Otsituimad TOP 5

Tears Naturale 3mg+1mg eye drops, solution 15ml N1 (0)

Meeleelundid >  Oftalmoloogias kasutatavad ained
Nimetus: Tears Naturale 3mg+1mg eye drops, solution 15ml N1
Toimeained: Hypromellose+Dextran(S)
Tipas: Retseptita
Tootja: Alcon
ATC kood S01KA80
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

TEARS NATURALE’t kasutatakse kuiva silma sündroomiga seotud silma vaevuste nagu põletustunne ja ärritus leevendamiseks ja raviks.

Silmakuivusega (nt tuulest või päikesest põhjustatud) seotud kipituse ja ärrituse ajutine leevendamine.

Kuivad silmad. Teie pisarad sisaldavad vajalikus koguses looduslikke komponente, mis kombineerituna tekitavad silma välispinnale pisarakileks nimetatava kihi. Pisarakile kaitseb ja niisutab teie silmi iga päev, hoides neid tervena ja tagades neile sobiva keskkonna. Osadel inimestel on loomulike pisarate teke vähenenud. Pisarate vähesus või mõne koostisaine puudumine pisarates võib põhjustada pisarakile katkemist, mille tagajärjel tekivad kuivad laigud silma välispinnal. See põhjustabki kuiva ja tundliku silma sündroomi, mille sümptomiteks on võõrkeha-, põletus-, torkimis- ja väsimustunne silmas, ülitundlikkus eredale valgusele või üldine ebamugavustunne.

TEARS NATURALE kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse kunstpisarateks. See sisaldab DUASORB-i – veeslahustuvat polümeerset süsteemi (0,1% dekstraan-70 ja 0,3% hüpromelloosi), mis seguneb Teie enda loomulike pisaratega ja tagab kuivadele silmadele mugavustunde ning seisundi pikaajalise leevendumise. Samuti leevendab see preparaat ärritustunnet silmas. TEARS NATURALE sisaldab ohutut, ärritust mitte tekitavat säilitusainet POLYQYAD 0,011%.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage TEARS NATURALE’t:

kui te olete ülitundlik (allergiline) dekstraan-70 ja hüpromelloosile või mõne TEARS NATURALE koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga TEARS NATURALE:

kui te kannate pehmeid kontaktläätsi. Ärge kasutage tilku kui läätsed on silmas. Pärast tilgutamist oodake 10-15 minutit enne kui panete läätsed silma.

kui teil tekivad püsivad ärritusnähud või seisundi halvenemine või kui haiguslik seisund püsib üle 72 tunni, tuleb ravimi kasutamine katkestada ja konsulteerida oma raviarstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui te kasutate samaaegselt teisi silmatilku, hoidke ravimite tilgutamisel vahet vähemalt kümme kuni viisteist minutit.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast TEARS NATURALE tilgutamist häiritud. Ärge juhtige liiklusvahendit või töötage masinatega kuni nägemine on selginenud.

KUIDAS KASUTADA TEARS NATURALE’T

Tavaliseks annuseks on üks või kaks tilka ühte või mõlemasse silma nii sageli kui on vajalik silmaärrituse leevendamiseks, või vastavalt raviarsti ettekirjutusele. Kasutage TEARS NATURALE’t

ainult

silmadesse tilgutamiseks.

1

2

3

4

Võtke TEARS NATURALE pudel ja peegel.

Peske oma käed.

Avage pudel.

Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja keskmise sõrme vahel (joonis 1).

Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni tekib ’tasku’, kuhu tuleb ravimit tilgutada (joonis 2).

Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit kui vajalik.

Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu, ega teisi pindu. Lahus võib saastuda.

Vajutage kergelt pudeli põhjale, väljutades ühe tilga TEARS NATURALE korraga (joonis 3).

Pärast TEARS NATURALE tilgutamist sulgege silm ja vajutage sõrmega kinni ninapoolne silmanurk. See aitab vältida TEARS NATURALE imendumist organismi.

Kui peate tilgutama ravimit mõlemasse silma, korrake samu võtteid.

Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui te kasutate TEARS NATURALE’t rohkem kui ette nähtud:

Vajadusel võib TEARS NATURALE silma(de)st sooja veega välja pesta.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

TEARS NATURALE’t kasutatakse kuiva silma sündroomiga seotud silma vaevuste nagu põletustunne ja ärritus leevendamiseks ja raviks.

Silmakuivusega (nt tuulest või päikesest põhjustatud) seotud kipituse ja ärrituse ajutine leevendamine.

Kuivad silmad. Teie pisarad sisaldavad vajalikus koguses looduslikke komponente, mis kombineerituna tekitavad silma välispinnale pisarakileks nimetatava kihi. Pisarakile kaitseb ja niisutab teie silmi iga päev, hoides neid tervena ja tagades neile sobiva keskkonna. Osadel inimestel on loomulike pisarate teke vähenenud. Pisarate vähesus või mõne koostisaine puudumine pisarates võib põhjustada pisarakile katkemist, mille tagajärjel tekivad kuivad laigud silma välispinnal. See põhjustabki kuiva ja tundliku silma sündroomi, mille sümptomiteks on võõrkeha-, põletus-, torkimis- ja väsimustunne silmas, ülitundlikkus eredale valgusele või üldine ebamugavustunne.

TEARS NATURALE kuulub ravimite hulka, mida nimetatakse kunstpisarateks. See sisaldab DUASORB-i – veeslahustuvat polümeerset süsteemi (0,1% dekstraan-70 ja 0,3% hüpromelloosi), mis seguneb Teie enda loomulike pisaratega ja tagab kuivadele silmadele mugavustunde ning seisundi pikaajalise leevendumise. Samuti leevendab see preparaat ärritustunnet silmas. TEARS NATURALE sisaldab ohutut, ärritust mitte tekitavat säilitusainet POLYQYAD 0,011%.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE TEARS NATURALE KASUTAMIST

Ärge kasutage TEARS NATURALE’t:

kui te olete ülitundlik (allergiline) dekstraan-70 ja hüpromelloosile või mõne TEARS NATURALE koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga TEARS NATURALE:

kui te kannate pehmeid kontaktläätsi. Ärge kasutage tilku kui läätsed on silmas. Pärast tilgutamist oodake 10-15 minutit enne kui panete läätsed silma.

kui teil tekivad püsivad ärritusnähud või seisundi halvenemine või kui haiguslik seisund püsib üle 72 tunni, tuleb ravimi kasutamine katkestada ja konsulteerida oma raviarstiga.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui te kasutate samaaegselt teisi silmatilku, hoidke ravimite tilgutamisel vahet vähemalt kümme kuni viisteist minutit.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast TEARS NATURALE tilgutamist häiritud. Ärge juhtige liiklusvahendit või töötage masinatega kuni nägemine on selginenud.

KUIDAS KASUTADA TEARS NATURALE’T

Tavaliseks annuseks on üks või kaks tilka ühte või mõlemasse silma nii sageli kui on vajalik silmaärrituse leevendamiseks, või vastavalt raviarsti ettekirjutusele. Kasutage TEARS NATURALE’t

ainult

silmadesse tilgutamiseks.

1

2

3

4

Võtke TEARS NATURALE pudel ja peegel.

Peske oma käed.

Avage pudel.

Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja keskmise sõrme vahel (joonis 1).

Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni tekib ’tasku’, kuhu tuleb ravimit tilgutada (joonis 2).

Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit kui vajalik.

Ärge puudutage tilguti otsikuga silma, silmalaugu, ega teisi pindu. Lahus võib saastuda.

Vajutage kergelt pudeli põhjale, väljutades ühe tilga TEARS NATURALE korraga (joonis 3).

Pärast TEARS NATURALE tilgutamist sulgege silm ja vajutage sõrmega kinni ninapoolne silmanurk. See aitab vältida TEARS NATURALE imendumist organismi.

Kui peate tilgutama ravimit mõlemasse silma, korrake samu võtteid.

Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui te kasutate TEARS NATURALE’t rohkem kui ette nähtud:

Vajadusel võib TEARS NATURALE silma(de)st sooja veega välja pesta.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka TEARS NATURALE põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teie silmas võivad esineda järgmised reakstioonid:

Aeg-ajalt (ühel inimesel 100-st ravitust): ebamugavustunne, ärritus ( põletus või kipitus tilgutamise ajal), punetus.

Lisaks on ilmnenud valu silmas inimestel, kes kasutavad sageli TEARS NATURALE’t .

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ravim tuleb ära visata 4 nädalat pärast pudeli esimest avamist, et vältida infekstioone. Kirjutage pudeli avamise kuupäev allolevale reale.

Avatud: ..............................

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte hoida külmkapis.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Mitte kasutada pärast pudelil ja pakendil märgitud kõlblikkusaja ( märgistus `Exp`) lõppu.

Ärge kasutage TEARS NATURALE`t, kui märkate lahuse hägustumist või värvimuutust.

Ärge kasutage TEARS NATURALE`t , kui juhuslikku avamist välistav kork ei ole kontaktne.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavd säästa keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

Mida TEARS NATURALE sisaldab

Toimeained on: dekstraan-70 ja hüpromelloos (E464). 1 ml lahust siasaldab 1 mg dekstraani 70 ja 3 mg hüpromelloosi.

Abiained on polyquaternium-1 (POYQUAD), booraks (E285), naatriumkloriid, kaaliumkloriid (E508) ja puhastatud vesi. Ravimile on happesuse (pH taseme) normaliseerimiseks lisatud väikestes kogustes naatriumhüdroksiidi ja/või soolhapet.

Kuidas TEARS NATURALE välja näeb ja pakendi sisu

TEARS NATURALE on vedelik, läbipaistev ja värvitu lahus. Ravimpakend sisaldab 5 ml, 10 ml või 15 ml mahuga plastikust pudel-tilgutit (DROP-TAINER), mis on varustatud keeratava juhuslikku avamist välistava korgiga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Alcon Eesti

Tööstuse 47A - 71

10416 Tallinn

Telefon: 6 313 214

Faks: 6 313 215Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Loksa Apteek

Papli tn 2, Loksa linn, Harju maakond
6075558
benu.5166@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Pelguranna Apteek

Madala tn 3, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6626913
benu.5127@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Nõmme Linnaapteek

Pärnu mnt 326, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6770845
benu.5145@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating