Otsituimad TOP 5

SUDAFED XYLO Nasal spray, solution 1mg 10ml N1 (0)

Hingamissüsteem >  Nasaalsed preparaadid
Nimetus: SUDAFED XYLO Nasal spray, solution 1mg 10ml N1
Toimeained: Xylometazoline(N)
Tipas: Retseptita
Tootja: McNeil
ATC kood R01AA07
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Toimeaine ksülometasoliin on α-adrenomimeetikum, mis ahendab veresooni ning vähendab seetõttu nina limaskesta turset.

Ravim on näidustatud nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Sudafed Xylo 0,1% on ette nähtud lastele alates 6. eluaastast ja täiskasvanutele.

Ärge kasutage Sudafed Xylo´t:

Kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või mõne koostisosa suhtes

Kui teil on nina limaskesta kuiv põletik (Rhinitis sicca)

Imikutel ja väikelastel alla 6 eluaasta

konservandina kasutatud bensalkooniumkloriidi sisalduse tõttu ei tohi Sudafed Xylo 0,1% kasutada ülitundlikkuse korral antud aine auhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sudafed Xylo:

Ravimit tuleb erilise ettevaatusega kasutada järgmistel juhtudel:

patsiendid, keda ravitakse monoaminooksüdaasi-inhibiitoritega (MAO-inhibiitorid) ja teiste potentsiaalselt vererõhku tõstvate ravimitega

kõrgenenud silma siserõhk, eriti kitsanurga glaukoom

rasked südame-veresoonkonna haigused (nt. südame isheemiatõbi, kõrge vererõhk) - feokromotsütoom

ainevahetushäired (nt hüpertüreoos, suhkurtõbi)

Rasedus ja imetamine

Sudafed Xylo 0,1% ei soovitata raseduse ja imetamise ajal kasutada. Ravi vajadusel pidage nõu arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Pikaajalisel kasutamisel või suurte annuste puhul ei ole välistatud toime südame-veresoonkonnale. Sel juhul võib olla takistatud liiklusvahendite juhtimine ja töötamine masinatega - te ei suuda ootamatutele ja ohtlikele olukordadele enam piisavalt kiiresti ja eesmärgipäraselt reageerida. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega teisi liiklusvahendeid, samuti ärge töötage elektriseadmetega ega masinatega! Alkohol aeglustab Teie reaktsioonikiirust veelgi!

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Samaaegsel kasutamisel meeleolu parandavate ravimitega (tranüültsüpromiin-tüüpi MAO-inhibiitorid või tritsüklilised antidepressandid) võib tänu toimele südame-veresoonkonda esineda vererõhu tõusu. Seda tuleb jälgida ka siis, kui ravimit on kasutatud lühiajaliselt.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Toimeaine ksülometasoliin on α-adrenomimeetikum, mis ahendab veresooni ning vähendab seetõttu nina limaskesta turset.

Ravim on näidustatud nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE SUDAFED XYLO KASUTAMIST

Sudafed Xylo 0,1% on ette nähtud lastele alates 6. eluaastast ja täiskasvanutele.

Ärge kasutage Sudafed Xylo´t:

Kui te olete allergiline (ülitundlik) toimeaine või mõne koostisosa suhtes

Kui teil on nina limaskesta kuiv põletik (Rhinitis sicca)

Imikutel ja väikelastel alla 6 eluaasta

konservandina kasutatud bensalkooniumkloriidi sisalduse tõttu ei tohi Sudafed Xylo 0,1% kasutada ülitundlikkuse korral antud aine auhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Sudafed Xylo:

Ravimit tuleb erilise ettevaatusega kasutada järgmistel juhtudel:

patsiendid, keda ravitakse monoaminooksüdaasi-inhibiitoritega (MAO-inhibiitorid) ja teiste potentsiaalselt vererõhku tõstvate ravimitega

kõrgenenud silma siserõhk, eriti kitsanurga glaukoom

rasked südame-veresoonkonna haigused (nt. südame isheemiatõbi, kõrge vererõhk) - feokromotsütoom

ainevahetushäired (nt hüpertüreoos, suhkurtõbi)

Rasedus ja imetamine

Sudafed Xylo 0,1% ei soovitata raseduse ja imetamise ajal kasutada. Ravi vajadusel pidage nõu arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Pikaajalisel kasutamisel või suurte annuste puhul ei ole välistatud toime südame-veresoonkonnale. Sel juhul võib olla takistatud liiklusvahendite juhtimine ja töötamine masinatega - te ei suuda ootamatutele ja ohtlikele olukordadele enam piisavalt kiiresti ja eesmärgipäraselt reageerida. Sellisel juhul ärge juhtige autot ega teisi liiklusvahendeid, samuti ärge töötage elektriseadmetega ega masinatega! Alkohol aeglustab Teie reaktsioonikiirust veelgi!

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Samaaegsel kasutamisel meeleolu parandavate ravimitega (tranüültsüpromiin-tüüpi MAO-inhibiitorid või tritsüklilised antidepressandid) võib tänu toimele südame-veresoonkonda esineda vererõhu tõusu. Seda tuleb jälgida ka siis, kui ravimit on kasutatud lühiajaliselt.

KUIDAS SUDAFED XYLO’T KASUTADA

Järgnev kehtib, kui Teie arst ei ole Sudafed Xylo 0,1% teisiti määranud. Palun järgige kasutamisjuhiseid, et Sudafed Xylo 0,1% saaks toimida õigesti. Järgnevaid annuseid ja kasutamisaegu mitte ületada!

Kui palju ja kui sageli tuleb Sudafed Xylo 0,1% manustada?

Sudafed Xylo 0,1% annustatud ninasprei:

Kui ei ole teisiti määratud, pihustada vastavalt vajadusele kuni 3 korda päevas 1 pihustusannus kummassegi ninasõõrmesse. Annustamine sõltub individuaalsest tundlikkusest ja kliinilistest nähtudest.

Kuidas tuleb Sudafed Xyloh 0,1% ninaspreid manustada?

Kaitsekork eemaldada. Enne esimest annustamist korduvalt vajutada, kuni avast pihustub ühtlane juga. Järgnevatel annustamistel on aerosool kohe kasutamisvalmis. Kasutamisel üks kord vajutada, samal ajal kergelt läbi nina hingates. Pihustades hoida pudelit võimalikult vertikaalselt, mitte horisontaalselt või korgiga allapoole. Pärast kasutamist sulgeda pudel jälle kaitsekorgiga.

Sudafed Xylo 0,1% ninatilgad:

Kui ei ole teisiti määratud, tilgutada vastavalt vajadusele kuni 3 korda päevas 1…2 tilka kummassegi ninasõõrmesse.

Kui kaua tohib Sudafed Xylo 0,1% kasutada?

Ksülometasoliinlahust ei tohi kasutada üle 5…7 päeva, kui arst ei ole määranud teisiti.

Uuesti tohib ravimit kasutada pärast mitmepäevast pausi.

Kasutamise kestuse kohta lastel tuleks nõu küsida arstilt.

Limaskesta atroofia ohu tõttu kasutada kroonilise nohu korral vaid arsti soovitusel.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaajaline limaskesta turset alandavate ravimite kasutamine võib viia kroonilisele nina limaskesta tursele ning lõpuks nina limaskesta atroofiale.

Patsiendid, kellel esineb glaukoom, eriti kitsanurga glaukoom, peavad enne ksülometasoliinpreparaatide kasutamist konsulteerima arstiga.

Kui te kasutate Sudafed Xylo´t rohkem kui ette nähtud:

Üleannustamisel või kogemata suukaudsel manustamisel võivad esineda järgmised toimed: pupilli laienemine (müdriaas), iiveldus, oksendamine, huulte muutumine siniseks (tsüanoos), palavik, krambid, südame-vereringehäired (tahhükardia, kardiaalne arütmia, vereringe kollaps, südameseiskus, hüpertoonia), kopsufunktsiooni häired (kopsuturse, hingamishäired), psüühilised häired.

Võivad esineda unisus, kehatemperatuuri langus, südame löögisageduse langus, šokitaoline vererõhu langus, hingamisseiskus, kooma.

Raviks kasutatakse meditsiinilist sütt, maoloputust või hapniku manustamist. Vajadusel kõrge vererõhu, palaviku ja krampide ravi.

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole.

Pikaajalisest kasutamisest ja üleannustamisest, eriti lastel, tuleb hoiduda.

Kui te unustate Sudafed Xylo´t kasutada:

Ärge kasutage järgmisel korral topeltannust, vaid annustage ravimit nii, nagu kasutamisjuhendis on kirjeldatud.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Sudafed Xylo põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ülemised hingamisteed: Eriti tundlikel patsientidel võivad tekkida kerged mööduvad ärritusnähud (nina limaskesta kipitus- või kuivustunne). Üksikjuhtudel võib toime möödumisel nina limaskesta turse tugevneda (reaktiivne hüpereemia).

Pikaajaline või sage kasutamine, samuti Sudafed Xylo 0,1% suurte annuste kasutamine võib viia ärritusnähtude tekkimisele (limaskesta kipitus- või kuivustunne) ja limaskesta turse tugevnemisele (Rhinitis medicamentosa). See toime võib tekkida juba pärast 5…7-päevast ravi ning ravi jätkamine võib esile kutsuda limaskesta pöördumatuid kahjustusi (Rhinitis sicca).

Närvisüsteem: Väga harva esineb peavalu, unetust, väsimust.

Süda ja vereringe: Harva esineb toimet südame-veresoonkonnale nt südamepekslemine, pulsi kiirenemine, vererõhu tõus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate kõrvaltoimeit, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Mitte kasutada pärast karbile ja pudelile märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Pudeli esmase avamise järgselt on ravim kasutamiskõlbulik 4 nädalat.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Sudafed Xylo sisaldab

Toimeaine: Ksülometasoliin

Sudafed Xylo ninatilkade/annustatud ninasprei üks milliliiter sisaldab 1 mg (0,1%) ksülometasoliini (vesinikkloriidina).

Abiained: Konservandina 0,2mg bensalkooniumkloriidi, teised abiained:dinaatriumedetaat, naatriumkloriid, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, sorbitool, puhastatud vesi.

Kuidas Sudafed Xylo välja näeb ja pakendi sisu

0,1% ninatilgad on 10 ml tilgutiga merevaigukollases klaaspudelis. 0,1% ninasprei on 10 ml pihustiga merevaigukollases klaaspudelis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: McNeil Products Ltd. c/o Johnson & Johnson,

Foundation Park, Roxborough Way,

Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG,

Ühendkuningriik

Tootja:

Famar Orléans

5, avenue de Concyr

45071 Orléans

Cedex 2

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Cilag GmbH International

Lõõtsa 2

11415 TallinnApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Narva, Kreenholmi tn

Kreenholmi tn 52, Narva linn, Ida-Viru maakond
3540096
A023@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek OÜ

Maleva tn 23, Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3340083
A033@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Rahu Apteek

Pähklimäe tn 6a, Narva
3560860
A008@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating