Otsituimad TOP 5

Yasminelle 3mg+0,02mg film-coated tablet N21 (0)

Urogenitaalsüsteem ja suguhormoonid >  Suguhormoonid ja genitaalsüsteemi modulaatorid
Nimetus: Yasminelle 3mg+0,02mg film-coated tablet N21
Toimeained: Drospirenone+Ethinylestradiol(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: Bayer Schering Pharma
ATC kood G03AA12
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Yasminelle on kontratseptiivne (rasestumisvastane) ravim (nimetatakse ka „pill“), mida kasutatakse rasestumise vältimiseks.

Iga tablett sisaldab väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni – drospirenooni ning etünüülöstradiooli.

Kahte hormooni sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette nimetatakse kombineeritud „pillideks“.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Üldised märkused

Enne kui alustate Yasminelle kasutamist, esitab arst teile küsimusi nii teie kui teie lähisugulaste tervise kohta. Arst mõõdab samuti teie vererõhku ning sõltuvalt teie tervislikust seisundist võib teha ka mõned muud uuringud.

Selles infolehes kirjeldatakse mitmeid olukordi, kus te peaksite Yasminelle kasutamise lõpetama või kus Yasminelle usaldusväärsus võib olla vähenenud. Sellistes olukordades peaksite vältima seksuaalvahekorda või kasutama mõnda mittehormonaalset rasestumisvastast vahendit, nt kondoomi või mõnda muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi- ega temperatuuri meetodeid. Need meetodid ei pruugi olla usaldusväärsed, sest Yasminelle muudab menstruaaltsükliga kaasnevaid kehatemperatuuri ja emakakaelalima muutusi.

Yasminelle, nagu kõik teisedki hormonaalsed kontratseptiivid, ei kaitse teid HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Ärge kasutage Yasminelle’t

kui teil esineb (või on varem esinenud) vere hüübimist jala veresoontes (tromboos), kopsudes (kopsuemboolia) või teiste organite veresoontes;

kui teil on (või on varem olnud) südamelihaseinfarkt või ajuinsult;

kui teil on (või on varem olnud) haigus, mis võib viidata südamelihaseinfarktile tulevikus (nt rinnaangiin, mis põhjustab tugevat valu rindkeres) või ajuinsuldile (nt väike mööduv ajuinfarkt, mis ei jäta jääknähte);

kui te põete mõnda haigust, mis võib suurendada trombiohtu arterites. See puudutab järgmisi haigusi:

suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega,

väga kõrge vererõhk,

väga kõrge rasvaühendite (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres;

kui teil esineb vere hüübimise häireid (nt C-valgu puudulikkus);

kui teil esineb (või on varem esinenud) teatud migreeni vorm (millega kaasnevad nn fokaalsed neuroloogilised sümptomid);

kui teil on (või on varem olnud) maksahaigus ja teie maksafunktsioon ei ole veel taastunud;

kui teie neerud ei tööta hästi (neerupuudulikkus);

kui teil on (või on varem olnud) maksakasvaja;

kui teil on (või on varem olnud) rinnanäärme või suguelundite vähk või teil kahtlustatakse selle olemasolu;

kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudset verejooksu;

kui te olete allergiline drospirenooni, etünüülöstradiooli või Yasminelle mõne koostisosa suhtes. See võib põhjustada sügelust, nahalöövet või turset.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Yasminelle

Mõnel juhul peate te Yasminelle või ükskõik millise teise kombineeritud „pilli“ kasutamise ajal olema eriti ettevaatlik ning vajalikuks võib osutuda regulaarne arstlik kontroll. Juhul kui teil esineb mõni allpool loetletud seisunditest, öelge seda oma arstile enne kui alustate Yasminelle kasutamist. Samuti pidage arstiga nõu, kui mõni loetletud seisunditest ilmneb või ägeneb Yasminelle kasutamise ajal:

kui kellelgi teie lähedastest sugulastest on või on olnud rinnanäärmevähk;

kui teil on maksa või sapipõie haigus;

kui teil on suhkurtõbi;

kui teil on depressioon;

kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (põletikuline soolehaigus);

kui teil on verehaigus nimetusega HUS (hemolüütilis-ureemiline sündroom), mis põhjustab neerukahjustusi;

kui teil on verehaigus nimetusega sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus);

kui teil on epilepsia (vt lõik “Yasminelle kasutamine koos teiste ravimitega”);

kui teil on immuunsüsteemi haigus nimetusega dissemineerunud erütematoosluupus e SLE;

kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis raseduse või eelneva suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu, verehaigus nimetusega porfüüria, rasedusaegne villiline nahalööve (herpes gestationis), närvide haigus, mis põhjustab äkilisi keha liigutusi (chorea Sydenham);

kui teil on või on varem esinenud kloasmid (kuldpruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol või kaelal ehk nn „raseduslaigud“). Nende esinemisel hoiduge otsesest päikese- või ultraviolettkiirgusest;

kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad östrogeene sisaldavad tooted angioödeemi sümptomeid esile kutsuda või neid ägedamaks muuta. Kui teil esineb angioödeemi sümptomeid, nagu näo, keele ja/või kõri turse ja/või raskendatud neelamine või nõgeslööve koos hingamisraskustega, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Yasminelle ning venoosne ja arteriaalne tromboos

Ükskõik millise kombineeritud „pilli“, k.a Yasminelle kasutamine tõstab veenisisese verehüübe (venoosne tromboos) tekkeriski, võrreldes nende naistega, kes ei kasuta rasestumisvastaseid tablette.

Venoosse tromboosi risk kombineeritud „pillide“ kasutajatel suureneb:

vanuse tõustes;

kui te olete ülekaaluline;

kui mõnel teie lähedastest sugulastest on noores eas esinenud tromboos jala-, kopsude-

(kompsuemboolia) või teiste organite veresoontes;

kui teid ootab ees kirurgiline operatsioon, kui teil on olnud tõsine õnnetus või kui te peate pikka aega olema voodiravil. On oluline, et te teavitaksite oma arsti, et kasutate Yasminelle’t, kuna vajalikuks võib osutuda ravi lõpetamine. Arst ütleb teile, millal võite Yasminelle kasutamist jätkata. Tavaliselt on selleks perioodiks kaks nädalat pärast seda, kui olete hakanud jälle ise ringi liikuma.

„Pillide“ kasutamisel suureneb tõenäosus trombide tekkeks.

100 000-st naisest, kes ei kasuta „pille“ ega ole rasedad, võib aasta jooksul esineda trombi 5…10-l. - 100 000-st naisest, kes kasutavad „pille“, nagu Yasminelle, võib aasta jooksul esineda trombi 30…40-l (täpne arv on teadmata).

100 000-st rasedast naisest võib aasta jooksul esineda trombi ligikaudu 60-l.

Tromb veenides võib liikuda kopsudesse ning ummistada veresooni (seda nimetatakse kopsuembooliaks). Trombide moodustumine veenides võib 1…2% juhtudest lõppeda surmaga.

Riski aste võib sõltuda sellest, mis tüüpi „pille“ te kasutate. Arutage võimalikke valikuid oma arstiga.

Kombineeritud „pillide“ kasutamist on seostatud arteri ummistuse (arteriaalne tromboos) riski tõusuga, nt südame veresoontes (südamelihaseinfarkt) või aju veresoontes (ajuinsult).

Arteriaalse tromboosi risk kombineeritud „pillide“ kasutajatel suureneb:

kui te suitsetate. Yasminelle kasutamisel on tungivalt soovitatav suitsetamisest loobuda. Seda eriti juhul, kui te olete üle 35-aastane;

kui teil on kõrge rasvasisalduse tase veres (kolesterool või triglütseriidid); - kui te olete ülekaaluline;

kui mõnel teie lähisugulasel on olnud noores eas südameinfarkt või ajuinsult;

kui teil on kõrge vererõhk;

kui teil esineb migreeni;

kui teil on probleeme südamega (südameklapirike või südamerütmi häired).

Lõpetage Yasminelle tablettide võtmine ning võtke koheselt ühendust oma arstiga kui märkate võimalikke tromboosi nähte, nagu:

ühepoolne tugev jala valu ja/või turse;

äkki tekkinud tugev valu rindkeres, mis võib kiirguda vasakusse kätte;

äkki tekkinud õhupuudus;

äkki tekkinud ilmse põhjuseta köha;

iga ootamatu, tugev või pikaajaline peavalu või migreeni ägenemine;

osaline või täielik nägemise kaotus või kahelinägemine;

kõnehäired või kõnevõimetus;

peapööritus või minestamine;

nõrkus, imelik tunne või tuimus keha mistahes piirkonnas.

Yasminelle ja vähk

Naistel, kes kasutavad kombineeritud „pille“, on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi sagedamini, kuid ei ole teada, kas see on põhjustatud ravist. Kasvajate sagedasema avastamise põhjenduseks kombineeritud „pillide“ kasutajatel võib olla asjaolu, et neid ka kontrollitakse tihedamini. Pärast kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist rinnanäärmevähi esinemissagedus järk-järgult väheneb. On tähtis kontrollida oma rindu regulaarselt. Kui tunnete rinnas mistahes tükki, pöörduge oma arsti poole.

Harva on „pillide“ kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid. Ebahariliku tugeva kõhuvalu esinemisel võtke ühendust oma arstiga.

Vaheveritsused

Yasminelle esimestel kasutuskuudel võib teil esineda vaheveritsusi (veritsus väljaspool tabletivaba perioodi). Kui need veritsused kestavad kauem kui paar kuud või algavad mõne kuu möödudes, peab teie arst välja selgitama selle põhjused.

Mida teha kui tabletivaba perioodi ajal veritsust ei esine

Kui te olete võtnud tablette õigesti, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud tugevat kõhulahtisust ning te ei ole kasutanud samaaegselt mingeid muid ravimeid, on väga ebatõenäoline, et te võiksite olla rase. Kui kahel järjestikusel tabletivabal perioodil ei ole tekkinud veritsust, võite olla rase. Pöörduge koheselt oma arsti poole. Ärge alustage tablettide võtmist järgmisest pakendist enne, kui raseduse võimalus on välistatud.

Yasminelle kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Samuti teavitage iga arsti või hambaarsti (või apteekrit), kes teile mõnda teist ravimit välja kirjutab sellest, et te kasutate Yasminelle’t. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua te peate kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast meetodit (nt kondoom).

Mõned ravimid võivad Yasminelle rasestumisvastast toimet vähendada või põhjustada läbimurdeveritsust.

Siia kuuluvad:

ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste ravis:

epilepsia (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin);

tuberkuloos (nt rifampitsiin);

HIV-nakkus (ritonaviir, nevirapiin) või teised infektsioonid (antibiootikumid, nt griseofulviin, penitsilliin, tetratsükliinid);

kopsu veresoonte kõrget vererõhku alandavad ravimid (bosentaan); - taimsed preparaadid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum).

Yasminelle võib mõjutada teiste ravimite toimet, näiteks:

tsüklosporiini sisaldavad ravimid;

antiepileptiline ravim lamotrigiin (see võib viia krambihoogude esinemissageduse tõusuni).

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Yasminelle võtmine koos toidu ja joogiga

Yasminelle’t võib võtta nii koos toiduga kui eraldi, vajadusel koos vähese veega.

Laboratoorsed analüüsid

Kui te peate andma vereanalüüse, teavitage oma arsti või laboripersonali, et te kasutate „pille“, sest hormonaalsed kontratseptiivid võivad mõjutada mõnede laboratoorsete analüüside tulemusi.

Rasedus

Kui te olete rase, ei tohi te Yasminelle’t võtta. Kui te rasestute Yasminelle kasutamise ajal, lõpetage kohe tablettide võtmine ning pöörduge oma arsti poole. Kui te soovite rasestuda, võite Yasminelle võtmise katkestada igal ajal (vt ka lõik “Kui soovite Yasminelle kasutamise lõpetada”).

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine

Reeglina ei ole Yasminelle’t imetamise ajal soovitatav kasutada. Kui te soovite imetamise ajal „pille“ võtta, pidage enne nõu oma arstiga.

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puudub info, mis vihjaks, et Yasminelle mõjutab autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Yasminelle koostisainete suhtes Yasminelle sisaldab laktoosi.

Kui teil on talumatus teatud suhkrute suhtes, pöörduge enne Yasminelle kasutamist oma arsti poole.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke iga päev üks Yasminelle tablett, vajadusel koos vähese veega. Tablette võib võtta nii koos toiduga kui ilma, kuid seda peab tegema iga päev enam-vähem samal kellaajal.

Yasminelle pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga, mil tablett tuleb manustada. Näiteks kui alustate kolmapäeval, võtke tablett, mille juurde on märgitud „K”. Järgige noolt pakendil kuni kõik 21 tabletti on ära võetud.

Järgnevad seitse päeva on tabletivaba periood. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab see 2...3. päeval pärast viimase Yasminelle tableti võtmist.

