Otsituimad TOP 5

Traumeel S ointment 50g (0)

Taimsed ja ravimisarnased preparaadid >  Taimsed ja ravimisarnased preparaadid
Nimetus: Traumeel S ointment 50g
Toimeained: homeopathic preparations(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: Heel Biologische Heilmittel
ATC kood T01RS02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Traumeel S salvi, kui

te olete allergiline või ülitundlik Traumeel S salv’i toimeainete või mõne koostisosa suhtes.

teil on ülitundlikkus toimeainetele või lisaainetele, korvõielistele taimedele (arnika, kummel, raudrohi). - teil on ülitundlikkus tsetostearüülalkoholile.

Eriline ettevaatus on vajalik preparaadiga Traumeel S salviga, kuna

Preparaadi koostisosad võvad põhjustada lokaalseid allergilisi reaktsioone. Mitte kanda salvi suurele kehapiirkonnale või otseselt lahtistele haavanditele.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Enne preparaadi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Negatiivset kogemust ei ole täheldatud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Traumeel S salv’i kasutamine ei ohusta autojuhtimist või mehhanismide ja masinatega töötamist.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutage Traumeel S salv’i alati täpselt nii, nagu arst on Teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kandke salv kahjustatud või valupiirkonnale ja hõõruge kergelt naha sisse hommikul ja õhtul, vajadusel ka sagedamini; võib kasutada ka salvmähisena.

Kui teil on tunne, et Traumeel S salv’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle preparaadi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Traumeel S salv põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harvadel juhtudel võivad esineda allergilised reaktsioonid nagu nahalööve, punetus, kipitus, higistamine inimestel kellel on ülitundlikkus korvõielistele taimedele. Kõrvaltoimete tekkimisel peab ravimi kasutamise lõpetama.

Lisaaine tsetostearüülalkohol võib tekitada lokaalseid allergilisi reaktsioone (nt. Kontaktdermatiit).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Traumeel S salv’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Traumeel S salv sisaldab

Toimeained: 100 g sisaldab:

1.Arnica montana D3 1,5 g
2.Calendula officinalis Ø 0,45 g
3.Hamamelis virginiana Ø 0,45 g
4.Echinacea Ø 0,15 g
5.Echinacea purpurea Ø 0,15 g
6.Chamomilla recutita Ø 0,15 g
7.Symphytum officinale D4 0,1 g
8.Bellis perennis Ø 0,1 g
9.Hypericum perforatum D6 0,09 g
10.Achillea millefolium Ø 0,09 g
11.Aconitum napellus D1 0,05 g
12.Atropa bella-donna D1 0,05 g
13.Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,04 g

14.Hepar sulfuris D6 0,025 g

Abiained:

Tsetostearüülalkohol (tüüp A), emuls. 8,007 g.

Parafiin, vedel 9,342 g.

Valge pehme parafiin 9,342 g.

Destilleeritud vesi 60,579 g.

Etanool (96 %) 9,335 g.

Kuidas Traumeel S salv välja näeb ja pakendi sisu Pappkarp. Tuubis on 50g või 100g salvi.

Müügiloa hoidja ja tootja.

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

DE-76532 Baden-Baden

Saksamaa

Tel. +49 7221 501-135

Faks. +49 7221 501 440

E-mail: info@heel.de

Lisaküsimuste tekkimisel palun pöörduge müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Aconit AS

Võru tn 11

13612 Tallinn

Eesti

Tel. +372 - 6328 830 e-mail:aconit@anet.eeApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Lastepolikliiniku Südameapteek

Ravi tn 27, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 459 054
haru@keldrima.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Ümera Apteek

Ümera tn 3, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6212980
A006@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Priisle Apteek, Tallinn, Linnamäe tee

Linnamäe tee 57, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6363648
A030@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Smuuli Apteek

J. Smuuli tee 9, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
651 8246
A039@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Pae Apteek

Pae tn 76, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6031423
A025@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viimsi Apteek

Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond
6091998
benu.5154@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Sitsi Apteek

Kopli tn 35b, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
653 25 84
A036@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating