Otsituimad TOP 5

VASOSTENOON Concentrate for inf. 20mcg 1ml N20 (0)

Kardiovaskulaarsüsteem >  Südamehaiguste ravi
Nimetus: VASOSTENOON Concentrate for inf. 20mcg 1ml N20
Toimeained: Alprostadil(P)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Kevelt
ATC kood C01EA01
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Vasostenooni kasutatakse jäseme kriitilise isheemia korral (Fontaine klassifikatsioon III, IV staadium), kui rekonstruktiivsete operatsioonide teostamine ei ole võimalik angiograafiliselt tõestatud arterite kahjustuse iseloomu tõttu. Kombinatsioonis veresoonte rekonstruktiivsete operatsioonidega, operatsiooni ajal ja vahetus postoperatiivses perioodis. Raynaud’ tõve ja sündroomi ravis, kui haiguse tüsistusena on tekkinud nekrootiline sõrmede-varvaste kahjustus.

Pakendis on 20 ampulli 1ml infusioonikontsentraadiga.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage Vasostenooni:

kui te olete ülitundlik alprostadiili suhtes;

kui teil on ebapiisavalt ravitud südame isheemiatõbi, rütmihäired, südamepuudulikkus;

6 kuu vältel pärast müokardiinfarkti põdemist;

kui on kahtlus kopsutursele või infiltraadile kopsus;

raskete krooniliste obstruktiivset tüüpi kopsuhaiguste korral;

maksafunktsiooni häirete ja seedetrakti ägedate haavandite korral; - hulgitraumade korral.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Vasostenoon:

Südame- või neerupuudulikkusega patsientide ravimisel ei ole soovitatav ületada infusioonilahuse mahtu 50…100 ml päevas.

Patsiendid, kes oma vanuse tõttu kalduvad kardiovaskulaarsüsteemi puudulikkusele, patsiendid südame isheemiatõvega või perifeersete tursete ja neerupuudulikkusega peaksid ravi ajal ning üks päev pärast Vasostenoon-ravi asuma statsionaaris. Hädavajalik on selliste patsientide kardiovaskulaarsüsteemi funktsiooni jälgimine.

Rasedus

Ei tohi kasutada.

Imetamine

Ei tohi kasutada.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ravi korral Vasostenooniga võib tugevneda järgmiste ravimite toime: antihüpertensiivsed ravimid, vasodilataatorid, isheemiatõve ravis kasutatavad ravimid. Vasostenoon toimib sünergistlikult antikoagulantide ja trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoritega, võib suureneda veritsuse tekke võimalus.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Kasutamisjuhend

Vasostenooni manustatakse infusioonina veeni või arterisse. Infusioonilahus valmistatakse vahetult enne infusiooni teostamist. Kasutada ei tohi infusiooni lahust, mis on valmistatud rohkem kui 12 tundi tagasi.

Intraarteriaalne manustamine.

Intraarteriaalsel manustamisel on soovitatav ohutuse tagamiseks valida esialgu väiksem doos ning kõrvaltoimete puudumisel soovi korral doosi suurendada. Trombembooliliste komplikatsioonide ärahoidmiseks on soovitatav hepariini manustamine 15000 TÜ/ööpäevas.

Manustamine 12 tunni vältel. Ööpäevane doos: 5…30 µg, 0,1…0,6 ng/kg min.

Manustamine 1…2 tunni vältel. Ööpäevane doos: 10…20 µg; soovitatav manustamine: doosiga 10 µg - 1,2 ng/kg min; doosiga 20 µg - 2,4 ng/kg min.

Intraarteriaalne manustamine operatsiooni ajal. Rekonstruktiivse veresoonte operatsiooni ajal manustamine distaalsesse veresoonte basseini 5…40 µg. Intravenoosne manustamine.

Ööpäevane doos: 40 µg alprostadiili 2 korda päevas või 60 µg alprostadiili üks kord päevas; soovitatav doseerimine: 4,7 ng/kg min.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Vasostenoon põhjustada kõrvaltoimeid.

Vasostenooni arteri- ja veenisisesel kasutamisel võivad vastavas jäsemes tekkida valu, punetus ning turse. Kõrvaltoimed kaovad pärast annuse vähendamist või manustamise aja pikendamist. Veeni manustamise korral võib tekkida punetus piki veeni kulgu (veeni põletiku tekke võimalus). Veeni põletiku teke on tingitud kateetri paiknemisest veresoones. Kasutada tuleks kahjustamata veeni. Kanüüli väljanihkumisel veresoonest võib tekkida hematoom või verejooks punktsiooni kohalt.

Mõnikord võivad tekkida kaebused, mis ei ole seotud ravimi manustamisviisiga: peavalu, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, naha punetus, tundlikkuse häired. Naha punetus tekib sagedamini ravimi manustamisel arterisse.

Harva võivad tekkida arteriaalse vererõhu langus, tahhükardia, stenokardia, maksafunktsiooni häired, leukotsüütide arvu suurenemine või vähenemine, liigesevalud, segasusseisundid, tsentraalse päritoluga krambid ning krambihood, kehatemperatuuri tõus, higistamine hoogudena, vappekülm, allergilised reaktsioonid ning C-reaktiivse valgu sisalduse muutused veres.

Pärast ravimi manustamise lõpetamist kaovad kõrvalnähud kiiresti, kehatemperatuuri tõusu või vererõhu languse korral tuleb vähendada infusiooni kiirust.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2 C...8 C), valguse eest kaitstult.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS KeveltApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Pavlovi Apteek

I. Pavlovi tn 12a, Sillamäe linn, Ida-Viru maakond
3929916
pavloviapteek@list.ru
Darbo laikas: I - V 09:00 - 18:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 2val. 11min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Tartu Sõbra Apteek

Sõbra tn 58, Tartu linn, Tartu maakond
7336655
benu.5137@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Viru Platsi Apteek

Gonsiori tn 3, Tallinn (Kesklinna)
6601340
benu.5130@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Õismäe Apteek

Õismäe tee 1b, Haabersti linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6579166
benu.5109@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Tartu Apteek

Küüni tn 5b, Tartu linn, Tartu maakond
7346810
tartu@ya.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Ülikooli Apteegi Kallavere Apteek

Noorte tn 7, Maardu linn, Harju maakond
6384452
kariida@kariida.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI, VII 10:00 - 17:00 
Iki įstaigos darbo pabaigos liko: 3val. 11min.
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Kohtla-Järve Apteek, Kohtla-Järve, Kalevi tn

Kalevi tn 32a, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond
3350957
benu.5146@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Laikmaa Apteek

Narva mnt 2, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6539781
A047@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Nõmme Tee Apteek

Nõmme tee 23, Kristiine linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6516573
A002@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating