Otsituimad TOP 5

Zemplar 1mcg capsule, soft N28 (0)

Süsteemsed hormoonpreparaadid, v.a suguhormoonid ja insuliinid >  Kaltsiumi homöostaas
Nimetus: Zemplar 1mcg capsule, soft N28
Toimeained: Paricalcitol(O)
Tipas: Retseptiga mittekompenseeritavad
Tootja: AbbVie
ATC kood H05BX02
Keskmine hind:
Külastajate hind: -

Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

Zemplar on aktiivse D-vitamiini sünteetiline vorm.

Aktiivset D-vitamiini on vaja paljude organismi kudede, sealhulgas kõrvalkilpnäärmete ja luude normaalseks talitluseks. Normaalse neerufunktsiooniga inimestel toodetakse sellist aktiivset Dvitamiini vormi neerudes, kuid neerupuudulikkuse korral on aktiivse D-vitamiini tootmine märkimisväärselt vähenenud. Seetõttu on Zemplar aktiivse D-vitamiini allikas, kui keha ei suuda seda piisavalt toota, ning aitab ennetada madalast aktiivse D-vitamiini tasemest tingitud tagajärgi neeruhaigusega (3., 4. ja 5. staadiumiga) patsientidel, näiteks parathormooni kõrge taseme korral, mis võib põhustada probleeme luudega.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge võtke Zemplar’it

kui te olete allergiline (ülitundlik) parikaltsitooli või Zemplar’i mõne koostisosa suhtes; - kui kaltsiumi või D-vitamiini tase teie veres on väga kõrge.

Teie arst ütleb teile, kas need seisundid kehtivad teie kohta.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Zemplar

Enne ravi alustamist on oluline piirata fosfori kogust teie toidus.

Vajalikuks võib osutuda fosfaate siduvate ravimite kasutamine, et fosfori taset kontrolli all hoida. Kui te võtate kaltsiumipõhiseid fosfaadisidujaid, võib arst vajadusel annust kohandada.

Arst võib teie ravi jälgimiseks võtta vereproove.

Mõnel 3. ja 4. staadiumis kroonilise neeruhaigusega patsiendil on täheldatud kreatiniiniks nimetatava ühendi sisalduse tõusu veres. Samas, antud taseme tõus ei avaldu neerufunktsiooni langusena.

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Mõned ravimid võivad mõjutada Zemplar’i toimimist või põhjustada sagedamini kõrvaltoimeid. Eriti oluline on öelda oma arstile, kui te võtate ketokonasooli (kasutatakse seenhaiguste nagu kandidoosi või soori ravimiseks), kolestüramiini (kasutatakse kolesteroolitaseme langetamiseks), südame- või vererõhuravimeid (nt digoksiin ja diureetikumid või veetabletid) või ravimeid, mis sisaldavad suurtes kogustes kaltsiumi. Samuti on oluline mainida seda, kui te võtate magneesiumi või alumiiniumi sisaldavaid ravimeid, näiteks mõningaid seedehäirete ravimeid (antatsiidid) ja fosfaadisidujaid.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Zemplar’i võtmine koos toidu ja joogiga

Zemplar’it võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus ja imetamine

Enne Zemplar’i võtmist öelge oma arstile, kui te olete rase või kui te plaanite rasestuda. Puuduvad adekvaatsed andmed parikaltsitooli kasutamise kohta rasedatel naistel. Võimalik risk kasutamisel inimestel ei ole teada, seetõttu ei tohi ilma selge vajaduseta parikaltsitooli kasutada.

Ei ole teada, kas parikaltsitool eritub inimese rinnapiima. Enne rinnaga toitmist öelge oma arstile, kui te võtate Zemplar’it.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Zemplar ei tohiks mõjutada autojuhtimise ega masinatega töötamise võimet.

Oluline teave mõningate Zemplar’i koostisainete suhtes

See ravim sisaldab väikeses koguses etanooli (alkohol), vähem kui 100 mg kapsli kohta, mis võib muuta või suurendada teiste ravimite toimet. See võib olla kahjulik inimestele, kes kannatavad maksahaiguse, alkoholismi, epilepsia, ajukahjustuse või -haiguse all ning ka rasedatele või rinnaga toitvatele naistele ning lastele.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

Võtke Zemplar’it alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kroonilise neeruhaiguse 3. ja 4. staadium

Tavaline annus on üks kapsel iga päev või ülepäeviti kuni 3 korda nädalas. Teie arst kasutab teie laboratoorsete analüüside vastuseid, et otsustada, milline on teile sobiv annus. Ravi alustamise järgselt Zemplar’iga on tõenäoliselt vajalik annuse kohandamine sõltuvalt sellest, kuidas te reageerite ravile. Arst aitab määrata teie jaoks sobiva Zemplar’i annuse.

Kroonilise neeruhaiguse 5. staadium

Tavaline annus on üks kapsel ülepäeviti kuni 3 korda nädalas. Teie arst kasutab teie laboratoorsete analüüside vastuseid, et otsustada, milline on teile sobiv annus. Ravi alustamise järgselt Zemplar’iga on tõenäoliselt vajalik annuse kohandamine sõltuvalt sellest, kuidas te reageerite ravile. Arst aitab määrata teie jaoks sobiva Zemplar’i annuse.

Maksahaigus

Kui teil on kerge kuni mõõdukas maksahaigus, ei ole teie annuse kohandamine vajalik. Siiski puuduvad kogemused raske maksahaigusega patsientidel.

Lapsed

Puudub informatsioon Zemplar’i kapslite kasutamise kohta lastel.

Eakad

65-aastastel ja vanematel patsientidel on Zemplar’i kasutamise kogemused piiratud. Üldiselt ei leitud erinevusi tõhususe ega ohutuse osas 65-aastastel ja vanematel patsientidel võrreldes nooremate patsientidega.

Kui te võtate Zemplar’it rohkem kui ette nähtud

Liiga palju Zemplar’it võib põhjustada ebanormaalselt kõrget kaltsiumi taset veres, mis võib olla kahjulik. Sümptomid, mis võivad ilmneda varsti pärast liiga suure koguse Zemplar’i võtmist, võivad olla nõrkustunne ja/või uimasus, peavalu, iiveldus või oksendamine, suukuivus, kõhukinnisus, valu lihastes või luudes ja metalli maitse suus.

Sümptomid, mis võivad areneda pikema aja jooksul pärast liiga suure koguse Zemplar’i võtmist, on söögiisu kaotus, uimasus, kehakaalu kaotus, valutavad silmad, vesine eritis ninast, sügelev nahk, kuuma- ja palavikutunne, sugutungi kadumine ja tugev kõhuvalu (tingitud põletikust kõhunäärmes) ja neerukivid. Teil võivad esineda muutused vererõhus ja ebaregulaarsed südamelöögid

(südamekloppimine). Vere- ja uriinianalüüside vastused võivad näidata kõrget kolesterooli, uurea, lämmastiku ja suurenenud maksaensüümide taset. Zemplar võib harva põhjustada vaimseid häireid nagu segasus, uimasus, unetus või närvilisus.

Kui te võtate liiga palju Zemplar’it või kui te tunnete eespoolmainitud sümptomeid, pöörduge otsekohe arsti poole.

Kui te unustate Zemplar’it võtta

Kui te unustate annuse võtmata, siis võtke see niipea, kui see teile meenub. Siiski, kui on peaaegu aeg järgmise annuse võtmiseks, ärge võtke unustatud annust; lihtsalt jätkake Zemplar’i võtmist eelnevate arsti ettekirjutuste järgi (annus ja manustamisaeg).

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Zemplar’i võtmise

On oluline, et te võtaksite Zemplar’it nii, nagu arst on teile määranud, välja arvatud juhul, kui arst palub teil ravi lõpetada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Zemplar põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige viivitamatult oma arstile, kui te märkate ükskõik millist järgnevatest kõrvaltoimetest:

Kroonilise neeruhaiguse 3. ja 4. staadiumis patsientidel

Kõige sagedasem on (vähemalt ühel patsiendil 100-st) nahalööve ja ebamugavustunne kõhus.

Harvem (vähemalt ühel patsiendil 1000-st) võivad esineda allergilised reaktsioonid (nagu hingamisraskus, hääle kähisemine, nahalööve, sügelus või näo ja huulte turse), nahasügelus ja nõgestõbi ning kõhukinnisus, suukuivus, lihaskrambid, pearinglus ja ebaharilik maitse suus. Samuti võivad esineda muutused maksafunktsiooni analüüsides. Kreatiniiniks nimetatava ühendi sisalduse tõus veres (dialüüsieelsetel patsientidel). Vt ka lõik “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Zemplar”.

Kui teil esineb allergiline reaktsioon, pöörduge viivitamatult oma arsti poole.

Kroonilise neeruhaiguse 5. staadiumis patsientidel

Kõige sagedasemad (vähemalt ühel patsiendil 100-st) kõrvaltoimed on kõhulahtisus, kõrvetised (refluks või seedehäired), söögiisu vähenemine, pearinglus, valu rindades ja akne. Samuti võib esineda ebanormaalselt kõrge kaltsiumi tase veres.

Kõige sagedasemad (vähemalt ühel patsiendil 100-st) kõrvaltoimed, mida on patsientidel nähtud parikaltsitooli süstimisel on peavalu, ebaharilik maitse suus, sügelus, langenud parathormooni tase, suurenenud kaltsiumi ja fosfori tase.

Harvem esinevad (vähemalt ühel patsiendil 1000-st) kõrvaltoimed, mida on patsientidel nähtud parikaltsitooli süstimisel on ebaregulaarsed südamelöögid, pikenenud veritususaeg, maksafunktsioonide analüüside häired, kehakaalu kaotus, südamelöökide katkemine, väga kiired südamelöögid, madal valgevereliblede hulk, madal punavereliblede hulk, näärmete paistetus, infarkt, miniinfarkt, kooma, minestus, pearinglus, tõmblused, „sipelgate jooksmise” tunne, tuimus, kõrgenenud rõhk silmades, roosad silmad, punased silmad, kõrvavalu, vesi kopsudes, ninaverejooks, hingamisraskus, hääle kähisemine, köha, vähenenud verevool soolestikku, verejooks pärakust, maoärritus, neelamisraskused, ärritatud soole sündroom, kõhulahtisus, kõhukinnisus, kõrvetised, oksendamine, iiveldus, suukuivus, ebamugavustunne kõhus, sügelev nahalööve, nahalööve, villid, juuste väljalangemine, juuste kasv, öine higistamine, valu süstekohal, põletustunne nahal, liigesvalu, lihasvalu, seljavalu, liigesjäikus, lihastõmblused, parathormooni kõrge tase, söögiisu kaotus, söögiisu vähenemine, veremürgitus, kopsupõletik, gripp, külmetus, kurguvalu, tupeinfektsioon, rinnavähk, madal vererõhk, kõrge vererõhk, valu rinnus, ebanormaalne kõnnak, jalgade turse, tursed, ebamugavustunne rinnus, palavik, nõrkus, valu, väsimus, halb enesetunne, janu, ebanormaalne tunne, valu rindades, allergia, raskused erektsiooni saavutamisega, teadvusehäired, segasus, ärevus, unetus, närvilisus, rahutus.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage Zemplar’it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida Zemplar sisaldab

Toimeaine on parikaltsitool. Iga pehmekapsel sisaldab vastavalt 1 või 2 mikrogrammi parikaltsitooli.

Abiained on kapsli sisus keskmise ahelaga triglütseriidid, etanool, butüülhüdroksütolueen.

Kapsli kest sisaldab želatiini, glütserooli, vett, titaandioksiidi (E171), musta raudoksiidi (E172)

– ainult 1 mikrogramm kapslites, punast raudoksiidi (E172) – ainult 2 mikrogrammi kapslites, kollast raudoksiidi – ainult 2 mikrogrammi kapslites.

Trükitint sisaldab propüleenglükooli, musta raudoksiidi (E172), polüvinüülatsetaatftalaati, makrogool 400, ammooniumhüdroksiidi.

Kuidas Zemplar välja näeb ja pakendi sisu

Zemplar, 1 mikrogramm: on ovaalsed hallid pehmekapslid, millele on märgitud ja ZA.

Zemplar, 2 mikrogrammi: on ovaalsed oranžikas-pruunid pehmekapslid, millele on märgitud ja ZF.

Iga karp sisaldab 1 või 4 fooliumist blistrit. Iga pakend sisaldab 7 kapslit.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Abbott Laboratories Baltics SIA Mūkusalas 101, Rīga LV 1004

Läti

Tootja:

Aesica Queenborough Limited,

Queenborough, Kent ME11 5EL

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Abbott Laboratories S.A Eesti Filiaal

Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Tel: + 372 6363 052Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Kiviõli Linnaapteek

Soo tn 3, Kiviõli linn, Ida-Viru maakond
3374027
soo.apt@mail.ee
Darbo laikas: I - V 08:00 - 19:00 VI 08:00 - 15:00 VII 09:00 - 12:00 
Hindamine ratingratingratingratingrating