Otsituimad TOP 5

Zovirax cream 50mg 2g N1 (0)

Dermatoloogias kasutatavad ained >  Antibiootikumid ja kemoterapeutikumid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Nimetus: Zovirax cream 50mg 2g N1
Toimeained: Aciclovir(C)
Tipas: Retseptita
Tootja: GlaxoSmithKline
ATC kood D06BB03
Keskmine hind:
Külastajate hind: -
Kas soovite, et Teid informeeritakse selle ravimi kampaaniast?
Laiendada / Sulgeda Mis ravim on seda ravimit ja milleks seda kasutatakse

ZOVIRAX kreem on näidustatud herpes simplex`i poolt põhjustatud nahainfektsiooni raviks.

ZOVIRAX kreemis sisalduv toimeaine atsikloviir on viirusevastane aine.

ZOVIRAX kreemiga ravitakse huuleohatist. Varane ravi alustamine ZOVIRAX kreemiga võib takistada ohatise “väljalöömist”. Kui ohatis on juba nahale tekkinud, siis ZOVIRAX kreemi kasutamine kiirendab paranemisprotsessi.

ZOVIRAX kreemi võib kasutada korduva ohatise ravimiseks näonahal ja huultel.

Ohatise puhul on tegemist infektsiooniga, mille põhjustajaks on herpes simplex viirus, mis eluneb rahuolekus huulte ja ümbritseva näonaha närvisõlmedes. Pärast esmast infektsiooni liigub viirus närvisõlme ning püsib seal haigust põhjustamata, kuni ta uuesti aktiveeritakse. Aktiveeritud viirus liigub närvisõlmest huultele ja ümbritsevale nahale ning tekitab seal ohatise. Viirust aktiveerivad põhjused on erinevad, näiteks - külmetamine, gripp, menstruatsioon, kurnatus, emotsionaalne stress, vigastused, ere päikesevalgus või lihtsalt üleväsimus.


Laiendada / Sulgeda Mida on vaja teada enne ravimi kasutamist

Ärge kasutage ZOVIRAX kreemi: kui te olete ülitundlik (allergiline) atsikloviiri, valatsikloviiri, propüleenglükooli või ZOVIRAX kreemi mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ZOVIRAX kreemiga:

ZOVIRAX kreemi ei tohi segada teiste kreemide või vedelikega.

Limaskestadele manustamisel võib põhjustada ärritust, seetõttu ei tohi ZOVIRAX kreemi kasutada herpesinfektsiooni ravimiseks silmas või suguelundite limaskestal ning suu limaskesta haavandite ravimisel.

Kindlasti tuleb vältida kreemi silma sattumist. Kreemi silma sattumisel tuleb silma loputada ohtra veega.

Haiguskollete esinemisel peavad huuleohatisega patsiendid hoiduma viiruse levitamisest. Vältimaks infektsiooni edasikandumist, ärge laske teistel puudutada ohatisega piirkonda teie nahal. Ärge jagage teistega oma joogi- ja sööginõusid. Viirusel on võime nakatada ka teisi keha piirkondi. Kui käed on kokku puutunud ohatisega tuleb vältida silmade puudutamist, kuna herpesviirus võib põhjustada silma sarvkestal väga raskeid haavandeid.

Väga visalt paraneva ja sageli korduva ohatisega peab arsti poole pöörduma, kes annab nõu edasiseks tegutsemiseks.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ZOVIRAX´i kreemi kasutada juhul, kui arst nii soovitab.

KUIDAS KASUTADA ZOVIRAX KREEMI

Kasutage ZOVIRAX´i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõige parem on, kui te kannate kreemi endaga kaasas, et saaksite ravi alustada kohe huuleohatise nähtude ilmnemisel. Parima ravitulemuse saavutate, kui alustate kreemi määrimist võimalikult ruttu, isegi enne, kui ohatis on tegelikult “välja löönud”.

Paljud inimesed tunnevad enne lööbe tekkimist sügelust ja kipitust. KUI ALUSTADA KREEMI

MÄÄRIMIST KOHE KIPITUSE VÕI SÜGELUSE TEKKIMISEL, EI PRUUGI OHATIS

TEKKIDA. Kui vill siiski tekib, kiirendab ZOVIRAX kreem selle paranemist.

Vältimaks lööbe süvenemist ja edasikandumist peske käsi enne ja pärast ohatisega kokkupuutumist!

Infektsiooni süvenemise või leviku ära hoidmiseks tuleb vältida haiguskollete hõõrumist käterätikuga!

Katke haigestunud piirkond kogu ulatuses kreemiga.

MÄÄRIGE OHATIST 5 KORDA PÄEVAS, iga 4 tunni järel, v.a öösel.

Ravi kestus on 4 päeva, vajadusel kuni 10 päeva. Kui olete kreemi kasutanud 10 päeva ning paranemist pole toimunud või on ohatis halvemaks läinud, pöörduge arsti poole.


Laiendada / Sulgeda Kuidas seda ravimit võtta

ZOVIRAX kreem on näidustatud herpes simplex`i poolt põhjustatud nahainfektsiooni raviks.

ZOVIRAX kreemis sisalduv toimeaine atsikloviir on viirusevastane aine.

ZOVIRAX kreemiga ravitakse huuleohatist. Varane ravi alustamine ZOVIRAX kreemiga võib takistada ohatise “väljalöömist”. Kui ohatis on juba nahale tekkinud, siis ZOVIRAX kreemi kasutamine kiirendab paranemisprotsessi.

ZOVIRAX kreemi võib kasutada korduva ohatise ravimiseks näonahal ja huultel.

Ohatise puhul on tegemist infektsiooniga, mille põhjustajaks on herpes simplex viirus, mis eluneb rahuolekus huulte ja ümbritseva näonaha närvisõlmedes. Pärast esmast infektsiooni liigub viirus närvisõlme ning püsib seal haigust põhjustamata, kuni ta uuesti aktiveeritakse. Aktiveeritud viirus liigub närvisõlmest huultele ja ümbritsevale nahale ning tekitab seal ohatise. Viirust aktiveerivad põhjused on erinevad, näiteks - külmetamine, gripp, menstruatsioon, kurnatus, emotsionaalne stress, vigastused, ere päikesevalgus või lihtsalt üleväsimus.

MIDA ON VAJA TEADA ENNE ZOVIRAX KREEMI KASUTAMIST

Ärge kasutage ZOVIRAX kreemi: kui te olete ülitundlik (allergiline) atsikloviiri, valatsikloviiri, propüleenglükooli või ZOVIRAX kreemi mõne koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ZOVIRAX kreemiga:

ZOVIRAX kreemi ei tohi segada teiste kreemide või vedelikega.

Limaskestadele manustamisel võib põhjustada ärritust, seetõttu ei tohi ZOVIRAX kreemi kasutada herpesinfektsiooni ravimiseks silmas või suguelundite limaskestal ning suu limaskesta haavandite ravimisel.

Kindlasti tuleb vältida kreemi silma sattumist. Kreemi silma sattumisel tuleb silma loputada ohtra veega.

Haiguskollete esinemisel peavad huuleohatisega patsiendid hoiduma viiruse levitamisest. Vältimaks infektsiooni edasikandumist, ärge laske teistel puudutada ohatisega piirkonda teie nahal. Ärge jagage teistega oma joogi- ja sööginõusid. Viirusel on võime nakatada ka teisi keha piirkondi. Kui käed on kokku puutunud ohatisega tuleb vältida silmade puudutamist, kuna herpesviirus võib põhjustada silma sarvkestal väga raskeid haavandeid.

Väga visalt paraneva ja sageli korduva ohatisega peab arsti poole pöörduma, kes annab nõu edasiseks tegutsemiseks.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja rinnaga toitmise ajal tohib ZOVIRAX´i kreemi kasutada juhul, kui arst nii soovitab.

KUIDAS KASUTADA ZOVIRAX KREEMI

Kasutage ZOVIRAX´i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kõige parem on, kui te kannate kreemi endaga kaasas, et saaksite ravi alustada kohe huuleohatise nähtude ilmnemisel. Parima ravitulemuse saavutate, kui alustate kreemi määrimist võimalikult ruttu, isegi enne, kui ohatis on tegelikult “välja löönud”.

Paljud inimesed tunnevad enne lööbe tekkimist sügelust ja kipitust. KUI ALUSTADA KREEMI

MÄÄRIMIST KOHE KIPITUSE VÕI SÜGELUSE TEKKIMISEL, EI PRUUGI OHATIS

TEKKIDA. Kui vill siiski tekib, kiirendab ZOVIRAX kreem selle paranemist.

Vältimaks lööbe süvenemist ja edasikandumist peske käsi enne ja pärast ohatisega kokkupuutumist!

Infektsiooni süvenemise või leviku ära hoidmiseks tuleb vältida haiguskollete hõõrumist käterätikuga!

Katke haigestunud piirkond kogu ulatuses kreemiga.

MÄÄRIGE OHATIST 5 KORDA PÄEVAS, iga 4 tunni järel, v.a öösel.

Ravi kestus on 4 päeva, vajadusel kuni 10 päeva. Kui olete kreemi kasutanud 10 päeva ning paranemist pole toimunud või on ohatis halvemaks läinud, pöörduge arsti poole.

Kui te unustate ZOVIRAX kreemi kasutada

Kui te ei saa õigel ajal ohatist määrida, tehke seda esimesel võimalusel ning jätkake ravi nagu enne.


Laiendada / Sulgeda Võimalikud kõrvaltoimed

VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ZOVIRAX kreem põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Abiaine propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust ja abiaine tsetostearüülalkohol võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti).

Kohe pärast kreemi peale määrimist võib tekkida kerge põletus- või kipitustunne, mis möödub kiiresti.

Mõnikord võib kreemi kasutamisega kaasneda kerge nahakuivus, naha sügelemine või ketendus. Harva on täheldatud nahapunetust või kontaktallergiat. Väga harva võivad esineda ülitundlikkusnähud (sh allergiline nahaturse).

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.


Laiendada / Sulgeda Kuidas ravimi säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Mitte hoida külmkapis.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Ärge kasutage ZOVIRAX´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


Laiendada / Sulgeda Pakendi sisu ja muu teave

LISAINFO

Mida ZOVIRAX kreem sisaldab:

Toimeaine on: atsikloviir

1 g ZOVIRAX kreemi sisaldab 50 mg atsikloviiri vesilahustuval salvialusel.

Abiained on:. propüleenglükool, valge vaseliin, tsetostearüülalkohol, vedel parafiin, Arlacel 165

(glütseroolmonostearaadi ja makrogoolstearaat 100 segu), poloksameer 407, naatriumlaurüülsulfaat, dimetikoon, destilleeritud vesi.

Kuidas ZOVIRAX välja näeb ja pakendi sisu:

2 g tuubis 50mg/g valge ühtlane kreem.

Kokkusurutav alumiiniumtuub , seestpoolt lakitud sulgurmembraani ja keeratava plastist korgiga.

Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford TW8 9GS, Ühendkuningriik

Tootja:

Glaxo Operations UK Ltd., Harmire Road, Barnard Castle, Co. Durham, Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja Eestis:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ, Lõõtsa 2, Tallinn 11415Apteekide, kus võite osta selle tooted, otsing asukoha järgi:
Rajoon: Asula: Apteekide võrk:
 

Otsige tooted nendes apteekides : Apteekide otsingut teostati selles piirkonnas: Kogu Eesti

Benu Apteek Eesti OÜ, Papiniidu Apteek

Papiniidu tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond
4455915
benu.5112@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sadamarketi Apteek

Sadama tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6 614 650
benu.5111@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Sikupilli Apteek

Tartu mnt 87, Lasnamäe linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6381520
benu.5105@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Koduapteek

Aia tn 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6484199
benu.5103@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Niidu Apteek

Tallinna tn 88, Kudjape alevik, Kaarma vald, Saare maakond
4522509
niiduapteek@hanvar.ee; niidu.apteek@hanvar.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Torupilli Apteek

Vesivärava tn 37, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6376640
benu.5119@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Järve Keskuse Apteek

Pärnu mnt 238, Nõmme linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6088446
A040@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek, Saaremaa Apteek

Lossi tn 1, Kuressaare linn, Saare maakond
4533548
saareapteek@hot.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Euroapteek OÜ, Uuesilla Apteek

Riia mnt 131, Pärnu linn, Pärnu maakond
4460083
A005@euroapteek.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating

Benu Apteek Eesti OÜ, Aia Apteek

Narva mnt 7, Kesklinna linnaosa, Tallinna linn, Harju maakond
6109490
benu.5131@benu.ee
Hindamine ratingratingratingratingrating