Uue Yasminelle pakendiga tehke algust kaheksandal päeval pärast viimase Yasminelle tableti võtmist (so pärast 7-päevast tabletivaba perioodi), isegi juhul, kui vereeritus pole veel lõppenud. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval. Samas on teil ka menstruatsioonilaadne vereeritus iga kuu samal ajal.

Kui te kasutate Yasminelle’t vastavalt sellele juhendile, olete raseduse vastu kaitstud ka nendel seitsmel päeval, mil te tablette ei võta.

Millal võite alustada esimese pakendiga

Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit

Alustage Yasminelle võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Kui te alustate Yasminelle kasutamist menstruatsiooni esimesel päeval, siis olete te koheselt raseduse eest kaitstud. Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2...5. päeval, kuid siis peate esimesel seitsmel päeval kasutama lisaks täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid (nt kondoom).

Kui lähete üle kombineeritud hormonaalselt rasestumisvastaselt vahendilt, kombineeritud rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt

Eelistatavalt tuleb Yasminelle kasutamist alustada eelnevalt kasutatud „pillide“ viimase toimeainet sisaldava tableti võtmisele, kuid hiljemalt tabletivabale perioodile järgneval päeval (või pärast eelnevalt kasutatud „pillide“ viimase toimeainet mittesisaldava tableti võtmist).

Kui te lähete üle kombineeritud rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt, järgige oma arsti juhiseid.

Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (ainult progestageeni sisaldavad „pillid“, süst, implantaat või progestageeni vabastav emakasisene süsteem)

Ainult progestageeni sisaldavatelt „pillidelt“ võite Yasminelle’le üle minna ükskõik millisel päeval (implantaadilt või emakasiseselt süsteemilt selle eemaldamise päeval, süstitavalt preparaadilt päeval, mil teile peaks tehtama järgmine süst), kuid kõigil nendel juhtudel peaksite te esimesel seitsmel tabletivõtmise päeval kasutama lisaks mõnda rasestumisvastast vahendit (nt kondoom).

Pärast aborti

Järgige oma arsti nõuandeid.

Pärast sünnitust

Yasminelle kasutamist võite alustada 21...28 päeva pärast sünnitust. Kui te alustate pärast 28-ndat päeva, peate esimese seitsme päeva jooksul kasutama ka mittehormonaalset rasestumisvastast lisameetodit (nt kondoom).

Kui pärast sünnitust olite te enne Yasminelle (uuesti) kasutamise alustamist seksuaalvahekorras, tuleb välistada raseduse võimalus või oodata ära järgmine menstruatsioon.

Kui te toidate last rinnaga ja soovite pärast sünnitust (uuesti) Yasminelle’t kasutama hakata Lugege lõiku „Imetamine”.

Juhul kui te ei ole kindel, millal Yasminelle tablettide võtmist alustada, küsige nõu oma arstilt.

Kui te võtate Yasminelle’t rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated üleannustamisega seotud tõsistest kõrvaltoimetest.

Üleannustamise korral võivad esineda iiveldus või oksendamine, noortel tüdrukutel ka tupekaudne vereeritus.

Kui te võtsite liiga palju Yasminelle tablette või kui te avastate, et Yasminelle’t on sisse võtnud laps, pöörduge nõu saamiseks oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Yasminelle’t võtta

Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, ei ole rasestumisvastane toime vähenenud.

Võtke tablett niipea, kui see teile meenub ning jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal.

Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, võib rasestumisvastane kaitse väheneda. Mida rohkem tablette on võtmata jäänud, seda suurem on risk rasestuda.

Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus. Seetõttu järgige järgnevaid reegleid (vt ka allpool toodud diagrammi).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti Küsige nõu oma arstilt.

1 tablett jäi võtmata 1. nädalal

Võtke unustatud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist. Jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal ja kasutage järgmise 7 päeva jooksul lisaks täiendavat rasestumisvastast vahendit (nt kondoom). Kui te olite tableti unustamisele eelnenud nädalal seksuaalvahekorras, siis on võimalik, et te olete rase. Sellisel juhul pöörduge oma arsti poole.

1 tablett jäi vahele 2. nädalal

Võtke unustatud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist. Jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal. Rasestumisvastane kaitse ei ole vähenenud ja teisi rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1 tablett jäi vahele 3. nädalal Võite valida kahe võimaluse vahel:

Võtke unustatud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist. Jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal. Alustage järgmise pakendiga kohe kui käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele.

Tõenäoliselt tekib teil menstruatsioon teise paki lõppedes, kuid teil võib teise paki võtmise ajal esineda kerget või menstruatsioonitaolist vereeritust.

Te võite ka lõpetada tablettide võtmise käesolevast pakendist ning teha kohe 7-päevase tabletivaba perioodi (arvestades juurde ka päeva, mil tablett jäi võtmata). Kui te soovite alustada uue pakendiga oma tavapärasel fikseeritud nädalapäeval, pidage vähem kui 7-päevane paus.

Kui te järgite ühte neist kahest soovitusest, olete te raseduse eest kaitstud.

- Kui te unustasite tableti võtta ning teil ei teki tabletivabal perioodil vereeritust, võite olla rase. Enne uue pakendiga alustamist, võtke ühendust oma arstiga.

U

nustatud rohkem

kui üks tablett ühest

pakendist

Pöörduge nõu saamiseks arsti poole

jah

T

e olite

vahekorras

tableti

unustamis

ele

eelnenud nädalal

. nädal

1

ei

2

. nädal

U

nunes ainult 1

tablett (rohkem kui

tundi hiljem)

12

Võtke unustatud tablett

Kasutage järgnevad 7 päeva

lisakaitsevahendit (kondoom) ja

Kasutage pakend lõpuni

Võtke unustatud tablett

Kasutage pakend lõpuni

Võtke unustatud tablett ja

Kasutage pakend lõpuni

Ärge jätke tabletivaba perioodi kahe

pakendi vahele

Alustage uue pakendiga

või

. nädal

3

Käesolevast pakendist ärge enam

tablette võtke

Tehke tabletivaba vahe (mitte rohkem

kui 7 päeva k.a võtmata jäänud tablett)

Alustage uue pakendiga

Mida teha oksendamise või tugeva kõhulahtisuse puhul

Kui te oksendate 3...4 tundi pärast tableti võtmist või kui teil on äge kõhulahtisus, võivad Yasminelle’s sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. See olukord on sarnane tableti võtmata jätmisega. Pärast oksendamist või kõhulahtisust võtke uus tablett varupakendist niipea kui võimalik. Võimalusel mitte hiljem kui 12 tundi pärast tavapärast tableti võtmise aega. Kui see pole võimalik või kui te võtate tableti hiljem kui 12 tunni möödudes, tuleb teil järgida nõuandeid, mis antud lõigus “Kui te unustate Yasminelle’t võtta”.

Menstruatsiooni edasilükkamine: mida peate teadma

Isegi kui see ei ole soovitatav, on menstruatsiooni edasilükkamine võimalik, kui te alustate järgmise Yasminelle pakendiga kohe, ilma tabletivaba perioodita ning jätkate lõpuni. Teisest pakendist tablettide kasutamise ajal võib teil esineda kerget või menstruatsioonitaolist vereeritust. Järgmise pakendiga alustage pärast 7-päevast tabletivaba perioodi.

Te võiksite oma arsti käest küsida nõu enne kui otsustate menstruatsiooni edasi lükata.

Menstruatsiooni alguspäeva muutmine: mida peate teadma

Kui te järgite tablettide võtmise juhiseid, algab teil menstruatsioon tabletivaba perioodi ajal. Kui te peate seda päeva muutma, lühendage tabletivaba perioodi (kuid mitte kunagi ärge pikendage - 7 päeva on maksimaalne). Näiteks, kui teil algas siiani tabletivaba periood reedel ja te tahate, et see edaspidi algaks teisipäeval (3 päeva varem), tuleb teil alustada järgmise pakendiga 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui te jätate oma tabletivaba perioodi väga lühikeseks (nt 3 või vähem päeva), võib teil vereeritust mitte tekkida nende päevade jooksul. Järgmise pakendi kasutamise ajal võib teil esineda kerget või menstruatsioonitaolist vereeritust.

Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige nõu oma arstilt.

Kui te soovite Yasminelle kasutamise lõpetada

Te võite Yasminelle kasutamise lõpetada ükskõik millal soovite. Kui te ei soovi rasestuda, küsige oma arstilt nõu teiste usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta. Kui te soovite rasestuda, lõpetage Yasminelle võtmine ning oodake ära järgmine menstruatsioon, enne kui püüate rasestuda. Lapse oodatavat sünniaega on nii lihtsam arvutada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Yasminelle põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevalt on toodud kõrvaltoimed, mida on seostatud Yasminelle kasutamisega.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb ühel kuni kümnel inimesel 100-st):

meeleolu kõikumine;

peavalu;

kõhuvalu (maovalu);

akne;

rindade valulikkus, rindade suurenemine, rindade hellus, valulikud või ebaregulaarsed menstruatsioonid;

kehakaalu tõus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb ühel kuni kümnel inimesel 1000-st):

kandidiaas (seeninfektsioon);

ohatis (herpes simplex);

allergilised reaktsioonid;

söögiisu tõus;

depressioon, närvilisus, unehäire;

torkimise tunne, peapööritus;

nägemishäired;

südame rütmihäired või ebatavaliselt kiire südame löögisagedus;

verehüübed (tromboos) jalaveenides või kopsudes (kopsuemboolia), kõrge vererõhk, madal vererõhk, migreen, veenikomud;

kurguvalu;

iiveldus, oksendamine, mao- ja/või soolepõletik, kõhulahtisus, kõhukinnisus;

äkiline naha ja/või limaskestade (nt keel või kõri) turse ja/või raskused neelamisel või lööve koos hingamisraskusega (angioödeem), juuste väljalangemine (alopeetsia), ekseem, nahasügelus, lööbed, naha kuivus, naha rasuvooluse häired (seborroiline dermatiit);

kaelavalu, jäsemete valu, lihaskrambid;

põiepõletik;

tükk rinnas (hea- või pahaloomuline), piimavoolus (galaktorröa) ajal kui te pole rase, munasarja tsüstid, kuumahood, menstruatsiooni puudumine, vererohke menstruatsioon, tupeeritis, tupe kuivus, alakõhu (vaagna) valu, muutused emakakaelalt võetud rakuproovis (Pap-test), sugutungi vähenemine;

vedelikupeetus, energiapuudus, liigne janu, suurenenud higistamine;

kehakaalu langus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb ühel kuni kümnel inimesel 10 000-st):

astma;

kuulmiskahjustus;

verehüübest põhjustatud veresoone ummistus;

nodoosne erüteem (iseloomulikud valulikud punakad sõlmed nahal);

mitmekujuline erüteem (nahalööve koos rõngakujulise punetuse või haavanditega).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kõlblikkusaeg

Ärge kasutage Yasminelle’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON YASMINELLE JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Yasminelle on kontratseptiivne (rasestumisvastane) ravim (nimetatakse ka „pill“), mida kasutatakse rasestumise vältimiseks.

Iga tablett sisaldab väikeses koguses kahte erinevat naissuguhormooni – drospirenooni ning etünüülöstradiooli.

Kahte hormooni sisaldavaid rasestumisvastaseid tablette nimetatakse kombineeritud „pillideks“.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE YASMINELLE KASUTAMIST

Üldised märkused

Enne kui alustate Yasminelle kasutamist, esitab arst teile küsimusi nii teie kui teie lähisugulaste tervise kohta. Arst mõõdab samuti teie vererõhku ning sõltuvalt teie tervislikust seisundist võib teha ka mõned muud uuringud.

Selles infolehes kirjeldatakse mitmeid olukordi, kus te peaksite Yasminelle kasutamise lõpetama või kus Yasminelle usaldusväärsus võib olla vähenenud. Sellistes olukordades peaksite vältima seksuaalvahekorda või kasutama mõnda mittehormonaalset rasestumisvastast vahendit, nt kondoomi või mõnda muud barjäärimeetodit. Ärge kasutage rütmi- ega temperatuuri meetodeid. Need meetodid ei pruugi olla usaldusväärsed, sest Yasminelle muudab menstruaaltsükliga kaasnevaid kehatemperatuuri ja emakakaelalima muutusi.

Yasminelle, nagu kõik teisedki hormonaalsed kontratseptiivid, ei kaitse teid HIV-infektsiooni (AIDS) ega teiste sugulisel teel levivate haiguste eest.

Ärge kasutage Yasminelle’t

kui teil esineb (või on varem esinenud) vere hüübimist jala veresoontes (tromboos), kopsudes (kopsuemboolia) või teiste organite veresoontes;

kui teil on (või on varem olnud) südamelihaseinfarkt või ajuinsult;

kui teil on (või on varem olnud) haigus, mis võib viidata südamelihaseinfarktile tulevikus (nt rinnaangiin, mis põhjustab tugevat valu rindkeres) või ajuinsuldile (nt väike mööduv ajuinfarkt, mis ei jäta jääknähte);

kui te põete mõnda haigust, mis võib suurendada trombiohtu arterites. See puudutab järgmisi haigusi:

suhkurtõbi koos veresoonte kahjustusega,

väga kõrge vererõhk,

väga kõrge rasvaühendite (kolesterool või triglütseriidid) sisaldus veres;

kui teil esineb vere hüübimise häireid (nt C-valgu puudulikkus);

kui teil esineb (või on varem esinenud) teatud migreeni vorm (millega kaasnevad nn fokaalsed neuroloogilised sümptomid);

kui teil on (või on varem olnud) maksahaigus ja teie maksafunktsioon ei ole veel taastunud;

kui teie neerud ei tööta hästi (neerupuudulikkus);

kui teil on (või on varem olnud) maksakasvaja;

kui teil on (või on varem olnud) rinnanäärme või suguelundite vähk või teil kahtlustatakse selle olemasolu;

kui teil esineb ebaselge põhjusega tupekaudset verejooksu;

kui te olete allergiline drospirenooni, etünüülöstradiooli või Yasminelle mõne koostisosa suhtes. See võib põhjustada sügelust, nahalöövet või turset.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Yasminelle

Mõnel juhul peate te Yasminelle või ükskõik millise teise kombineeritud „pilli“ kasutamise ajal olema eriti ettevaatlik ning vajalikuks võib osutuda regulaarne arstlik kontroll. Juhul kui teil esineb mõni allpool loetletud seisunditest, öelge seda oma arstile enne kui alustate Yasminelle kasutamist. Samuti pidage arstiga nõu, kui mõni loetletud seisunditest ilmneb või ägeneb Yasminelle kasutamise ajal:

kui kellelgi teie lähedastest sugulastest on või on olnud rinnanäärmevähk;

kui teil on maksa või sapipõie haigus;

kui teil on suhkurtõbi;

kui teil on depressioon;

kui teil on Crohni tõbi või haavandiline koliit (põletikuline soolehaigus);

kui teil on verehaigus nimetusega HUS (hemolüütilis-ureemiline sündroom), mis põhjustab neerukahjustusi;

kui teil on verehaigus nimetusega sirprakuline aneemia (pärilik vere punaliblede haigus);

kui teil on epilepsia (vt lõik “Yasminelle kasutamine koos teiste ravimitega”);

kui teil on immuunsüsteemi haigus nimetusega dissemineerunud erütematoosluupus e SLE;

kui teil esineb seisund, mis esmakordselt tekkis raseduse või eelneva suguhormoonide kasutamise ajal (nt kuulmise kadu, verehaigus nimetusega porfüüria, rasedusaegne villiline nahalööve (herpes gestationis), närvide haigus, mis põhjustab äkilisi keha liigutusi (chorea Sydenham);

kui teil on või on varem esinenud kloasmid (kuldpruunid pigmendilaigud nahal, eriti näol või kaelal ehk nn „raseduslaigud“). Nende esinemisel hoiduge otsesest päikese- või ultraviolettkiirgusest;

kui teil esineb pärilik angioödeem, võivad östrogeene sisaldavad tooted angioödeemi sümptomeid esile kutsuda või neid ägedamaks muuta. Kui teil esineb angioödeemi sümptomeid, nagu näo, keele ja/või kõri turse ja/või raskendatud neelamine või nõgeslööve koos hingamisraskustega, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Yasminelle ning venoosne ja arteriaalne tromboos

Ükskõik millise kombineeritud „pilli“, k.a Yasminelle kasutamine tõstab veenisisese verehüübe (venoosne tromboos) tekkeriski, võrreldes nende naistega, kes ei kasuta rasestumisvastaseid tablette.

Venoosse tromboosi risk kombineeritud „pillide“ kasutajatel suureneb:

vanuse tõustes;

kui te olete ülekaaluline;

kui mõnel teie lähedastest sugulastest on noores eas esinenud tromboos jala-, kopsude-

(kompsuemboolia) või teiste organite veresoontes;

kui teid ootab ees kirurgiline operatsioon, kui teil on olnud tõsine õnnetus või kui te peate pikka aega olema voodiravil. On oluline, et te teavitaksite oma arsti, et kasutate Yasminelle’t, kuna vajalikuks võib osutuda ravi lõpetamine. Arst ütleb teile, millal võite Yasminelle kasutamist jätkata. Tavaliselt on selleks perioodiks kaks nädalat pärast seda, kui olete hakanud jälle ise ringi liikuma.

„Pillide“ kasutamisel suureneb tõenäosus trombide tekkeks.

100 000-st naisest, kes ei kasuta „pille“ ega ole rasedad, võib aasta jooksul esineda trombi 5…10-l. - 100 000-st naisest, kes kasutavad „pille“, nagu Yasminelle, võib aasta jooksul esineda trombi 30…40-l (täpne arv on teadmata).

100 000-st rasedast naisest võib aasta jooksul esineda trombi ligikaudu 60-l.

Tromb veenides võib liikuda kopsudesse ning ummistada veresooni (seda nimetatakse kopsuembooliaks). Trombide moodustumine veenides võib 1…2% juhtudest lõppeda surmaga.

Riski aste võib sõltuda sellest, mis tüüpi „pille“ te kasutate. Arutage võimalikke valikuid oma arstiga.

Kombineeritud „pillide“ kasutamist on seostatud arteri ummistuse (arteriaalne tromboos) riski tõusuga, nt südame veresoontes (südamelihaseinfarkt) või aju veresoontes (ajuinsult).

Arteriaalse tromboosi risk kombineeritud „pillide“ kasutajatel suureneb:

kui te suitsetate. Yasminelle kasutamisel on tungivalt soovitatav suitsetamisest loobuda. Seda eriti juhul, kui te olete üle 35-aastane;

kui teil on kõrge rasvasisalduse tase veres (kolesterool või triglütseriidid); - kui te olete ülekaaluline;

kui mõnel teie lähisugulasel on olnud noores eas südameinfarkt või ajuinsult;

kui teil on kõrge vererõhk;

kui teil esineb migreeni;

kui teil on probleeme südamega (südameklapirike või südamerütmi häired).

Lõpetage Yasminelle tablettide võtmine ning võtke koheselt ühendust oma arstiga kui märkate võimalikke tromboosi nähte, nagu:

ühepoolne tugev jala valu ja/või turse;

äkki tekkinud tugev valu rindkeres, mis võib kiirguda vasakusse kätte;

äkki tekkinud õhupuudus;

äkki tekkinud ilmse põhjuseta köha;

iga ootamatu, tugev või pikaajaline peavalu või migreeni ägenemine;

osaline või täielik nägemise kaotus või kahelinägemine;

kõnehäired või kõnevõimetus;

peapööritus või minestamine;

nõrkus, imelik tunne või tuimus keha mistahes piirkonnas.

Yasminelle ja vähk

Naistel, kes kasutavad kombineeritud „pille“, on rinnanäärmevähki diagnoositud veidi sagedamini, kuid ei ole teada, kas see on põhjustatud ravist. Kasvajate sagedasema avastamise põhjenduseks kombineeritud „pillide“ kasutajatel võib olla asjaolu, et neid ka kontrollitakse tihedamini. Pärast kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamise lõpetamist rinnanäärmevähi esinemissagedus järk-järgult väheneb. On tähtis kontrollida oma rindu regulaarselt. Kui tunnete rinnas mistahes tükki, pöörduge oma arsti poole.

Harva on „pillide“ kasutajatel esinenud healoomulisi ning veelgi harvem pahaloomulisi maksakasvajaid. Ebahariliku tugeva kõhuvalu esinemisel võtke ühendust oma arstiga.

Vaheveritsused

Yasminelle esimestel kasutuskuudel võib teil esineda vaheveritsusi (veritsus väljaspool tabletivaba perioodi). Kui need veritsused kestavad kauem kui paar kuud või algavad mõne kuu möödudes, peab teie arst välja selgitama selle põhjused.

Mida teha kui tabletivaba perioodi ajal veritsust ei esine

Kui te olete võtnud tablette õigesti, te ei ole oksendanud, teil ei ole esinenud tugevat kõhulahtisust ning te ei ole kasutanud samaaegselt mingeid muid ravimeid, on väga ebatõenäoline, et te võiksite olla rase. Kui kahel järjestikusel tabletivabal perioodil ei ole tekkinud veritsust, võite olla rase. Pöörduge koheselt oma arsti poole. Ärge alustage tablettide võtmist järgmisest pakendist enne, kui raseduse võimalus on välistatud.

Yasminelle kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Samuti teavitage iga arsti või hambaarsti (või apteekrit), kes teile mõnda teist ravimit välja kirjutab sellest, et te kasutate Yasminelle’t. Nemad oskavad teile öelda, kas ja kui kaua te peate kasutama lisaks mõnda muud rasestumisvastast meetodit (nt kondoom).

Mõned ravimid võivad Yasminelle rasestumisvastast toimet vähendada või põhjustada läbimurdeveritsust.

Siia kuuluvad:

ravimid, mida kasutatakse järgmiste haiguste ravis:

epilepsia (nt primidoon, fenütoiin, barbituraadid, karbamasepiin, okskarbasepiin);

tuberkuloos (nt rifampitsiin);

HIV-nakkus (ritonaviir, nevirapiin) või teised infektsioonid (antibiootikumid, nt griseofulviin, penitsilliin, tetratsükliinid);

kopsu veresoonte kõrget vererõhku alandavad ravimid (bosentaan); - taimsed preparaadid, mis sisaldavad naistepuna (Hypericum perforatum).

Yasminelle võib mõjutada teiste ravimite toimet, näiteks:

tsüklosporiini sisaldavad ravimid;

antiepileptiline ravim lamotrigiin (see võib viia krambihoogude esinemissageduse tõusuni).

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Yasminelle võtmine koos toidu ja joogiga

Yasminelle’t võib võtta nii koos toiduga kui eraldi, vajadusel koos vähese veega.

Laboratoorsed analüüsid

Kui te peate andma vereanalüüse, teavitage oma arsti või laboripersonali, et te kasutate „pille“, sest hormonaalsed kontratseptiivid võivad mõjutada mõnede laboratoorsete analüüside tulemusi.

Rasedus

Kui te olete rase, ei tohi te Yasminelle’t võtta. Kui te rasestute Yasminelle kasutamise ajal, lõpetage kohe tablettide võtmine ning pöörduge oma arsti poole. Kui te soovite rasestuda, võite Yasminelle võtmise katkestada igal ajal (vt ka lõik “Kui soovite Yasminelle kasutamise lõpetada”).

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine

Reeglina ei ole Yasminelle’t imetamise ajal soovitatav kasutada. Kui te soovite imetamise ajal „pille“ võtta, pidage enne nõu oma arstiga.

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puudub info, mis vihjaks, et Yasminelle mõjutab autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Yasminelle koostisainete suhtes Yasminelle sisaldab laktoosi.

Kui teil on talumatus teatud suhkrute suhtes, pöörduge enne Yasminelle kasutamist oma arsti poole.

3. KUIDAS YASMINELLE’T KASUTADA

Võtke iga päev üks Yasminelle tablett, vajadusel koos vähese veega. Tablette võib võtta nii koos toiduga kui ilma, kuid seda peab tegema iga päev enam-vähem samal kellaajal.

Yasminelle pakend sisaldab 21 tabletti. Iga tablett pakendis on märgistatud kindla nädalapäevaga, mil tablett tuleb manustada. Näiteks kui alustate kolmapäeval, võtke tablett, mille juurde on märgitud „K”. Järgige noolt pakendil kuni kõik 21 tabletti on ära võetud.

Järgnevad seitse päeva on tabletivaba periood. Nende seitsme päeva jooksul peaks algama menstruatsioonilaadne vereeritus. Tavaliselt algab see 2...3. päeval pärast viimase Yasminelle tableti võtmist.

Uue Yasminelle pakendiga tehke algust kaheksandal päeval pärast viimase Yasminelle tableti võtmist (so pärast 7-päevast tabletivaba perioodi), isegi juhul, kui vereeritus pole veel lõppenud. Seega alustate te uut pakendit iga kord ühel ja samal nädalapäeval. Samas on teil ka menstruatsioonilaadne vereeritus iga kuu samal ajal.

Kui te kasutate Yasminelle’t vastavalt sellele juhendile, olete raseduse vastu kaitstud ka nendel seitsmel päeval, mil te tablette ei võta.

Millal võite alustada esimese pakendiga

Kui te pole viimase kuu jooksul kasutanud ühtegi hormonaalset rasestumisvastast vahendit

Alustage Yasminelle võtmist tsükli esimesel päeval, st menstruatsiooni esimesel päeval. Kui te alustate Yasminelle kasutamist menstruatsiooni esimesel päeval, siis olete te koheselt raseduse eest kaitstud. Te võite alustada tablettide võtmist ka tsükli 2...5. päeval, kuid siis peate esimesel seitsmel päeval kasutama lisaks täiendavaid rasestumisvastaseid vahendeid (nt kondoom).

Kui lähete üle kombineeritud hormonaalselt rasestumisvastaselt vahendilt, kombineeritud rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt

Eelistatavalt tuleb Yasminelle kasutamist alustada eelnevalt kasutatud „pillide“ viimase toimeainet sisaldava tableti võtmisele, kuid hiljemalt tabletivabale perioodile järgneval päeval (või pärast eelnevalt kasutatud „pillide“ viimase toimeainet mittesisaldava tableti võtmist).

Kui te lähete üle kombineeritud rasestumisvastaselt tuperõngalt või plaastrilt, järgige oma arsti juhiseid.

Kui te lähete üle ainult progestageeni sisaldavalt meetodilt (ainult progestageeni sisaldavad „pillid“, süst, implantaat või progestageeni vabastav emakasisene süsteem)

Ainult progestageeni sisaldavatelt „pillidelt“ võite Yasminelle’le üle minna ükskõik millisel päeval (implantaadilt või emakasiseselt süsteemilt selle eemaldamise päeval, süstitavalt preparaadilt päeval, mil teile peaks tehtama järgmine süst), kuid kõigil nendel juhtudel peaksite te esimesel seitsmel tabletivõtmise päeval kasutama lisaks mõnda rasestumisvastast vahendit (nt kondoom).

Pärast aborti

Järgige oma arsti nõuandeid.

Pärast sünnitust

Yasminelle kasutamist võite alustada 21...28 päeva pärast sünnitust. Kui te alustate pärast 28-ndat päeva, peate esimese seitsme päeva jooksul kasutama ka mittehormonaalset rasestumisvastast lisameetodit (nt kondoom).

Kui pärast sünnitust olite te enne Yasminelle (uuesti) kasutamise alustamist seksuaalvahekorras, tuleb välistada raseduse võimalus või oodata ära järgmine menstruatsioon.

Kui te toidate last rinnaga ja soovite pärast sünnitust (uuesti) Yasminelle’t kasutama hakata Lugege lõiku „Imetamine”.

Juhul kui te ei ole kindel, millal Yasminelle tablettide võtmist alustada, küsige nõu oma arstilt.

Kui te võtate Yasminelle’t rohkem kui ette nähtud

Puuduvad teated üleannustamisega seotud tõsistest kõrvaltoimetest.

Üleannustamise korral võivad esineda iiveldus või oksendamine, noortel tüdrukutel ka tupekaudne vereeritus.

Kui te võtsite liiga palju Yasminelle tablette või kui te avastate, et Yasminelle’t on sisse võtnud laps, pöörduge nõu saamiseks oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Yasminelle’t võtta

Kui te hilinesite tableti võtmisega vähem kui 12 tundi, ei ole rasestumisvastane toime vähenenud.

Võtke tablett niipea, kui see teile meenub ning jätkake tablettide võtmist tavalisel ajal.

Kui te hilinesite tableti võtmisega rohkem kui 12 tundi, võib rasestumisvastane kaitse väheneda. Mida rohkem tablette on võtmata jäänud, seda suurem on risk rasestuda.

Suurim risk rasestuda on siis, kui te jätate tableti võtmata pakendi alguses või lõpus. Seetõttu järgige järgnevaid reegleid (vt ka allpool toodud diagrammi).

Te unustasite võtta rohkem kui ühe tableti Küsige nõu oma arstilt.

1 tablett jäi võtmata 1. nädalal

Võtke unustatud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist. Jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal ja kasutage järgmise 7 päeva jooksul lisaks täiendavat rasestumisvastast vahendit (nt kondoom). Kui te olite tableti unustamisele eelnenud nädalal seksuaalvahekorras, siis on võimalik, et te olete rase. Sellisel juhul pöörduge oma arsti poole.

1 tablett jäi vahele 2. nädalal

Võtke unustatud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist. Jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal. Rasestumisvastane kaitse ei ole vähenenud ja teisi rasestumisvastaseid meetodeid pole lisaks vaja kasutada.

1 tablett jäi vahele 3. nädalal Võite valida kahe võimaluse vahel:

Võtke unustatud tablett niipea kui see teile meenub, isegi kui see tähendab kahe tableti samaaegset võtmist. Jätkake järgmiste tablettide võtmist tavalisel ajal. Alustage järgmise pakendiga kohe kui käesolev on lõppenud, st ärge jätke tabletivaba perioodi kahe pakendi vahele.

Tõenäoliselt tekib teil menstruatsioon teise paki lõppedes, kuid teil võib teise paki võtmise ajal esineda kerget või menstruatsioonitaolist vereeritust.

Te võite ka lõpetada tablettide võtmise käesolevast pakendist ning teha kohe 7-päevase tabletivaba perioodi (arvestades juurde ka päeva, mil tablett jäi võtmata). Kui te soovite alustada uue pakendiga oma tavapärasel fikseeritud nädalapäeval, pidage vähem kui 7-päevane paus.

Kui te järgite ühte neist kahest soovitusest, olete te raseduse eest kaitstud.

- Kui te unustasite tableti võtta ning teil ei teki tabletivabal perioodil vereeritust, võite olla rase. Enne uue pakendiga alustamist, võtke ühendust oma arstiga.

U

nustatud rohkem

kui üks tablett ühest

pakendist

Pöörduge nõu saamiseks arsti poole

jah

T

e olite

vahekorras

tableti

unustamis

ele

eelnenud nädalal

. nädal

1

ei

2

. nädal

U

nunes ainult 1

tablett (rohkem kui

tundi hiljem)

12

Võtke unustatud tablett

Kasutage järgnevad 7 päeva

lisakaitsevahendit (kondoom) ja

Kasutage pakend lõpuni

Võtke unustatud tablett

Kasutage pakend lõpuni

Võtke unustatud tablett ja

Kasutage pakend lõpuni

Ärge jätke tabletivaba perioodi kahe

pakendi vahele

Alustage uue pakendiga

või

. nädal

3

Käesolevast pakendist ärge enam

tablette võtke

Tehke tabletivaba vahe (mitte rohkem

kui 7 päeva k.a võtmata jäänud tablett)

Alustage uue pakendiga

Mida teha oksendamise või tugeva kõhulahtisuse puhul

Kui te oksendate 3...4 tundi pärast tableti võtmist või kui teil on äge kõhulahtisus, võivad Yasminelle’s sisalduvad toimeained jääda täielikult imendumata. See olukord on sarnane tableti võtmata jätmisega. Pärast oksendamist või kõhulahtisust võtke uus tablett varupakendist niipea kui võimalik. Võimalusel mitte hiljem kui 12 tundi pärast tavapärast tableti võtmise aega. Kui see pole võimalik või kui te võtate tableti hiljem kui 12 tunni möödudes, tuleb teil järgida nõuandeid, mis antud lõigus “Kui te unustate Yasminelle’t võtta”.

Menstruatsiooni edasilükkamine: mida peate teadma

Isegi kui see ei ole soovitatav, on menstruatsiooni edasilükkamine võimalik, kui te alustate järgmise Yasminelle pakendiga kohe, ilma tabletivaba perioodita ning jätkate lõpuni. Teisest pakendist tablettide kasutamise ajal võib teil esineda kerget või menstruatsioonitaolist vereeritust. Järgmise pakendiga alustage pärast 7-päevast tabletivaba perioodi.

Te võiksite oma arsti käest küsida nõu enne kui otsustate menstruatsiooni edasi lükata.

Menstruatsiooni alguspäeva muutmine: mida peate teadma

Kui te järgite tablettide võtmise juhiseid, algab teil menstruatsioon tabletivaba perioodi ajal. Kui te peate seda päeva muutma, lühendage tabletivaba perioodi (kuid mitte kunagi ärge pikendage - 7 päeva on maksimaalne). Näiteks, kui teil algas siiani tabletivaba periood reedel ja te tahate, et see edaspidi algaks teisipäeval (3 päeva varem), tuleb teil alustada järgmise pakendiga 3 päeva varem kui tavaliselt. Kui te jätate oma tabletivaba perioodi väga lühikeseks (nt 3 või vähem päeva), võib teil vereeritust mitte tekkida nende päevade jooksul. Järgmise pakendi kasutamise ajal võib teil esineda kerget või menstruatsioonitaolist vereeritust.

Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige nõu oma arstilt.

Kui te soovite Yasminelle kasutamise lõpetada

Te võite Yasminelle kasutamise lõpetada ükskõik millal soovite. Kui te ei soovi rasestuda, küsige oma arstilt nõu teiste usaldusväärsete rasestumisvastaste meetodite kohta. Kui te soovite rasestuda, lõpetage Yasminelle võtmine ning oodake ära järgmine menstruatsioon, enne kui püüate rasestuda. Lapse oodatavat sünniaega on nii lihtsam arvutada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Yasminelle põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevalt on toodud kõrvaltoimed, mida on seostatud Yasminelle kasutamisega.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb ühel kuni kümnel inimesel 100-st):

meeleolu kõikumine;

peavalu;

kõhuvalu (maovalu);

akne;

rindade valulikkus, rindade suurenemine, rindade hellus, valulikud või ebaregulaarsed menstruatsioonid;

kehakaalu tõus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esineb ühel kuni kümnel inimesel 1000-st):

kandidiaas (seeninfektsioon);

ohatis (herpes simplex);

allergilised reaktsioonid;

söögiisu tõus;

depressioon, närvilisus, unehäire;

torkimise tunne, peapööritus;

nägemishäired;

südame rütmihäired või ebatavaliselt kiire südame löögisagedus;

verehüübed (tromboos) jalaveenides või kopsudes (kopsuemboolia), kõrge vererõhk, madal vererõhk, migreen, veenikomud;

kurguvalu;

iiveldus, oksendamine, mao- ja/või soolepõletik, kõhulahtisus, kõhukinnisus;

äkiline naha ja/või limaskestade (nt keel või kõri) turse ja/või raskused neelamisel või lööve koos hingamisraskusega (angioödeem), juuste väljalangemine (alopeetsia), ekseem, nahasügelus, lööbed, naha kuivus, naha rasuvooluse häired (seborroiline dermatiit);

kaelavalu, jäsemete valu, lihaskrambid;

põiepõletik;

tükk rinnas (hea- või pahaloomuline), piimavoolus (galaktorröa) ajal kui te pole rase, munasarja tsüstid, kuumahood, menstruatsiooni puudumine, vererohke menstruatsioon, tupeeritis, tupe kuivus, alakõhu (vaagna) valu, muutused emakakaelalt võetud rakuproovis (Pap-test), sugutungi vähenemine;

vedelikupeetus, energiapuudus, liigne janu, suurenenud higistamine;

kehakaalu langus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esineb ühel kuni kümnel inimesel 10 000-st):

astma;

kuulmiskahjustus;

verehüübest põhjustatud veresoone ummistus;

nodoosne erüteem (iseloomulikud valulikud punakad sõlmed nahal);

mitmekujuline erüteem (nahalööve koos rõngakujulise punetuse või haavanditega).

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

KUIDAS YASMINELLE’T SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kõlblikkusaeg

Ärge kasutage Yasminelle’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida Yasminelle sisaldab

Toimeained on etünüülöstradiool (beetadeksklatraadina) ja drospirenoon.

Iga tablett sisaldab 0,02 mg etünüülöstradiooli (beetadeksklatraadina) ja 3 mg drospirenooni.

Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, magneesiumstearaat (E470b), hüpromelloos (E464), talk (E553b), titaandioksiid (E171) ja punane raudoksiid (E172).

Kuidas Yasminelle välja näeb ja pakendi sisu

Iga Yasminelle blister sisaldab 21 heleroosat õhukese polümeerikattega tabletti.

Yasminelle tabletid on õhukese polümeerikattega tabletid. Tabletid on heleroosad, ümmargused, kaksikkumerate pindadega, mille ühel küljel on korrapärases kuusnurgas märgistus “DS”.

Yasminelle on saadaval 1, 3, 6 ja 13 blistrit sisaldavates pakendites, mis kõik sisaldavad 21 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Saksamaa

Tootja:

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Saksamaa

või

Bayer Weimar GmbH und Co. KG

99427 Weimar

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, Tallinn

Telefon: +372 655 8565

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Kreeka, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik: Yasminelle

Prantsusmaa: Jasminelle

Ungari: AlianeApteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Suur-Pärnu Apteek, Tallinn, Mere pst

Mere pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6130700
benu.5153@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Tooma haruapteek

J. Smuuli tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4538628
toomaapteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Rapla Apteek, Rapla

Hariduse tn 3, Rapla linn, Rapla vald, Rapla maakond
4855608
benu.5163@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating