihustusannus (140 µl) sisaldab 140 mikrogrammi ksülometasoliinvesinikkloriidi.

Abiained on naatriumhüaluronaat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, glütserool (E422), sorbitool (E420), naatriumkloriid, süstevesi.

Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei on konservandivaba.

Kuidas Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei välja näeb ja pakendi sisu

Sudafed HA Xylo 0,1% ninasprei, lahus on 10 ml pihustiga varustatud valges HDPE pudelis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: McNeil Products Ltd. c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG,

Ühendkuningriik

Tootja:

URSAPHARM

Arzneimittel GmbH

Industriestrasse 35

D-66129 Saarbrücken

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Cilag GmbH International

Lõõtsa 2A

11415 Tallinn

Tel: 617 74 20Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek, Sillamäe, Viru pst

Viru pst 35, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3924180
A014@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating