Otsituimad TOP 5

Tramadol Lannacher 100mg prolonged-release tablet N30 (0)

Närvisüsteem >  Analgeetikumid
Nimetus: Tramadol Lannacher 100mg prolonged-release tablet N30
Toimeained: Tramadol(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: G.L.Pharma
ATC kood N02AX02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

KASUTATAKSE

Tramadool on tsentraalse toimega valuvaigisti. Toimib kesknärvisüsteemis spetsiifilistele opioidretseptoritele ja vähendab valutundlikkust.

Tramadol Lannacher’i kasutatakse mõõduka ja tugeva valu raviks.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Tramadol Lannacher’i toimeaine tramadool on opioidide klassi kuuluv valuvaigisti. Ravim mõjutab kesknärvisüsteemi (pea- ja seljaaju närvirakud) ja on tugevatoimeline valuvaigisti.

Tramadol Lannacher’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette kasutatakse mõõduka ja tugeva valu raviks.


Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Tramadol Lannacher’i toimeaine tramadool on opioidide klassi kuuluv valuvaigisti. Ravim mõjutab kesknärvisüsteemi (pea- ja seljaaju närvirakud) ja on tugevatoimeline valuvaigisti.

Tramadol Lannacher’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette kasutatakse mõõduka ja tugeva valu raviks.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Tramadol Lannacher 100, 150, 200 mg tablette: kui te olete allergiline (ülitundlik) tramadooli või Tramadol Lannacher’i mõne koostisosa suhtes.

kui te olete hiljuti kasutanud alkoholi, unerohtu, teisi tugevatoimelisi valuvaigisteid, ravimeid, mida kasutatakse psüühiliste haiguste ravis või teisi kesknärvisüsteemi toimivaid ravimeid.

kui te võtate MAO inhibiitoreid (depressiooni ravis kasutatavad ravimid) või kui te olete neid võtnud viimase 14 päeva jooksul enne Tramadol Lannacher-ravi algust (vt „kasutamine koos teiste ravimitega“).

kui teil esineb epilepsia, mis ei allu piisavalt ravile.

kui teil kestab säilitusravi opioididega.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimigaTramadol Lannacher:

kui teil esineb alkoholi- või mõne ravimisõltuvus. Sel juhul peab ravi olema võimalikult lühiaegne. Arst kontrollib teie seisundit regulaarselt.

kui teil on hiljuti olnud mõni peavigastus või esineb koljusisese rõhu tõus (võib põhjustada valulikkust silmades, nägemishäireid või peavalu silmade taga) või teil esinevad teadvusehäired.

kui teie maksa- või neerufunktsioon on häirunud. Vajadusel teie arst kohandab teie annust.

Kui teil esineb epilepsia või teil on kalduvus krampide tekkeks. Tramadol Lannacher-ravi ajal on krampide tekkerisk suurenenud. Arst räägib teiega sellest.

kui teil esineb hingamisraskus

kui teil on šokk vigastuse või verekaotuse järgselt.

Kui te olete allergiline tugevatoimeliste anageetikumide (opioidide) suhtes.

Pöörduge oma arsti poole, kui mõni ülalmainitud hoiatustest kehtib teie kohta.

Pidage meeles, et Tramadol Lannacher võib tekitada psüühilist ja füüsilist sõltuvust. Pikaajalisel kasutamisel võib Tramadol Lannacher’i toime nõrgeneda, mistõttu ravimit tuleb manustada suuremas annuses. Seetõttu tuleb ravimsõltumusele või ravimite kuritarvitamisele kalduvaid patsiente ravida Tramadol Lannacher’iga ainult lühiajaliselt ja range arstliku järelvalve all.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kõrvaltoimete tekkerisk suureneb, kui võtate:

ravimeid, mis võivad põhjustada krampide teket, nt teatud antidepressanid või antipsühhootikumid. Tramadol Lannacher’iga samaaegsel võtmisel võib suureneda krambitekke oht. Arst ütleb kas Tramadol Lannacher on teile sobiv ravim.

teatud antidepressante - Tramadol Lannacher’il võivad olla koostoimed teiste ravimitega ja teil võivad esineda järgnevad sümptomid: tahtmatud, rütmilised lihastõmblused, sh tõmblused lihastes, mis kontrollivad silmade liikumist, agiteeritus, liigne higistamine, värisemine, reflekside elavnemine, lihastoonuse tõus, kehatemperatuur >38°C.

alkoholi või kesknärvisüsteemi mõjutavaid ravimeid nagu unerohi, hirmu ja rahutuse vastased ravimid, teatud antidepressandid ja aju mõjutavad ravimid. Need võivad põhjustada Tramadol Lannacher’i kõrvaltoimete tekke sagenemist.

kumariini või kumariini derivaate (verehüübimise inhibiitorid, nt varfariin). Selle ravimi toime võib väheneda ja tekkida verejooks.

karbamasepiini sisaldavaid ravimeid, mida kasutatakse epilepsia ravis. Need võivad vähendada valuvaigistavat toimet.

ketokonasooli (seeninfektsioonivastane ravim) või erütromütsiini (antibiootikum) sisaldavaid ravimeid.

tsentraalselt toimivaid teatud analgeetikume (nt buprenorfiin, nalbufiin, pentatsotsiin). Kombinatsioon Tramadol Lannacher’iga ei ole soovitav, kuna valuvaigistav toime võib väheneda. - naltreksooni sisaldavaid ravimeid.

ondansetrooni sisaldavaid ravimeid (operatsioonijärgse iivelduse raviks). Võib olla vajadus Tramadol Lannacher’i annust suurendada.

Tramadol Lannacher 100, 150, 200 mg tablettide võtmine koos toidu ja joogiga Toit ei mõjuta Tramadol Lannacher’i toimet.

Tramadol Lannacher-ravi ajal ei tohi alkoholi tarvitada, kuna selle ravimi kõrvaltoimed võivad sageneda.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tramadol Lannacher’i kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Tramadol Lannacher’i ei tohi raseduse ajal kasutada. Pikaajaline ravi raseduse ajal võib põhjustdada võõrutusnähtude tekke vastsündinul.

Imetamise ajal ei tohi Tramadol Lannacher’i kasutada, kuna toimeaine eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tramadol Lannacher võib põhjustada uimasust ja peapööritust ning ähmast nägemist, mistõttu võib teie reaktsioonikiirus väheneda. Kui te tunnete, et teie reaktsioonikiirus on vähenenud, ärge juhtige autot või kasutage masinaid või mehhanisme.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Tramadol Lannacher 100, 150, 200 mg tablette: kui te olete allergiline (ülitundlik) tramadooli või Tramadol Lannacher’i mõne koostisosa suhtes.

kui te olete hiljuti kasutanud alkoholi, unerohtu, teisi tugevatoimelisi valuvaigisteid, ravimeid, mida kasutatakse psüühiliste haiguste ravis või teisi kesknärvisüsteemi toimivaid ravimeid.

kui te võtate MAO inhibiitoreid (depressiooni ravis kasutatavad ravimid) või kui te olete neid võtnud viimase 14 päeva jooksul enne Tramadol Lannacher-ravi algust (vt „kasutamine koos teiste ravimitega“).

kui teil esineb epilepsia, mis ei allu piisavalt ravile.

kui teil kestab säilitusravi opioididega.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimigaTramadol Lannacher:

kui teil esineb alkoholi- või mõne ravimisõltuvus. Sel juhul peab ravi olema võimalikult lühiaegne. Arst kontrollib teie seisundit regulaarselt.

kui teil on hiljuti olnud mõni peavigastus või esineb koljusisese rõhu tõus (võib põhjustada valulikkust silmades, nägemishäireid või peavalu silmade taga) või teil esinevad teadvusehäired.

kui teie maksa- või neerufunktsioon on häirunud. Vajadusel teie arst kohandab teie annust.

Kui teil esineb epilepsia või teil on kalduvus krampide tekkeks. Tramadol Lannacher-ravi ajal on krampide tekkerisk suurenenud. Arst räägib teiega sellest.

kui teil esineb hingamisraskus

kui teil on šokk vigastuse või verekaotuse järgselt.

Kui te olete allergiline tugevatoimeliste anageetikumide (opioidide) suhtes.

Pöörduge oma arsti poole, kui mõni ülalmainitud hoiatustest kehtib teie kohta.

Pidage meeles, et Tramadol Lannacher võib tekitada psüühilist ja füüsilist sõltuvust. Pikaajalisel kasutamisel võib Tramadol Lannacher’i toime nõrgeneda, mistõttu ravimit tuleb manustada suuremas annuses. Seetõttu tuleb ravimsõltumusele või ravimite kuritarvitamisele kalduvaid patsiente ravida Tramadol Lannacher’iga ainult lühiajaliselt ja range arstliku järelvalve all.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kõrvaltoimete tekkerisk suureneb, kui võtate:

ravimeid, mis võivad põhjustada krampide teket, nt teatud antidepressanid või antipsühhootikumid. Tramadol Lannacher’iga samaaegsel võtmisel võib suureneda krambitekke oht. Arst ütleb kas Tramadol Lannacher on teile sobiv ravim.

teatud antidepressante - Tramadol Lannacher’il võivad olla koostoimed teiste ravimitega ja teil võivad esineda järgnevad sümptomid: tahtmatud, rütmilised lihastõmblused, sh tõmblused lihastes, mis kontrollivad silmade liikumist, agiteeritus, liigne higistamine, värisemine, reflekside elavnemine, lihastoonuse tõus, kehatemperatuur >38°C.

alkoholi või kesknärvisüsteemi mõjutavaid ravimeid nagu unerohi, hirmu ja rahutuse vastased ravimid, teatud antidepressandid ja aju mõjutavad ravimid. Need võivad põhjustada Tramadol Lannacher’i kõrvaltoimete tekke sagenemist.

kumariini või kumariini derivaate (verehüübimise inhibiitorid, nt varfariin). Selle ravimi toime võib väheneda ja tekkida verejooks.

karbamasepiini sisaldavaid ravimeid, mida kasutatakse epilepsia ravis. Need võivad vähendada valuvaigistavat toimet.

ketokonasooli (seeninfektsioonivastane ravim) või erütromütsiini (antibiootikum) sisaldavaid ravimeid.

tsentraalselt toimivaid teatud analgeetikume (nt buprenorfiin, nalbufiin, pentatsotsiin). Kombinatsioon Tramadol Lannacher’iga ei ole soovitav, kuna valuvaigistav toime võib väheneda. - naltreksooni sisaldavaid ravimeid.

ondansetrooni sisaldavaid ravimeid (operatsioonijärgse iivelduse raviks). Võib olla vajadus Tramadol Lannacher’i annust suurendada.

Tramadol Lannacher 100, 150, 200 mg tablettide võtmine koos toidu ja joogiga Toit ei mõjuta Tramadol Lannacher’i toimet.

Tramadol Lannacher-ravi ajal ei tohi alkoholi tarvitada, kuna selle ravimi kõrvaltoimed võivad sageneda.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tramadol Lannacher’i kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Tramadol Lannacher’i ei tohi raseduse ajal kasutada. Pikaajaline ravi raseduse ajal võib põhjustdada võõrutusnähtude tekke vastsündinul.

Imetamise ajal ei tohi Tramadol Lannacher’i kasutada, kuna toimeaine eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tramadol Lannacher võib põhjustada uimasust ja peapööritust ning ähmast nägemist, mistõttu võib teie reaktsioonikiirus väheneda. Kui te tunnete, et teie reaktsioonikiirus on vähenenud, ärge juhtige autot või kasutage masinaid või mehhanisme.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Tramadol Lannacher

· kui te olete allergiline (ülitundlik) tramadooli või Tramadol Lannacher’i mõne koostisosa suhtes.

kui te olete hiljuti kasutanud alkoholi, unerohtu, teisi tugevatoimelisi valuvaigisteid, ravimeid, mida kasutatakse psüühiliste haiguste ravis või teisi kesknärvisüsteemi toimivaid ravimeid.

kui te võtate MAO inhibiitoreid (depressiooni ravis kasutatavad ravimid) või kui te olete neid võtnud viimase 14 päeva jooksul enne Tramadol Lannacher-ravi algust (vt „kasutamine koos teiste ravimitega“).

kui teil esineb epilepsia, mis ei allu piisavalt ravile. - kui teil kestab säilitusravi opioididega.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Tramadol Lannacher

kui teil esineb alkoholi- või mõne ravimisõltuvus. Sel juhul peab ravi olema võimalikult lühiaegne. Arst kontrollib teie seisundit regulaarselt.

kui teil on hiljuti olnud mõni peavigastus või esineb koljusisese rõhu tõus (võib põhjustada valulikkust silmades, nägemishäireid või peavalu silmade taga) või teil esinevad teadvusehäired.

kui teie maksa- või neerufunktsioon on häirunud. Vajadusel teie arst kohandab teie annust.

Kui teil esineb epilepsia või teil on kalduvus krampide tekkeks. Tramadol Lannacher-ravi ajal on krampide tekkerisk suurenenud. Arst räägib teiega sellest.

kui teil esineb hingamisraskus

kui teil on šokk vigastuse või verekaotuse järgselt.

Kui te olete allergiline tugevatoimeliste anageetikumide (opioidide) suhtes.

Pöörduge oma arsti poole, kui mõni ülalmainitud hoiatustest kehtib teie kohta.

Pidage meeles, et Tramadol Lannacher võib tekitada psüühilist ja füüsilist sõltuvust. Pikaajalisel kasutamisel võib Tramadol Lannacher’i toime nõrgeneda, mistõttu ravimit tuleb manustada suuremas annuses. Seetõttu tuleb ravimsõltumusele või ravimite kuritarvitamisele kalduvaid patsiente ravida Tramadol Lannacher’iga ainult lühiajaliselt ja range arstliku järelvalve all.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kõrvaltoimete tekkerisk suureneb, kui võtate:

ravimeid, mis võivad põhjustada krampide teket, nt teatud antidepressanid või antipsühhootikumid. Tramadol Lannacher’iga samaaegsel võtmisel võib suureneda krambitekke oht. Arst ütleb kas Tramadol Lannacher on teile sobiv ravim.

teatud antidepressante - Tramadol Lannacher’il võivad olla koostoimed teiste ravimitega ja teil võivad esineda järgnevad sümptomid: tahtmatud, rütmilised lihastõmblused, sh tõmblused lihastes, mis kontrollivad silmade liikumist, agiteeritus, liigne higistamine, värisemine, reflekside elavnemine, lihastoonuse tõus, kehatemperatuur >38°C.

alkoholi või kesknärvisüsteemi mõjutavaid ravimeid nagu unerohi, hirmu ja rahutuse vastased ravimid, teatud antidepressandid ja aju mõjutavad ravimid. Need võivad põhjustada Tramadol Lannacher’i kõrvaltoimete tekke sagenemist.

kui te kasutate ravimeid, mis võivad tekitada krampe, nagu teatud antidepressandid. Tramadol Lannacher’iga samaaegsel kasutamisel võivad krambid sageneda. Teie arst otsustab, kas Tramadol Lannacher on teile sobiv ravim.

kumariini või kumariini derivaate (verehüübimise inhibiitorid, nt varfariin). Selle ravimi toime võib väheneda ja tekkida verejooks.

karbamasepiini sisaldavaid ravimeid, mida kasutatakse epilepsia ravis. Need võivad vähendada valuvaigistavat toimet.

ketokonasooli (seeninfektsioonivastane ravim) või erütromütsiini (antibiootikum) sisaldavaid ravimeid.

tsentraalselt toimivaid teatud analgeetikume (nt buprenorfiin, nalbufiin, pentatsotsiin). Kombinatsioon Tramadol Lannacher’iga ei ole soovitav, kuna valuvaigistav toime võib väheneda.

naltreksooni sisaldavaid ravimeid.

ondansetrooni sisaldavaid ravimeid (operatsioonijärgse iivelduse raviks). Võib olla vajadus Tramadol Lannacher’i annust suurendada.

Tramadol Lannacher’i kasutamine koos toidu ja joogiga Toit ei mõjuta Tramadol Lannacher’i toimet.

Tramadol Lannacher-ravi ajal ei tohi alkoholi tarvitada, kuna selle ravimi kõrvaltoimed võivad sageneda.

Rasedus ja imetamine.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tramadol Lannacher’i kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid. Tramadol Lannacher’i ei tohi raseduse ajal kasutada. Pikaajaline ravi raseduse ajal võib põhjustdada võõrutusnähtude tekke vastsündinul.

Imetamise ajal ei tohi Tramadol Lannacher’i kasutada, kuna toimeaine eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Tramadol Lannacher võib põhjustada uimasust ja peapööritust ning ähmast nägemist, mistõttu võib teie rektasioonikiirus väheneda. Kui te tunnete, et teie reaktsioonikiirus on vähenenud, ärge juhtige autot või kasutage masinaid või mehhanisme.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Tramadol Lannacher’I alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tramadol Lannacher’i suukaudsed tilgad, lahus tuleb alla neelata koos vedelikuga või suhkrutükil, kuid mitte koos söögiga.

Ravikestus

Tramadol Lannacher’i ei manustata terapeutilisest vajadusest kauem. Pikajalise valuvastase ravi vajadusel hindab teie arst selle vajalikkust regulaarselt.

Annus

Annus kohandatakse vastavalt teie valu intensiivsusele ja individuaalsele tundlikkusele.

Üldjuhul tuleb kasutada väikseimat valuvaigistavat annust.

Kui arst ei ole määranud teisiti, siis tavaline annus on:

Täiskasvanud ja üle 12 aasta vanused noorukid

Üldjuhul manustatakse 15 tilka (50 mg) ühekordse annusena. Kui 30...60 minuti jooksul ei ole saabunud piisavat valuvaigistavat toimet, võib manustada veel 50 mg. Tugevate valuseisundite puhul võib manustada 100 mg (= 30 tilka) ühekordse annusena. Üldjuhul piisab 15...30 tilga manustamisest 3...4 korda ööpäevas.

Eakad patsiendid

Eakatel patsientidel (üle 75 aasta) võib eritumine aeglustuda. Kui see kehtib teie kohta, võib arst soovitada annuste vaheaega pikendada.

Raskekujuline maksa- või neeruhaigus (puudulikkus)/dialüüsi saavad patsiendid Tramadol Lannacher’i ei tohi võtta raskekujulise maksa- ja/või neerupuudulikkusega patsiendid. Kui teil on kerge või mõõdukas puudulikkus, võib arst soovitada annuste vaheaega pikendada.

Eakad patsiendid (>75 aasta) ja neeru- või maksakahjustusega patsiendid Vajadusel arst kohaldab teie annust.

Alla 12 aasta vanused lapsed

Üle 1 aasta vanused lapsed: 1...2 mg/kehakaalu kg/annuse kohta.

Ärge muutke isesievalt annust. Kui teil on tunne, et Tramadol Lannacher’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Tramadol Lannacher’i rohkem kui ette nähtud

Ägeda üleannustamise korral võivad tekkida järgnevad sümptomid: nööpnõela sarnased pupillid, oksendamine, vererõhu langus, südamelöögisageduse tõus, minestamine, kollaps, teadvusehäire kuni koomani (teadvusetus), epileptilised tõmblused, hingamisraskus kuni hingamise seiskumiseni.

Eelnimetatud mistahes nähtude tekkimisel, võtke koheselt ühendust arstiga.

Kui te unustate Tramadol Lannacher’i kasutada

Kui märkate, et Tramadol Lannacher’i annus jäi vahele, rääkige sellest esimesel võimalusel oma arstile.

Kui te lõpetate Tramadol Lannacher’i kasutamise

Pidage nõu oma arstiga kui soovite ravi Tramadol Lannacher’iga lõpetada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Tramadol Lannacher’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tramadol Lannacher on toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid. Toimeaine vabaneb organismis aeglaselt, kuid pidevalt ning seetõttu kestab toime kauem. Tramadol Lannacher’i tohib võtta ainult kaks korda päevas.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt ja katki närimata koos piisava vedeliku kogusega. Tramadol Lannacher’i võib võtta sõltumata söögikordadest.

Ravikestus

Tramadol Lannacher’i ei manustata terapeutilisest vajadusest kauem. Tramadol Lannacher’i pikaajalise valuvastase ravi vajadusel hindab teie arst selle vajalikkust regulaarselt.

Annus

Annus kohandatakse vastavalt teie valu intensiivsusele ja individuaalsele tundlikkusele. Üldjuhul tuleb kasutada väikseimat valuvaigistavat annust.

Kui arst ei ole määranud teisiti, siis tavaline annus on:

Täiskasvanud ja lapsed vanuses üle 12 eluaasta:

Tavaline algannus on üks Tramadol Lannacher 100 mg tablett kaks korda ööpäevas, mis tavaliselt manustatakse hommikul ja õhtul. Kui valuvaigistavat toimet ei saabu, suurendab arst annust kuni piisava valuvaigistava toime saabumiseni.

Manustamisintervall ei tohi olla alla 8 tunni.

Tramadooli ööpäevast koguannust 400 mg ei tohi ületada ilma arsti soovituseta.

Eakad patsiendid

Eakatel patsientidel (üle 75 aasta) võib eritumine aeglustuda. Kui see kehtib teie kohta, võib arst soovitada annuste vaheaega pikendada.

Raskekujuline maksa- või neeruhaigus (puudulikkus)/dialüüsi saavad patsiendid

Tramadol Lannacher’i ei tohi võtta raskekujulise maksa- ja/või neerupuudulikkusega patsiendid. Kui teil on kerge või mõõdukas puudulikkus, võib arst soovitada annuste vaheaega pikendada.

Alla 12-aastased lapsed

Tramadol Lannacher’i ei ole soovitatav lastel kasutada ebapiisavate ohutuse ja efektiivsuse andmete tõttu.

Ärge muutke iseseisvalt annust. Kui teil on tunne, et Tramadol Lannacher’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Tramadol Lannacher’i rohkem kui ette nähtud

Ägeda üleannustamise korral võivad tekkida järgnevad sümptomid: nööpnõela sarnased pupillid, oksendamine, vererõhu langus, südamelöögisageduse tõus, minestamine, kollaps, teadvusehäire kuni koomani (teadvusetus), epileptilised tõmblused, hingamisraskus kuni hingamise seiskumiseni. Eelnimetatud mistahes nähtude tekkimisel, võtke koheselt ühendust arstiga.

Kui te unustate Tramadol Lannacher’i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Tramadol Lannacher’i kasutamise

Kui te katkestate või lõpetate Tramadol Lannacher’i ravi liiga vara, tuleb valu tõenäoliselt tagasi. Kui soovite ravi lõpetada ebameeldivate kõrvaltoimete tõttu, pidage nõu arstiga.

Üldiselt ei ole tramadool- ravi lõpetamise järgselt mingeid kõrvaltoimeid. Siiski, harvadel juhtudel on

Tramadol Lannacher’iga ravitud inimesed ravi järsu katkestamise järgselt tundnud end mõnda aega kehvasti. Võib esineda erutust, ängistust, närvilisust või värinaid. Patsiendid võivad olla hüperaktiivsed, magamisraskustega ja kogeda kõhu- või soolehäireid. Väga vähestel võivad tekkida paanikahood, hallutsinatsioonid, ebatavalised tajud nagu sügelemine, kipitus ja tuimus ning müra kõrvus (tinnitus). Kui te kogete mõnda siinmainitud toimetest pärast ravi lõpetamist, pöörduge arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Tramadol Lannacher’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tramadol Lannacher on toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid. Toimeaine vabaneb organismis aeglaselt, kuid pidevalt ning seetõttu kestab toime kauem. Tramadol Lannacher’i tohib võtta ainult kaks korda päevas.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt ja katki närimata koos piisava vedeliku kogusega. Tramadol Lannacher’i võib võtta sõltumata söögikordadest.

Ravikestus

Tramadol Lannacher’i ei manustata terapeutilisest vajadusest kauem. Tramadol Lannacher’i pikaajalise valuvastase ravi vajadusel hindab teie arst selle vajalikkust regulaarselt.

Annus

Annus kohandatakse vastavalt teie valu intensiivsusele ja individuaalsele tundlikkusele. Üldjuhul tuleb kasutada väikseimat valuvaigistavat annust.

Kui arst ei ole määranud teisiti, siis tavaline annus on:

Täiskasvanud ja lapsed vanuses üle 12 eluaasta:

Tavaline algannus on üks Tramadol Lannacher 100 mg tablett kaks korda ööpäevas, mis tavaliselt manustatakse hommikul ja õhtul. Kui valuvaigistavat toimet ei saabu, suurendab arst annust kuni piisava valuvaigistava toime saabumiseni.

Manustamisintervall ei tohi olla alla 8 tunni.

Tramadooli ööpäevast koguannust 400 mg ei tohi ületada ilma arsti soovituseta.

Eakad patsiendid

Eakatel patsientidel (üle 75 aasta) võib eritumine aeglustuda. Kui see kehtib teie kohta, võib arst soovitada annuste vaheaega pikendada.

Raskekujuline maksa- või neeruhaigus (puudulikkus)/dialüüsi saavad patsiendid

Tramadol Lannacher’i ei tohi võtta raskekujulise maksa- ja/või neerupuudulikkusega patsiendid. Kui teil on kerge või mõõdukas puudulikkus, võib arst soovitada annuste vaheaega pikendada.

Alla 12-aastased lapsed

Tramadol Lannacher’i ei ole soovitatav lastel kasutada ebapiisavate ohutuse ja efektiivsuse andmete tõttu.

Ärge muutke iseseisvalt annust. Kui teil on tunne, et Tramadol Lannacher’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Tramadol Lannacher’i rohkem kui ette nähtud

Ägeda üleannustamise korral võivad tekkida järgnevad sümptomid: nööpnõela sarnased pupillid, oksendamine, vererõhu langus, südamelöögisageduse tõus, minestamine, kollaps, teadvusehäire kuni koomani (teadvusetus), epileptilised tõmblused, hingamisraskus kuni hingamise seiskumiseni. Eelnimetatud mistahes nähtude tekkimisel, võtke koheselt ühendust arstiga.

Kui te unustate Tramadol Lannacher’i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Tramadol Lannacher’i kasutamise

Kui te katkestate või lõpetate Tramadol Lannacher’i ravi liiga vara, tuleb valu tõenäoliselt tagasi. Kui soovite ravi lõpetada ebameeldivate kõrvaltoimete tõttu, pidage nõu arstiga.

Üldiselt ei ole tramadool- ravi lõpetamise järgselt mingeid kõrvaltoimeid. Siiski, harvadel juhtudel on

Tramadol Lannacher’iga ravitud inimesed ravi järsu katkestamise järgselt tundnud end mõnda aega kehvasti. Võib esineda erutust, ängistust, närvilisust või värinaid. Patsiendid võivad olla hüperaktiivsed, magamisraskustega ja kogeda kõhu- või soolehäireid. Väga vähestel võivad tekkida paanikahood, hallutsinatsioonid, ebatavalised tajud nagu sügelemine, kipitus ja tuimus ning müra kõrvus (tinnitus). Kui te kogete mõnda siinmainitud toimetest pärast ravi lõpetamist, pöörduge arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Tramadol Lannacher põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke koheselt ühendust oma arstiga kui teil ilmneb mõni järgnevatest seisunditest:

allergiline reaktsioon, nt aevastamine, näo, keele ja/või kõri turse ja/või neelamisraskus või nõgestõbi koos hingamisraskusega, allergilise reaktsiooniga (võib olla villiline ja naha irdumisega)

šokk/ ootamatu vereringehäire

Võivad esineda järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sage (esineb enam kui 1 kasutajal 10-st)

Peapööritus

Iiveldus

Sage (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st)

Peavalu

Oksendamine, kõhukinnisus, suukuivus

Higistamine

Jõuetus

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st)

Tsirkulatoorne häire (palpitatsioonid, peapööritus istuvast või lamavast asendist püsti tõustes)

Oksendamine, seedetrakti ärritus (survetunne maos, paisumine)

Nahareaktsioonid (sügelus, lööve, urtikaaria)

Harv (esineb 1 kuni 10 kasutajal 10000-st)

Meeleolu muutused, depressioon, kehalise aktiivsuse muutused (aktiviteedi aeglustumine, mõnikord kiirenemine), teadlikkuse ja otsustusvõime vähenemine, mis võib viia valeotuseni, hallutsinatsioonid, segasus, unehäired ja õudusunenäod

Tõmblused, torkimistunne, nõelamistunne või naha tundetus, treemor, isumuutus, tahtmatud lihastõmblused, koordinatsioonihäired

Südamelöögisageduse aeglustumine, vererõhu tõus

Hingamishäired

Nägemishäired

Jõuetus

Urineerimishäired, uriini kogunemine

Väga harv (esineb 1 kasutajal 10000-st)

Vertiigo

Kuumahood

Maksaensüümide sisalduse tõus

Teadmata (esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata)

Minestamine

On täheldatud astma seisundi halvenemist, otsest seost ei ole leitud

Kõhulahtisus

Maksapõletik

Naatriumi sisalduse langus veres

Tramadol Lannacher’i pikaajalisel kasutamisel võib tekkida sõltuvus, kuigi selle tekkerisk on väike. Ravi järsul lõpetamisel võivad ilmneda vöörutusnähud (vt „Kui te lõpetate Tramadol Lannacher’i kasutamise“).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Tramadol Lannacher põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke koheselt ühendust oma arstiga kui teil ilmneb mõni järgnevatest seisunditest:

allergiline reaktsioon, nt aevastamine, näo, keele ja/või kõri turse ja/või neelamisraskus või nõgestõbi koos hingamisraskusega, allergilise reaktsiooniga (võib olla villiline ja naha irdumisega)

šokk/ ootamatu vereringehäire

Võivad esineda järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sage (esineb enam kui 1 kasutajal 10-st)

Peapööritus

Iiveldus

Sage (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st)

Peavalu

Oksendamine, kõhukinnisus, suukuivus

Higistamine

Jõuetus

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st)

Tsirkulatoorne häire (palpitatsioonid, peapööritus istuvast või lamavast asendist püsti tõustes)

Oksendamine, seedetrakti ärritus (survetunne maos, paisumine)

Nahareaktsioonid (sügelus, lööve, urtikaaria)

Harv (esineb 1 kuni 10 kasutajal 10000-st)

Meeleolu muutused, depressioon, kehalise aktiivsuse muutused (aktiviteedi aeglustumine, mõnikord kiirenemine), teadlikkuse ja otsustusvõime vähenemine, mis võib viia valeotuseni, hallutsinatsioonid, segasus, unehäired ja õudusunenäod

Tõmblused, torkimistunne, nõelamistunne või naha tundetus, treemor, isumuutus, tahtmatud lihastõmblused, koordinatsioonihäired

Südamelöögisageduse aeglustumine, vererõhu tõus

Hingamishäired

Nägemishäired

Jõuetus

Urineerimishäired, uriini kogunemine

Väga harv (esineb 1 kasutajal 10000-st)

Vertiigo

Kuumahood

Maksaensüümide sisalduse tõus

Teadmata (esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata)

Minestamine

On täheldatud astma seisundi halvenemist, otsest seost ei ole leitud

Kõhulahtisus

Maksapõletik

Naatriumi sisalduse langus veres

Tramadol Lannacher’i pikaajalisel kasutamisel võib tekkida sõltuvus, kuigi selle tekkerisk on väike. Ravi järsul lõpetamisel võivad ilmneda vöörutusnähud (vt „Kui te lõpetate Tramadol Lannacher’i kasutamise“).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Tramadol Lannacher põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke koheselt ühendust oma arstiga kui teil ilmneb mõni järgnevatest seisunditest:

Allergiline reaktsioon, nt aevastamine, näo, keele ja/või kõri turse ja/või neelamisraskus või nõgestõbi koos hingamisraskusega, allergilise reaktsiooniga (võib olla villiline ja naha irdumisega)

Šokk/ ootamatu vereringehäire

Võivad esineda järgnevad kõrvaltoimed:

Väga sage (esineb enam kui 1 kasutajal 10-st)

Peapööritus

Iiveldus

Sage (esineb 1 kuni 10 kasutajal 100-st) Peavalu

Oksendamine, kõhukinnisus, suukuivus

Higistamine

Jõuetus

Aeg-ajalt (esineb 1 kuni 10 kasutajal 1000-st)

Tsirkulatoorne häire (palpitatsioonid, peapööritus istuvast või lamavast asendist püsti tõustes) Oksendamine, seedetrakti ärritus (survetunne maos, paisumine)

Nahareaktsioonid (sügelus, lööve, urtikaaria)

Harv (esineb 1 kuni 10 kasutajal 10000-st)

Meeleolu muutused, depressioon, kehalise aktiivsuse muutused (aktiviteedi aeglustumine, mõnikord kiirenemine), teadlikkuse ja otsustusvõime vähenemine, mis võib viia valeotuseni, hallutsinatsioonid, segasus, unehäired ja õudusunenäod

Tõmblused, torkimistunne, nõelamistunne või naha tundetus, treemor, isumuutus, tahtmatud lihastõmblused, koordinatsioonihäired

Südamelöögisageduse aeglustumine, vererõhu tõus

Hingamishäired

Nägemishäired

Jõuetus

Urineerimishäired, uriini kogunemine

Väga harv (esineb 1 kasutajal 10000-st)

Vertiigo

Kuumahood

Maksaensüümide sisalduse tõus

Teadmata (esinemissagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata) Minestamine

On täheldatud astma seisundi halvenemist, otsest seost ei ole leitud

Kõhulahtisus

Maksapõletik

Naatriumi sisalduse langus veres

Tramadol Lannacher’i pikaajalisel kasutamisel võib tekkida sõltuvus, kuigi selle tekkerisk on väike. Ravi järsul lõpetamisel võivad ilmneda vöörutusnähud (vt „Kui te lõpetate tramadol Lannacher’i kasutamise“).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida pudel välispakendis valguse eest kaitstult. Hoida pudel tihedalt suletuna.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 2 aastat.

Ärge kasutage Tramadol Lannacher’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida blistrid välispakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Tramadol Lannacher’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida blistrid välispakendis valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Tramadol Lannacher’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Tramadol Lannacher sisaldab

Toimeaine on tramadoolvesinikkloriid.

100 mg: Iga tablett sisaldab 100 mg tramadoolvesinikkloriidi.

150 mg: Iga tablett sisaldab 150 mg tramadoolvesinikkloriidi.

200 mg: Iga tablett sisaldab 200 mg tramadoolvesinikkloriidi.

Abiained:

100 mg tabletid:

Tableti sisu:

Hüpromelloos 15000, mikrokristalliline tselluloos, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Makrogool 6000, hüpromelloos 5, titaandioksiid E171, talk, polüakrülaadidispersioon 30%(sisaldab Nonoksünool 100).

150 mg tabletid:

Tableti sisu:

Hüpromelloos 15000, mikrokristalliline tselluloos, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Makrogool 6000, hüpromelloos 5, värvaine tartrasiin E102, titaandioksiid E171, talk, polüakrülaadidispersioon 30% (sisaldab Nonoksünool 100).

200 mg tabletid:

Tableti sisu:

Hüpromelloos 15000, mikrokristalliline tselluloos, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Makrogool 6000, hüpromelloos 5, värvaine tartrasiin E102, talk, polüakrülaadidispersioon 30% (sisaldab Nonoksünool 100).

Kuidas Tramadol Lannacher välja näeb ja pakendi sisu

100 mg: poolitusjooneta, valged, ümmargused kaksikkumerad tabletid.

150 mg: poolitusjoonega, kahvatukollased, piklikud tabletid.

200 mg: poolitusjoonega, kollased, piklikud tabletid.

150mg ja 200mg tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakend: Blister (PVC (läbipaistev, klaasselge sinakas või valge - läbipaistmatu) ja alumiiniumfoolium) Pakendi suurus: 10 ja 30 (Tramadol Lannacher 100 mg 1000 tabletti) tabletti blisterpakendis.

Kõiki pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Tramadol Lannacher sisaldab

Toimeaine on tramadoolvesinikkloriid.

100 mg: Iga tablett sisaldab 100 mg tramadoolvesinikkloriidi.

150 mg: Iga tablett sisaldab 150 mg tramadoolvesinikkloriidi.

200 mg: Iga tablett sisaldab 200 mg tramadoolvesinikkloriidi.

Abiained:

100 mg tabletid:

Tableti sisu:

Hüpromelloos 15000, mikrokristalliline tselluloos, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Makrogool 6000, hüpromelloos 5, titaandioksiid E171, talk, polüakrülaadidispersioon 30%(sisaldab Nonoksünool 100).

150 mg tabletid:

Tableti sisu:

Hüpromelloos 15000, mikrokristalliline tselluloos, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Makrogool 6000, hüpromelloos 5, värvaine tartrasiin E102, titaandioksiid E171, talk, polüakrülaadidispersioon 30% (sisaldab Nonoksünool 100).

200 mg tabletid:

Tableti sisu:

Hüpromelloos 15000, mikrokristalliline tselluloos, povidoon, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Makrogool 6000, hüpromelloos 5, värvaine tartrasiin E102, talk, polüakrülaadidispersioon 30% (sisaldab Nonoksünool 100).

Kuidas Tramadol Lannacher välja näeb ja pakendi sisu

100 mg: poolitusjooneta, valged, ümmargused kaksikkumerad tabletid.

150 mg: poolitusjoonega, kahvatukollased, piklikud tabletid.

200 mg: poolitusjoonega, kollased, piklikud tabletid.

150mg ja 200mg tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Pakend: Blister (PVC (läbipaistev, klaasselge sinakas või valge - läbipaistmatu) ja alumiiniumfoolium) Pakendi suurus: 10 ja 30 (Tramadol Lannacher 100 mg 1000 tabletti) tabletti blisterpakendis.

Kõiki pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, Eesti


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Tramadol Lannacher sisaldab

Toimeaine on tramadoolvesinikkloriid. Üks ml (30 tilka) sisaldab 100 mg tramadoolvesinikkloriidi.

Abiained on kaaliumsorbaat, naatriumtsüklamaat, sahhariinnaatrium, piparmündi maitseaine, puhastatud vesi.

Kuidas Tramadol Lannacher välja näeb ja pakendi sisu

Peaaegu värvitu või kergelt pruunikas, osakestevaba lahus on pakendatud 10 ml merevaigukollast värvi klaaspudelisse (III tüüp, Ph.Eur.), millel on madala tihedusega polüetüleenist (ingl LDPE low density polüethylene) vertikaalne tilguti ja valget värvi polüpropüleenist (ingl PP polypropylene) keeratav kork.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1

8502 Lannach

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, EestiApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Kreenholmi Apteek

Kreenholmi tn 39f, Narva
3571599
kreenapt@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Mulgi Apteek

Jakobsoni tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond
4354233
benu.5140@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Lelle Apteek

Pärnu mnt 12-14, Lelle alevik, Kehtna vald, Rapla maakond
4876784
ou.karmeniapteek@mail.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Jakobsoni Apteek, Tallinn, Tartu mnt

Tartu mnt 49, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6010428
A011@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Räpina Apteek, Benu Apteek Eesti

Võru mnt 1, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond
7961294
rapina.apt@neti.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Järva-Jaani Apteek

Kase tn 1, Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald, Järva maakond
3863209
apteek@kreedo.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Narva Kesklinna Apteek, Narva, A. Puškini tn

A. Puškini tn 13, Narva linn, Ida-Viru maakond
3592378
benu.5142@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Orissaare Apteek

Kuivastu mnt 28, Orissaare alevik, Orissaare vald, Saare maakond
4545578
karinv@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Võru Apteek

Vabaduse tn 10b, Võru linn, Võru maakond
7821890
benu.5114@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating